Міжнародний Науково-технічний Університет

Конституція України (станом на 20.05.2020). — К.: Центр учбової літератури, 2020. — 66 с.

Конституція України (станом на 07.09.2022). — К.: Алерта, 2022. — 80 с.

За заг. ред. Яковюка І.В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Х.: Право, 2020. — 126 с.

За ред. Аракеляна М.Р. Міжнародний правовий захист прав людини: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с.

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини: практ. посіб. для суддів. — Х.: Право, 2018. — 398 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 43
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

61. Медведєва Л. М., Медведєва Н. Ю. Англо-укр.-російський словник усталених виразів. — К.:Українська енциклопедія, 1992. — 493 с. — ISBN 5-88500-047-6
62. Евтушенко Л. И., Гнатюк И. Н., Михненко Н. Ф. Англо-укр.-русс. тематический словарь дел. лексики. — К.: "Фирма "ИНКОС", 2006. — 376 c. — ISBN 966-8347-39-0
63. Гаврилишин Я., Каркоць О. Англо-укр.,укр.-англійський словник ділових термінів. — К.Смолоскип, 1993. — 95 с. — ISBN 5-7707-4321-2
64. Дацюк Л. Англо-україн. словник складних іменників. — Дрогобич: Виробнича фірма "Відродження", 1998. — 238 c. — ISBN 966-538-015-Х
65. ред. Аврахова Л. Я. Англо-український медичний словник: Близбко 14 000 термінів. — Київ : Книга плюс, 2010. — 312 с. — ISBN 978-966-460-013-9
66. Під заг керівн Є.І.Гороть. Англо-український словник. — Вінниця, Нова Книга, 2006. — 1700 c. — ISBN 966-382-012-8
67. Англо-український словник : У 2-х т.-Близько 120 000 слів / Склав М.І.Балла.-Т.1 — К.: Освіта, 1996. — Т. 1 A-M. — 752 c — ISBN 5-330-03081-1
68. Англо-український словник : У 2-х т.-Близько 120 000 слів / Склав М.І.Балла.-Т.2 — К.: Освіта, 1996. — Т. 2 N-Z. — 712 c. — ISBN 5-330-03081-1
69. Англо-український словник / За ред. Є.І.Гороть. — Вінниця:"Нова книга", 2006. — 1700 с. — ISBN 966-382-012-8
70. Коссак О. М. Англо-український словник з інформат.та обчисл.техніки. — Львів, СП " БаК", 1995. — 304 c. — ISBN 5-7773-0253-Х
71. Федоришин М. Англо-український словник з українською транскрипцією /За ред. Н.Гайдук і П.Корнеса. — Львів, СП " БаК", 1998. — 200 c. — ISBN 966-7065-13-8
72. Балабан Тимотей. Англо-український словник-довідник інженерії довкілля. — Львів, Вид-во Дерд.ун-ту"Львів.політехніка", 2000. — 398c. — ISBN 966-553-164-6
73. уклад. Н. М. Биховець, Борисенко І. І., Герасименко Г. О. Англо-український словник: близько 20 000 слів. 1998. — 432 с.
74. Англо-український словник: У 2 т / М. І. Балла. — Київ : Освіта, 1996. — Т. 2. — 712 с. — ISBN 5-330-03081-1
75. Англо-український словник:Близько 20 000 слів/За ред. Ю.О.Жлуктенка.-5-те вид. — К.: Освіта, 1998. — 432 с. — ISBN 966-04-0289-9
76. Англо-український словник. Близько 120 000 слів: У 2 т / М. І. Балла. — Київ : Освіта, 1996. — Т. 1. — 752 с. — ISBN 5-330-03081-1
77. Медведєва Л., Холден Н. Англо-український словник.Мовленнєві ідіоми, вигуки, звуконаслідування. — К.:Дніпро, 2003. — 536 c. — ISBN 966-578-115-4
78. Зінов’єва Л. О., Лаптінова Ю. І. Англо-український,українсько-англійський словник.-3-тє вид.,випр. та доп. — Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. — 560 с. — ISBN 966-404-415-6
79. Бартків А. Б., Гринчишин О. Я., Гринчишин Я. Т. Англо-українсько-російський словник з інформатики , програмування, обчислювальної техніки. — Київ,"Вища школа", 1995. — 445 c. — ISBN 5-11-004501-1
80. За ред акад Ю.М. Бугая. Англо-українсько-російський словник з нафтогазопромислової справи. — К.: КМУЦА, 2000. — 564 c. — ISBN 966-598-075-0