Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 121
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 53. Фізика -> 531/534. Механіка ->

61. Никитин Е. М. Краткий курс теоретической механики. — Москва, 1971. — 398 c.
62. Никитин Е. М. Теоретическая механика. — Москва, 1972. — 429 c.
63. Никитин Е. М. Теоретическая механика для техникумов. — Москва "Наука", 1988. — 334 c.
64. Никитин Е. М. Теоретическая механика. Для техникумов. — Москва, 1978. — 408 c.
65. Николаи Е. Л. Теоретическая механика Часть II. — Москва, 1957. — 484 c.
66. Ольховский И. И. Курс теоретической механики для студентов. — Наука, 1970. — 443 c.
67. Павловський М. А. Теоретична механіка:. — К.:ТЕХНІКА, 2002. — 470 c.
68. Работнов Ю. Н. Механика деформируемого твердого тела. — Москва, 1979. — 744 c.
69. ред. Колесников К. С. Сборник задач по теоретической механике. — Москва : Наука, 1983. — 320 с.
70. Романков П. Г. Непрерывная адсорбция паров и газов. — Химия, 1968. — 132 c.
71. Сахарный Н. Ф. Курс теоретической механики. — Москва, 1964. — 568 c.
72. Сибикин М. Ю. Технология энергосбережения: Учебник для студентов среднего профессионального образования. — М.: Форум, 2010. — 351 с. — ISBN 978-5-91134-405-4
73. Стрелков С. П. Механика. — Москва, 1965. — 526 c.
74. Тарг М., СМ. Краткий курс теоретической механики. — Москва, 1966. — 478 c.
75. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики: учеб. для втузов. — М.: Высш. шк., 2004. — 415, [1] с. — ISBN 5-06-004329-0
76. Терлецкий Я. П. Статистическая физика. — Москва, 1973. — 280 c.
77. Тимко И. А. Теоретическая механика. — Харьков, 1971. — 323 c.
78. Тимошенко С. П. Курс упругости. — Киев : наукова думка, 1972. — 503 с.
79. Тихонов А. Н. Уравнения математической физики. — Москва, 1953. — 679 c.
80. Тюлина И. А. История и методология механики : учеб. пособ. — Москва : изд-во МГУ, 1979. — 282 с.