Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 44
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 339.9. Міжнародна торгівля. Міжнародні економічні відносини ->

81. Циганкова Т. М. Міжнародний маркетинг:Навч посіб. — К.:КНЕУ, 1998. — 120 c. — ISBN 966-574-175-6
82. Шевчук В. Навчальні тести з курсу "Міжнародні економічні відносини". — Львів:Каменяр, 2001. — 167 c. — ISBN 5-7745-0867-6
83. Шевчук С., Пендик А., Водянніков О. [та ін.] Ніццький договір та розширення ЄС. — Київ: Логос, 2001. — 196 с. — ISBN 966-581-307-2
84. Щербань В. М. Маркетинг:Навч.посіб. — Київ: Центр навч літер, 2006. — 208 c. — ISBN 966-364-179-7
85. Эглау Х. О., Бенцианов В. В., Земелькина Н. И. [и др.] Борьба гигантов: экономическое соперничество Европы, США и Японии. Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1986. — 238, [1] с.
86. Ярнелл М., Ярнелл Р. Ваш первый год в сетовом маркетенге. — Москва: Веселковой ФАИР-ПРЕСС, 2002. — 432 c. — ISBN 5-8183-0267-9
87. Правове регулювання зовнішньоекономічних відносин. — К.:Юрінком Інтер, 2001. — 416 c.
88. Создание совместного предприятия. — Москва, 1991. — 43 c.
89. Кодекси України.Кодекс торговельного мореплавства України. — К.:Український інформ-правовий центр, 2002. — 154 c.
90. Кодекси України.Кодекс торговельного мореплавства України. — К.:НВП"Форум", 2000. — 157 c.
91. Торговельна діяльність в Україні. — К.:Юрінком інтер, 2002. — 446 c.
92. Инкотермс 2000:Официальные правила интерпретации торговых терминов МТП.Правила вводять в действие 01.01.2000 г. — У:Украинский Национальный Комитет Международной Торговой Палаты, 2001. — 231 c.
93. Митна справа в Україні. — К.:Юрінком інтер, 2002. — 447 c.
94. Міжнародна економіка:Навч.посіб. — К.:ЦНЛ, 2004. — 672 c.
95. Угода про Партнерство та Співробітництво:Повний текст угоди,підписаної між Європейським Союзом та Україною в Люксембурзі 16 червня. 1994. — 69 c.
96. Експортні-імпортні операції в Україні. — К.:Юрінком Інтер, 2003. — 445 c.
97. Международные валютные и кредитные отношения капиталистических стран/ Под ред. Л.Н.Красавиной. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 343с.
98. Крупнейшие промышленные и торговые монополии: Экономико-статистический справочник/ Под ред. А.Н.Покровского. — М.: Мысль, 1986. — 302с.
99. Підсумкові та додаткові матеріали Третьої Міжнародної наукової конференції " Проблеми економічної інтеграції України в Європейський союз: регіональні і соціально-економічні аспекти" (Ялта-Форос, Україна, 14-16 вересня 1998р) — Вісник Тернопільської академії народного господарства. Спецвипуск, 1998. — № 9. — 168с.
100. Облік зовнішньоекономічної діяльності:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс З 2-х тт. Т.2/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — Т.2. — 212с.