Міжнародний Науково-технічний Університет

Ковбасенко Ю. І. Зарубіжна література. 10 клас: рівень стандарту: підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти. — Київ: Літера ЛТД, 2018. — 224 с. — ISBN 978-966-178-911-0

Ковбасенко Ю. І. Зарубіжна література. 11 клас: рівень стандарту: підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. — Киів: Літера ЛТД, 2019. — 256 с. — ISBN 978-966-945-075-3

Андерсон О. А., Вихренко М. А., Чернінський А. О. [та ін.] Біологія і екологія. Рівень стандарту. [11 клас]: підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти. — Київ: Школяр, 2019. — 215 с. — ISBN 978-966-1650-67-0

Гісем О. В. Всесвітня історія: підручник для 10 класу. — Харків: Ронок, 2018. — 176 с. — ISBN 978-617-09-4341-5

Гісем О. В. Всесвітня історія. Підручник для 11 класу. — Харків: Ранок, 2019. — 224 с. — ISBN 978-617-09-5217-2

Книжок у каталозі: 6885
Книжок у електр. бібліотеці: 4405
Усього літератури: 11290
Відвідувачів на сайті: 35
Користувачів у каталозі: 1396

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.014. Управління підприємством ->

61. Козаченко С. В. Совершенствование планирования и проектирования систем машин. В кн.: Совершенствование планирования развития науки и техники на разных уровнях в свете решений ХХVI съезда КПСС: Тезисы докладов НТК. Минск, 16-17 апреля 1981г. — Минск, 1981. — Ч. 1. — С.161-163
62. Ямпольский С., Козаченко С. Совершенствование управления процессом создания систем машин: Препринт науч. доклада. — К.: Ин-т экономики АН УССР, 1980. — 42с.
63. Ямпольский С., Козаченко С. В., Майданович А. М. [и др.] Совершенствование хозяйственного механизма управления научно-техническим прогрессом: Препринт научного доклада. — К.: Ин-т экономики АН УССР, 1983. — 60с.
64. Козаченко С. В. Совершенствование экономического механизма управления проектированием техники. В кн.:Научно-технический прогресс и повышение эффективности использования производственного и научного потенциала в машиностроении: Тезисы докладов. — Харьков, 1984. — Ч.2.. — С.36-37
65. Козаченко С. В. Создание систем машин-важнейшее направление повышения эффективности общественного производства. В кн.: экономические проблемы ускорения научно-технического прогресса и интенсификация общественного производства: Тезисы докладов. Секция 1. — К.: Ин-т экономики АН УССР, 1979. — С.27-31
66. Сімченко Н. О. Соціально орієнтовані системи управління підприємствами:Монографія. — К.: ТОВ "ДКС центр", 2010. — 340 с. — ISBN 978-966-2339-09-3
67. Батутіна А. П. Спонсорний аналіз:Опорний конспект лекцій. — Львів вид-во ЛКА, 2002. — 128 c.
68. Козаченко С. В., Прокопенко А. В. Стратегия технического перевооружения производства системами машин. В кн.:Проблемы экономического управления техническим развитием предприятий промышленности. — К.: Ин-т экономики АН УССР, 1990. — Ч. 1. — С. 38-53
69. Міщенко А. Стратегічне управління:Навч.посіб. — Київ: Центр навч. літер., 2004. — 336 c. — ISBN 966-8568-07-9
70. Шерньова З. Є. Стратегічне управління:Підручник. — К.:КНЕУ, 2004. — 699 c.
71. Забродська Л. Д. Стратегічне управління:реалізація стратегії:Навч.посіб для студ.економ.спец. — Харків: Консум, 2004. — 208 c. — ISBN 966-7920-62-3
72. Сумець О. М. Стратегія підприємства.Теорія ситуації приклади:Навч.посіб. — К.:ВД"Професіонал", 2005. — 320 c.
73. Вигман С. Л. Стратигическое управление в вопросах и ответах. — Москва: Проспект, 2004. — 296 c. — ISBN 5-98032-707-Х
74. Козаченко С. В., Акимова И. С. Стратигическое управление фирмой:Учеб.пособие. — Киев: МНТУ, 2002. — 122 c. — ISBN 5-8238-0603-5
75. Козаченко С. В. Технико-экономический анализ в процессе конструктивного совершенствования новых машин и оборудования. — К.: Об-во Знание УССР, 1978. — 18с.
76. Козаченко С. В., Фролов Е. В. Технико-экономический анализ и его роль в процессе проектирования новых орудий труда. В кн.: Резервы интенсификации машиностроительного производства: Тезисы докладов.. — Минск, 1975. — Ч.2.. — С.3-4
77. Козаченко С. В. Технико-экономический анализ при проектировании новой техники. — К., 1977. — 35 с.
78. Друкер П. Ф., Трибушная Е. В. Управление в обществе будущего. — М.; Киев; СПб.: Вильямс, 2007. — 306 с. — ISBN 978-5-8459-1130-8
79. Козаченко С. В. Управление созданием систем машин - направления совершенствования. В кн.: Актуальные экономические проблемы внедрения достижений научно-технического прогресса в производство: Тезисы докладов. — К., 1986. — Т. 4. — С.39-41
80. Кістерський Л. П., Бурляй А. Б., Липова Е. В. Управління бізнесом:доступне про складне. — К.:Знання України, 2001. — 246 c.