Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 122
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

61. Литвинов В. Д., Скорина Л. П. 500 крилатих висловів.Тексти. Латино-український словник+ англ.,нім.,франц.,іспан.відповідники. — К.:Індоевропа, 1993. — 320 с. — ISBN 5-7707-5024-3
62. Лопухов Г. А., Черкасов П. А., Курунов И. Ф. Русско-англо-немецко-француз. металлургический словарь.Осн.термины:Ок.5000 терминов. — М.:Русский язык, 1987. — 360 с.
63. Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник учня з економічної та соціальної географії світу. — К.: Лібра, 1996. — 328 с. — ISBN 5-707-9576-Х
64. Мацько Л. И., Сидоренко О. М., Шевчук С. В. Русско-украинский и украинско-русский словарь: Отличающаяся лексика. — К:Высшая школа, 1992. — 255 c. — ISBN 5-11-003919-4
65. Медведєва Л., Холден Н. Англо-український словник.Мовленнєві ідіоми, вигуки, звуконаслідування. — К.:Дніпро, 2003. — 536 c. — ISBN 966-578-115-4
66. Медведєва Л. М., Медведєва Н. Ю. Англо-укр.-російський словник усталених виразів. — К.:Українська енциклопедія, 1992. — 493 с. — ISBN 5-88500-047-6
67. Обернений частотний словник суч.україн.художньої прози / Уклад.Т.О.Грязнухіна, Н.П.Дарчук,Є.А.Карпіловська та ін. — К.: Спалах, 1998. — 958 c. — ISBN 966-512-175-8
68. Нечволод Л. І. Сучасний словник іншомовних слів. — Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. — 768 с. — ISBN 978-966-404-277-9
69. Під заг керівн Є.І.Гороть. Англо-український словник. — Вінниця, Нова Книга, 2006. — 1700 c. — ISBN 966-382-012-8
70. Підлузька Інна, Підлузький Дмитро, Бородін Костянтин. Англійсько-український словник журналістських термінів. — Київ, "Сувій", 1993. — 240 c. — ISBN 5-8238-0217-Х
71. Под ред В.П. Макридина и И.С. Барскова. Палеонтология и палеоэкология: Словарь-справочник. — Москва,"Недра", 1995. — 494 c. — ISBN 5-247-03463-5
72. Под ред. В.О. Соловьева. Подземные воды. Экологическая геология. Инженерная геология. Использование и охрана недр: Словарь-справочник. — Харьков, " Тарбут Лаам", 2005. — 248 c. — ISBN 966-7950-23-9
73. Представництво ЄС в Україні. Міжнародна термінологія у сфері Міграції: Українсько-англійський тлумачний словник. — Київ: Бланк-Прес, 2015. — 100 с. — ISBN 978-966-8843-18-1
74. Пройдаков Е. М., Теплицький Л. А. Англо- український тлумачний словник з обчислювальної техніки ,Інтернету і програмування Видання1. — Київ , СофтПрес, 2005. — 552 c. — ISBN 966-530-070-9
75. Прохоров К. Я., Орликовский А.А.., Соколов А. Г. Англо-рус.словарь по микроэлектронике.Ок.24000 терминов.-Изд.2-е,перераб и доп. — М.:"Русский язык", 1993. — 391 с. — ISBN 5-200-00639-2
76. Раевская О. В. Карманный французско-русский и русско-французский словарь. — Москва ,ООО" Издательство "Пресса", 1992. — 544 c. — ISBN 5-87670-001-0
77. Раевская О. В. Карманный франц.-русский и русско-французский словарь. — М.: О.О.О. "Издательство "Пресса", 1992. — 544 с.
78. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь.-2-е изд., исправ. — М.:ИНФРА-М, 1998. — 479 c. — ISBN 5-86225-758-6
79. ред. Аврахова Л. Я. Англо-український медичний словник: Близбко 14 000 термінів. — Київ : Книга плюс, 2010. — 312 с. — ISBN 978-966-460-013-9
80. Сalderwood -Schnorr V., Ute N. German -English,English-German Dictionary. — London: Colins, 1988. — 322 c. — ISBN 0 00 458926 2