Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 33
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.012.32. Менеджмент ->

61. Сацков Н. Я. Методы и приемы деятельност менеджмеров и бизнесменов. — [Б. в.], [?]. — 399 с. — ISBN 5-7707-4439-3
62. Скворцов Н. Н. Формула делового успеха: экономико-психологическое эссе. — К.: Юринком, 1997. — 192 с. — ISBN 966-7059-07-3
63. Стадник В. В. Менеджмент: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. — К.: Академвидав, 2007. — 472 с. — ISBN 978-96-8226-41-0
64. Стадник В. М., Йохна А. Інноваційний менеджмент:Навч.посіб. — К.:Академвидав, 2006. — 464 c.
65. Суров С. Ю., Сурова Н. Ю. Инвестиционный менеджмент:Учеб.пособие для вузов. — М.:Приор-издат, 2004. — 144 c.
66. Тейлор, Фредерик, Уинслоу. Менеджмент. — М.:Журнал Контроллинг, 1992. — 137 c.
67. Тейлор, Фредерик, Уинслоу. Принципы научного менеджмента. — М.:Журнал Контроллинг, 1992. — 137 c.
68. Франчука В. С. Інформаційні системи у менеджменті:Підручник. — Львів:Афіша, 2000. — 336 c.
69. Хотяшева О. М. Инновационный менеджмент.Учеб.пособие. — СПБ:ПИТЕР, 2005. — 318 c.
70. Худолей В. Ю. Існуюча система менеджменту в нафтовидобувних управліннях України (переваги та недоліки): наук. вид. — Київ : МНТУ, 2003. — 36 с.
71. Цигилик І. Контролінг навч.посіб у схемах і табл. — К.:ЦНЛ, 2004. — 76 c.
72. Черваньов Д. М., Нейкова Л. І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. — К.:Т-во Знання, 1999. — 514 c.
73. Шегда А. В. Основы менеджмента:Учеб.пособие. — К.:Знання, 1985. — 512 c.
74. Шкарлет С. М. Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: Монографія. — Київ: Вид-во НАУ, 2007. — 436 с. — ISBN 978-966-598-392-7
75. Щекин Г. В. Теория и практика управления персоналом: Учебно-методическое пособие. — К.: МАУП, 1998. — 256 с. — ISBN 966-7299-20-8
76. Ярошенко Ф. О., Козаченко С. В. Управління змінами: нові організаційно-методичні підходи. — К., 2003. — 107с.
77. Ярошенко Ф. О., Козаченко С. В. Організаційні зміни:наукові засади і проблеми управління. — К.:МНТУ, 2004. — 292 c.
78. Здоровье руководителя. Укрепление силы, управление риском: Глазами газеты " Financial Times". — Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. — 208 с. — ISBN 966-8216-46-6
79. Основи менеджменту: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ За ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 140с.
80. Операційний менеджмент: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В. Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 145с.