Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4105
Усього літератури: 10923
Відвідувачів на сайті: 95
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

81. Садиков А. В., Нарумов Б. П. Испанско-русский словарь современю употребления.-6-е изд., стереотип. — М.:Рус.яз.-Медиа, 2004. — 752 c. — ISBN 5-9576-0082-2
82. Сахно В. Ф., Коваль С. А. Іспансько-російський російсько-іспанський словник .Посіб. для загальноосв. навч. закл. та вищ. навч. закл. — Київ,Ірпінь: ВТФ "Перун", 2006. — 544 c. — ISBN 966-569-000-0
83. Скрипник Л. Г. Власні імена людей:словник-довідник. 2-ге вид., випр. й доп./За ред.В.М.Русанівського. — К.:Наукова думка, 1996. — 355 c. — ISBN 5-12-002638-9
84. Соневицький Р. Базова економічна фінансова та ділова термінологія. Англо-український словник. — Тернопіль,"Збруч", 2001. — 333 c. — ISBN 966-528-150-Х
85. Тараненко О. О., Брицин В. М. Рос.-український словник для ділових людей. — К.:Укр.письменник, 1992. — 214 c. — ISBN 5-333-01148-6
86. Таубе А. М., Литвинова А. В., Миллер А. Д. [и др.] Русско-английский словарь: Ок. 34 000 слов.- 8-е изд.,стереотип. — М.;Русский язык, 1992. — 624 c. — ISBN 5-200-0112-5
87. Тоффлер Б. Э., Имбер Дж. Словарь маркетинговых терминов /Пер.с англ.А.Г.Пивовар. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 432 с. — ISBN 5-86225-759-4(рус.)
88. Туровер Г. Я., Ногейра Х. Большой русско-испанский словарь /Под ред. Г.Я.Туровера.-6-е изд.,стереотип. — М.:Рус.яз.-Медиа, 2005. — 832 c. — ISBN 5-9576-0156-Х
89. Усатенко О. К. Російсько-український словник медичної термінології. — Київ,: Наукова думка, 1996. — 463 c. — ISBN 5-12-004498-0
90. Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь для учащихся Y-XI классов.-Изд.18-е. — М:Гос . уч.-пед.изд-во Мин.просвещения РСФСР, 1962. — 208 с.
91. Федоришин М. Англо-український словник з українською транскрипцією /За ред. Н.Гайдук і П.Корнеса. — Львів, СП " БаК", 1998. — 200 c. — ISBN 966-7065-13-8
92. Хорнби А. С. Толковый словарь современного английского языка для продвинутого этапа. Т.2 M-Z. — Специальное издание для СССР, 1982. — 528 c.
93. Хорнби А. С. Толковый словарь современного английского языка для продвинутого этапа : в 2-х т. Т.1 A-L. — Современное издание СССР, 1982. — 544 c.
94. Шишмарев А. И., Заморин А. П. Англо-русско-немецко-француз.толковый словарь по вычислит.технике и обраб.данных.-Изд.2-е,стер. — М.:, 1981. — 416 с.
95. Янкельсон И. С., Миримов Л. М., Шеров-Игнатьев Г. П. Немецко-русский словарь по радиоэлектронике.-2-е изд.,стер. — М.:Русский язык, 1979. — 752 с.
96. Янкельсон И. С., Хлебородов В. А., Герман-Прозорова Л. П. Англо-русский словарь по телевидению. — Москва Русский язык, 1985. — 320 c.
97. Янко М. П. Топонімічний словник України: Словник-довідник. — К.:Знання, 1998. — 432 c. — ISBN 5-7707-9443-7
98. Тлумачний термінологічний словник з органічної та фізико-органічної хімії( українсько-російсько- англійський). — Київ," Наукова думка", 1997. — 532 c. — ISBN 966-00-0039-1
99. Oxford Idioms Dictionaru. — Oxford Universitu Press, 2001. — ISBN 0-19-431-545-2
100. Spanish Disctionaru. — The Universitu of Chicago, 1975. — 232 c.