Міжнародний Науково-технічний Університет

Конституція України (станом на 20.05.2020). — К.: Центр учбової літератури, 2020. — 66 с.

Конституція України (станом на 07.09.2022). — К.: Алерта, 2022. — 80 с.

За заг. ред. Яковюка І.В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Х.: Право, 2020. — 126 с.

За ред. Аракеляна М.Р. Міжнародний правовий захист прав людини: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с.

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини: практ. посіб. для суддів. — Х.: Право, 2018. — 398 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 256
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

81. Новий англо-український українсько-англійський словник. — Київ, видавництво "Аконіт", 2008. — 539 c. — ISBN 966-7173-30-5
82. Французско-русский русско-французский словарь. — Киев, Ирпень, ВТФ "Перун", 1997. — 512 c. — ISBN 966-569-055-8
83. Longman Dictionaru of American Englisn. — Longman, 1997. — 934 c. — ISBN 0-8013-1823-8 0-8013-1409-7
84. Німецько-російський словник. 1. Band A-K. — Langenscheidt, 1997. — 1076 c. — ISBN 3-468-02295-6
85. Німецько-російський словник. 2 Band L-Z. — Langenscheidt, 1997. — 1177 c. — ISBN 3-467-02295--6
86. Сучасний словник німецької мови. Том 3. — Берлін, 1970. — 2412 c.
87. Англо-русский словарь/ Под ред.И.Н. Иванченко. — Киев, АППП, 1992. — 240 c.
88. Вебстерське видання синонімів, антонімів та омонімів. — Нью-Йорк, 1996. — 192 c.
89. Термінологічний словник з культурології/Авт.-уклад.: Н.Ю.Больша,Н.І.Єфімчук. — К.:МАУП, 2004. — 144 с. — ISBN 966-608-439-2
90. Гірничий словник ( українсько-російський, українсько-німецький, українсько-англійський і російсько-український , німецько-український, англійсько-український)/Під ред. В.Г.Ільюшенка. — Донецьк, 1995. — 160 c.
91. Філософський енциклопедичний словник/Нац.академія наук України. — К.:Абрис, 2002. — 742 c. — ISBN 966-531-128-Х
92. Філософія:Словник-довідник:Навч.посібник / За ред.проф.І.І.Пилипенка,проф.І.Ф.Надольного.-2-ге вид.,доп.,випр.і перероб. — К.: "Видавництво Дельта", 2009. — 284 с. — ISBN 9787-966-8797-28-6
93. Тлумачний рос.-укр.-англійський словник з охорони праці, техн. нагляду , безпеки дорожнього руху та пожежної безпеки .Основні терміни : близько 2700 термінів /За заг.ред. В.В.Розгонюка. — Х.:ВАТ, 1998. — 536 c. — ISBN 966-7469-13-1
94. Webster’s treasury of synonyms antonyms and homonyms. — New York :AVENEL BOOKS, 1998. — 192 c. — ISBN 517117762
95. Рос.-український словник-довідник "Порадник ділової дюдини" /Укл.О.М.Коренга,Ю.С.Котиков та ін.. — К.: Основи, 1995. — 320 с. — ISBN 5-7707-7651-Х
96. Англо-укр.-російський словник з інформатики,програмування,обчисл.техніки / Укл.:А.Б.Бартків,О.Я.Гринчишин,Я.Т.Гринчишин. — К.Вища школа, 1995. — 445 с. — ISBN 5-11-004501-1
97. Рос.-англо-український словник з інформат. та обчисл. техніки ( з покажчиком англ. і український термінів )/ Укл.В.Карачун,П.Бех та ін. — К.: Спалах, 1998. — 503 c. — ISBN 966-512-085-9
98. Російсько-укр. математ. словник /Уклад.: В.Я.Карачун,О.О.Карачун,Г.Г.Гульчук. — К.: ВШ, 1995. — 258 с. — ISBN 5-11-004518-6
99. Орфографічний словник 4-10 класи /Укл.С.І.Головащук.-Вид.четверте. — К.:Радянська школа, 1981. — 160 с.
100. Рос.-український хім.словник: 6 000 термінів/Уклад.Є.Ф.Некряч, Ю.П.Назаренко,В.П.Чернецький. — Х: Основа, 1990. — 192 с. — ISBN 5-11-001070-6