Міжнародний Науково-технічний Університет

за заг. ред. Процьків Н. М., Никифорка В. М. Цивільне право України :тестові завдання : навч. - метод. посіб. — Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. — 560 с. — ISBN 978-966-423-577-5

Цивільне процессуальне право : казуси : навч.-метод. посіб. — Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. — 88 с.

Ізуїта П. О., Ізуїта О. А., Ізуїта Д. П. Практикум з трудового права України: навч.-метод. посіб. — Київ: Університет "Україна", 2020. — 262 с. — ISBN 978-966-388-601-5

Довгань Г. Д. Географія у визначеннях, таблицях і схемах. 10-11 класи. — Харків : Ранок, 2020.

Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Географія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. — Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2019. — 176 с. — ISBN 978-617-539-304-8

Книжок у каталозі: 6859
Книжок у електр. бібліотеці: 4259
Усього літератури: 11118
Відвідувачів на сайті: 23
Користувачів у каталозі: 1396

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.014. Управління підприємством ->

41. Козаченко С. В. Экономико-организационные проблемы создания новой техники. — К.: Об-во Знание УССР, 1981. — 23с.
42. Козаченко С. В. Методика анализа использования производственной мощности Централизованных специализированных производств. — М.: ЦНИИ, 1984. — 65с.
43. Козаченко С. В. Методы поиска резервов роста эффективности при проектировании. В кн.: Экономическое управление созданием новой техники и технологии. — К.: Ин-т экономики АН УССР, 1984. — С.20-29
44. Козаченко С. В. Экономическое управление созданием новой техники. — К.: Об-во Знание УССР, 1983. — 16 с.
45. Козаченко С. В. Консультант и консультирование:Учеб.пособие для студ.направление Менеджмент организаций. — К.:МНТУ, 2002. — 378 c. — ISBN 5-8238-060-3-5
46. Козаченко С. В., Акимова И. С. Стратигическое управление фирмой:Учеб.пособие. — Киев: МНТУ, 2002. — 122 c. — ISBN 5-8238-0603-5
47. Козаченко С. В., Логвинова Е. И. Налоговая система как стимулятор ускорения научно-технического прогресса. В кн.: экономические проблемы ускорения научно-технического прогресса в промышленном производстве:Третья всесоюзная НПК: Тезисы докладов. — Одесса, 1990. — С.18-50
48. Козаченко С. В., Малахов И. Н. Выбор базового варианта при проектировании новых машин. В кн.: Совершенствование управления научно-техническим прогрессом на разных уровнях: Тезисы НПК, Брест, 29-30 октября 1981г. — Минск, 1981. — Ч. 2. — С.101-104
49. Козаченко С. В., Нусинов В. Я. Оценка эффективности вариантов при проектировании систем машин. В кн.:Управление эффективностью производства с применением экономико-математических методов и АСУ: Тезисы докладов. — М., 1984. — С.31-32
50. Козаченко С. В., Прокопенко А. В. Стратегия технического перевооружения производства системами машин. В кн.:Проблемы экономического управления техническим развитием предприятий промышленности. — К.: Ин-т экономики АН УССР, 1990. — Ч. 1. — С. 38-53
51. Козаченко С. В., Прокопенко А. В. Формирование стратегии создания ГПС В кн.: Проблемы создания и внедрения гибких производственных и робототехнических комплексов на предприятиях машиностроения: Тезисы докладов (9-11 октября 1986г). — Одесса, 1986. — С. 5-8
52. Козаченко С. В., Прокопенко А. В. Об оценке эффективности гибких автоматизированных производственных систем. В кн.:Экономическая эффективность автоматизации производства: Тезисы докладов. — М., 1985. — С.134-136
53. Козаченко С. В., Фролов Е. В. Технико-экономический анализ и его роль в процессе проектирования новых орудий труда. В кн.: Резервы интенсификации машиностроительного производства: Тезисы докладов.. — Минск, 1975. — Ч.2.. — С.3-4
54. Козаченко С. В. Економіко-організаційні аспекти створення програмного забезпечення: Навч. посібн. — Чернігів: МНТУ, 2004. — 170с. — ISBN 966-7905-57-8
55. Козаченко С. В. Діагностика та оцінка кризового стану суб’єктів підприємницької діяльності: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. за напрямками підгот.: "Економіка та підприємництво", "Менеджмент". — Чернігів: РВК, 2005. — 263 с. — ISBN 966-502-256-3
56. Козаченко С. В. Технико-экономический анализ при проектировании новой техники. — К., 1977. — 35 с.
57. Козаченко С. В. Экономические вопросы подготовительной стадии производства новых орудий труда( методологические аспекты). — К.: Наук. думка, 1978. — 215с.
58. Козаченко С. В. Технико-экономический анализ в процессе конструктивного совершенствования новых машин и оборудования. — К.: Об-во Знание УССР, 1978. — 18с.
59. Козаченко С. В. Экономические проблемы создания новой техники, повышения ее качества и эффективности. — К.: Об-во Знание УССР, 1980. — 23с.
60. Козаченко С. В. Резервы повышения экономической эффективности научно-технического прогресса. — К.: Об-во Знание УССР, 1976. — 19с.