Міжнародний Науково-технічний Університет

Демчук П. О. Міжнародні відносини та проблеми Євроатлантичної інтеграції: навч. посіб. — К.: ППП, 2004. — 264 с.

За ред. Пирожкова С.І. Україна - Росія: проблеми економічної взаємодії: монографія. — К.: НІУРВ, 2000. — 256 с.

Савельєв Є. Європейська інтеграція і маркетинг: наукові нариси. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — 485 с.

Рокоча В. Транснаціональні корпорації. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.

Шевчук С. В. Ніццький договір та розширення ЄС. — К.: Логос, 2001. — 196 с.

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 39
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 342.7. Основні права. Права людини. Права та обов’язки громадян ->

41. упоряд. Ю. В. Паливода. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2019. — 116 с. — ISBN 978-966-437-266-1
42. Яблонська Т. Права людини в документах Ради Європи. — К.:Українсько-Американське бюро захисту права людини, 1996. — 274 c.
43. Вступ до прав людини. 1933. — 48 c.
44. Права людини в Україні.Щорічник. — К.:Укр.Правн.Фундація.Вид-во "Право", 1997. — 298 c.
45. Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи.- 2-е вид. — Київ: Юрінформ, 1992. — 199 с.
46. Права людини:Підручник для 10-11 класів загальноосвіт шкл. — К.:Вида-во "Право", 1997. — 225 c.
47. Загальна декларація права людини. — К.:Укр.Правнича Фундація.Вид-во Право, 1995. — 12 c.
48. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Алетра, 2020. — 96 с. — ISBN 978-617-566-255-7
49. Права людини в Україні:Інформаційно-аналітичних бюлетень.Вип.21. — Харків:Укр-Американське Бюро захисту прав людини, 1998. — 455 c.
50. Права людини в Україні:Іінформ аналіт.бюлетень. — Харків:Укр-Американське Бюро захисту прав людини, 1997. — 200 c.
51. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні. — Київ, 2006. — 176 с.
52. Релігійна свобода і права людини:Правничі аспекти: У 2 т. - Т. 2. — Львів: Богословська Академія, 2001. — 376 c. — ISBN 966-561-183-6
53. Релігійна свобода і права людини:Богословські аспекти: У 2 т. - Т. 1. — Львів : Свічадо, 2000. — 426 с. — ISBN 966-561-183-6
54. Международная защита прав человека. Документы и комментарии. — Харьков: ООО "Синтекс, ЛТД", 1998. — 298 с.
55. Громадські і політичні права:Комітет права людини.Виклад фактів №15. — Харків:Укр-Американське Бюро захисту прав людини, 1995. — 40 c.
56. Конвенція про права дитини. — К.:Укр.Правича Фундація, 1995. — 32 c.
57. Комітет проти катувань.Виклад.фактів №17. — Харків:Укр-Американське Бюро захисту прав людини, 1995. — 31 c.
58. Всесвітня кампанія щодо інформованості громадськості про права людини.Виклад фактів №8. — Харків:Укр-Американське Бюро захисту прав людини, 1994. — 12 c.
59. Політика з питань біженців та надання притулку. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 142 с. — ISBN 978-966-364-678-7