Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 35
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

61. Англо-русский и русско-англ. словарь для школьников.Фонетика:Грамматика:Лексика к разговорным темам / Сост. А.А Кадук. — К.: А.С.К., 2000. — 800 c. — ISBN 966-539-161-5
62. Англо-русский и русско-английский словарь для школьников. — К.: фирма "Логос", 1997. — 672 c. — ISBN 5-7707-8646-9
63. Англо-русский политехнич. словарь/ Под общ. ред. А.Е. Чернухина. — Москва, Физматгиз, 1962. — 664 c.
64. Англо-русский словарь глагол.словосочетаний /Под ред.Э.М. Медниковой. — М.:Русский язык, 1986. — 640 c.
65. Воропаев Н. Д. Англо-русский словарь по квантовой электронике и голографии.Около 18 000 терминов/Под ред. А.М.Леонтовича. — М.:" Русский язык", 1977. — 504 c.
66. Лисовский Ф. В., Калугин И. К. Англо-русский словарь по радиоэлектронике. — Москва , Русский язык, 1984. — 718 c.
67. Янкельсон И. С., Хлебородов В. А., Герман-Прозорова Л. П. Англо-русский словарь по телевидению. — Москва Русский язык, 1985. — 320 c.
68. Англо-русский словарь/ Под ред.И.Н. Иванченко. — Киев, АППП, 1992. — 240 c.
69. Англо-русский словарь/ Сост.: Мюллер В.К.,Боянус С.К. — К.:Каннон, 1998. — 688 c. — ISBN 5-85434-102-6
70. Англо-русский физический словарь /Под ред.Д.М.Толстого.-Изд.3-е,стер. — М.:Русский язык, 1978. — 848 с.
71. Адрианов С. Н., Берсон А. С., Никифоров А. С. Англо-русский юридический словарь. — М.:" Русский язык"прпи участии ТОО"Рея", 1993. — 509 c. — ISBN 5-200-02218-5
72. Англо-русский ядерный словарь / Сост.Д.И.Воскобойник,М.Г.Циммерман. — М.:Гл.редакция иностр.научно-техн.словарей Физматгиза, 1960. — 399 с.
73. Шишмарев А. И., Заморин А. П. Англо-русско-немецко-француз.толковый словарь по вычислит.технике и обраб.данных.-Изд.2-е,стер. — М.:, 1981. — 416 с.
74. Коссак О. М., Маньковський С. Л. Англо-укр.-російський словник з інформатики та обчисл. техніки. — Львів:Світ, 1991. — 488 c. — ISBN 5-11-000933-3
75. Англо-укр.-російський словник з інформатики,програмування,обчисл.техніки / Укл.:А.Б.Бартків,О.Я.Гринчишин,Я.Т.Гринчишин. — К.Вища школа, 1995. — 445 с. — ISBN 5-11-004501-1
76. Медведєва Л. М., Медведєва Н. Ю. Англо-укр.-російський словник усталених виразів. — К.:Українська енциклопедія, 1992. — 493 с. — ISBN 5-88500-047-6
77. Евтушенко Л. И., Гнатюк И. Н., Михненко Н. Ф. Англо-укр.-русс. тематический словарь дел. лексики. — К.: "Фирма "ИНКОС", 2006. — 376 c. — ISBN 966-8347-39-0
78. Гаврилишин Я., Каркоць О. Англо-укр.,укр.-англійський словник ділових термінів. — К.Смолоскип, 1993. — 95 с. — ISBN 5-7707-4321-2
79. Дацюк Л. Англо-україн. словник складних іменників. — Дрогобич: Виробнича фірма "Відродження", 1998. — 238 c. — ISBN 966-538-015-Х
80. ред. Аврахова Л. Я. Англо-український медичний словник: Близбко 14 000 термінів. — Київ : Книга плюс, 2010. — 312 с. — ISBN 978-966-460-013-9