Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 92
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

81. ред. Аврахова Л. Я. Англо-український медичний словник: Близбко 14 000 термінів. — Київ : Книга плюс, 2010. — 312 с. — ISBN 978-966-460-013-9
82. Сalderwood -Schnorr V., Ute N. German -English,English-German Dictionary. — London: Colins, 1988. — 322 c. — ISBN 0 00 458926 2
83. Садиков А. В., Нарумов Б. П. Испанско-русский словарь современю употребления.-6-е изд., стереотип. — М.:Рус.яз.-Медиа, 2004. — 752 c. — ISBN 5-9576-0082-2
84. Сахно В. Ф., Коваль С. А. Іспансько-російський російсько-іспанський словник .Посіб. для загальноосв. навч. закл. та вищ. навч. закл. — Київ,Ірпінь: ВТФ "Перун", 2006. — 544 c. — ISBN 966-569-000-0
85. Скрипник Л. Г. Власні імена людей:словник-довідник. 2-ге вид., випр. й доп./За ред.В.М.Русанівського. — К.:Наукова думка, 1996. — 355 c. — ISBN 5-12-002638-9
86. Соневицький Р. Базова економічна фінансова та ділова термінологія. Англо-український словник. — Тернопіль,"Збруч", 2001. — 333 c. — ISBN 966-528-150-Х
87. Тараненко О. О., Брицин В. М. Рос.-український словник для ділових людей. — К.:Укр.письменник, 1992. — 214 c. — ISBN 5-333-01148-6
88. Таубе А. М., Литвинова А. В., Миллер А. Д. [и др.] Русско-английский словарь: Ок. 34 000 слов.- 8-е изд.,стереотип. — М.;Русский язык, 1992. — 624 c. — ISBN 5-200-0112-5
89. Тоффлер Б. Э., Имбер Дж. Словарь маркетинговых терминов /Пер.с англ.А.Г.Пивовар. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 432 с. — ISBN 5-86225-759-4(рус.)
90. Туровер Г. Я., Ногейра Х. Большой русско-испанский словарь /Под ред. Г.Я.Туровера.-6-е изд.,стереотип. — М.:Рус.яз.-Медиа, 2005. — 832 c. — ISBN 5-9576-0156-Х
91. уклад. Н. М. Биховець, Борисенко І. І., Герасименко Г. О. Англо-український словник: близько 20 000 слів. 1998. — 432 с.
92. Усатенко О. К. Російсько-український словник медичної термінології. — Київ,: Наукова думка, 1996. — 463 c. — ISBN 5-12-004498-0
93. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь для учащихся Y-XI классов.-Изд.18-е. — М:Гос . уч.-пед.изд-во Мин.просвещения РСФСР, 1962. — 208 с.
94. Федоришин М. Англо-український словник з українською транскрипцією /За ред. Н.Гайдук і П.Корнеса. — Львів, СП " БаК", 1998. — 200 c. — ISBN 966-7065-13-8
95. Хорнби А. С. Толковый словарь современного английского языка для продвинутого этапа. Т.2 M-Z. — Специальное издание для СССР, 1982. — 528 c.
96. Хорнби А. С. Толковый словарь современного английского языка для продвинутого этапа : в 2-х т. Т.1 A-L. — Современное издание СССР, 1982. — 544 c.
97. Шишмарев А. И., Заморин А. П. Англо-русско-немецко-француз.толковый словарь по вычислит.технике и обраб.данных.-Изд.2-е,стер. — М.:, 1981. — 416 с.
98. Янкельсон И. С., Миримов Л. М., Шеров-Игнатьев Г. П. Немецко-русский словарь по радиоэлектронике.-2-е изд.,стер. — М.:Русский язык, 1979. — 752 с.
99. Янкельсон И. С., Хлебородов В. А., Герман-Прозорова Л. П. Англо-русский словарь по телевидению. — Москва Русский язык, 1985. — 320 c.
100. Янко М. П. Топонімічний словник України: Словник-довідник. — К.:Знання, 1998. — 432 c. — ISBN 5-7707-9443-7