Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 28
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 339.9. Міжнародна торгівля. Міжнародні економічні відносини ->

41. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Опорний навчально-методичний індерактивний комплекс з 2-х томів: Т. 2 / Т. В. Кухтик. — Краматорськ: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 212 с.
42. Лук’яненко Д. Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності:Навч.посіб. — Київ: КНЕУ, 2005. — 204 c. — ISBN 966-574-791-6
43. Макогон Ю. В. Внешнеэкономическая деятельность: практика, управление, организация, регулирование. — Донецк: ДонГУ, 1997. — 227 с.
44. Матвійчук А. М., Соскін О. І. Відносини Україна - НАТО: економічні аспекти. — Київ: ІТС, 2003. — 120 с. — ISBN 966-8534-00-X
45. Мостенська Т. Л. Основи маркетингу:Навч.посіб. — Київ:Кондор, 2005. — 240 c. — ISBN 966-8254-42-3
46. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України:Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 948 с. — ISBN 966-574-428-3
47. Новицький В. Є., Бойцун Н. Є. Управління міжнародною економічною діяльністю:Навч. посібник. — К.:Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2010. — 615 с. — ISBN 966-7645-11-8
48. Новошинська Л. В. Міжнародний маркетинг: Навч.посіб. — Київ: Центр навч літер, 2004. — 176 c. — ISBN 966-8365-39-9
49. Осика С. Г. Універсальні міжнародно-правові засади регулювання демпінгового імпорту. — Київ:Центр дослідження СОТ.розвитку торгового права і практики, 2005. — 256 c. — ISBN 966-8039-72-6
50. Осика С. Г. Правове регулювання імпорту:антидемпінгові заходи. — Київ:Центр дослідження СОТ, розвитку торгового права і практики, 2003. — 448 c. — ISBN 966-7666-11-5
51. Осика С. Г. Засади та особливості антидемпінгового законодавства України. — Київ:Центр дослідження СОТ, розвитку торгового права і практики, 2005. — 224 c. — ISBN 966-8039-66-1
52. Осика С. Г., Пятницький В. Т. Світова організація торгівлі. — К.:КІСІ, 2004. — 516 c.
53. Осика С. Г. Вирішення спорів у світовій організації торгівлі: монографія. — К.: КНТЕУ, 2011. — 280 с. — ISBN 978-966-2141-94-8
54. Пазуха М. Д. Кон’юнктура світових товарних ринків:навч. посіб. — Київ : Центр учб. л-ри, 2008. — 272 с. — ISBN 978-966-364-612-1
55. Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент.-2-ге вид:Навч.метод. для студентів. — К.:КНЕУ, 2007. — 468 c.
56. Пахомов Ю. М., Лук’яненко Д. Г., Губський Б. В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. — Київ:Україна, 1997. — 237 c. — ISBN 966-524-044-7
57. Передрій О. С. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник. — Київ: Центр навч. л-ри, 2006. — 274 с. — ISBN 966-364-156-8
58. Пирожкова С. І. Україна-Росія:проблеми економічної взаємодії:Монографія. — К.:НІУРВ, 2000. — 256 c. — ISBN 966-7521-10-9
59. Піддубний І. О., Піддубна А. І. Управління міжнародною конкурентноспроможністю підприємства. — Харків: "ІНЖЕК", 2004. — 264 c. — ISBN 966-8327-80-2
60. Плотніков О., Новицький В. Транснаціональні корпорації:Навч.посіб. — Київ:Таксон, 2001. — 304 c. — ISBN 966-7128-29-6