Міжнародний Науково-технічний Університет

Конституція України (станом на 20.05.2020). — К.: Центр учбової літератури, 2020. — 66 с.

Конституція України (станом на 07.09.2022). — К.: Алерта, 2022. — 80 с.

За заг. ред. Яковюка І.В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Х.: Право, 2020. — 126 с.

За ред. Аракеляна М.Р. Міжнародний правовий захист прав людини: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с.

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини: практ. посіб. для суддів. — Х.: Право, 2018. — 398 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 218
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 342.7. Основні права. Права людини. Права та обов’язки громадян ->

41. За ред. Майданика Р.А. Права людини в сфері охорони здоров’я: практикум. — К.: Алерта, 2013. — 116 с.
42. Права людини в Україні:Іінформ аналіт.бюлетень. — Харків:Укр-Американське Бюро захисту прав людини, 1997. — 200 c.
43. Права людини в Україні:Інформаційно-аналітичних бюлетень.Вип.21. — Харків:Укр-Американське Бюро захисту прав людини, 1998. — 455 c.
44. Права людини в Україні.Щорічник. — К.:Укр.Правн.Фундація.Вид-во "Право", 1997. — 298 c.
45. Герц А. А. Права людини, сексуальна орієнтація та гендерна рівність : навч. посіб. — Київ; Харків : Лисенко І. Б., 2018. — 324 с. — ISBN 978-966-1681-32-2
46. Бжезовська Т. Права людини: методичні рекомендації. — К.: Укр. Правнича Фундація, 1998. — 160 с.
47. Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи.- 2-е вид. — Київ: Юрінформ, 1992. — 199 с.
48. Права людини:Підручник для 10-11 класів загальноосвіт шкл. — К.:Вида-во "Право", 1997. — 225 c.
49. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні: Підручник. — Київ : Правова єдність, 2008. — 350 с. — ISBN 978-966-8533-72-3
50. Прасов О. О., Стеценко С. Г. Право людини на медичну допомогу та рокурорські засоби його захисту в Україні: навч. посіб. — Київ: [Б. в.], 2010. — 149 с. — ISBN 978-966-2379-00-6
51. за заг. ред. Столітнього А. В. Право на життя в контексті кримінального провадження: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України: наук.-практ. посіб. — Харків: Право, 2019. — 186 с. — ISBN 978-966-937-537-7
52. Севрук Ю. Г., Рябенко М. В., Столітній А. В. Право на свободу та особисту недоторканність: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України: наук.-практ. посіб. — Херсон: Гельветика, 2019. — 448 с. — ISBN 978-966-916-838-2
53. За заг. ред. Столітнього А.В. Право на свободу та особисту недоторканність: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України: наук.-практ. посіб. — Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2019. — 448 с.
54. Ткаченко Є. В. Правовий захист етнічних та мовних меншин. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 315 с.
55. Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.
56. Марущак А. І. Правомірні засоби доступу громадян до інформації: науково-практичний посіб. — Біла Церква: Вид-во "Буква", 2006. — 432 с.
57. Дудаш Т. І. Практика Європейського суду з прав людини: навч. посіб. — К.: Алерта, 2016. — 488 с. — ISBN 978-617-566-291-5
58. Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.
59. Свящук А. Л. Проблеми прав біженців та виклики сучасності: навч. посіб. — Харків : Лисенко І. Б., 2018. — 324 с. — ISBN 978-966-1681-30-8
60. Гринчак А. А. Протидія расизму, ксенофобії та екстемизму : навч. посіб. — Київ : ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 248 с. — ISBN 978-966-1681-28-5