Міжнародний Науково-технічний Університет

за заг. ред. Процьків Н. М., Никифорка В. М. Цивільне право України :тестові завдання : навч. - метод. посіб. — Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. — 560 с. — ISBN 978-966-423-577-5

Цивільне процессуальне право : казуси : навч.-метод. посіб. — Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2020. — 88 с.

Ізуїта П. О., Ізуїта О. А., Ізуїта Д. П. Практикум з трудового права України: навч.-метод. посіб. — Київ: Університет "Україна", 2020. — 262 с. — ISBN 978-966-388-601-5

Довгань Г. Д. Географія у визначеннях, таблицях і схемах. 10-11 класи. — Харків : Ранок, 2020.

Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Географія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. — Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2019. — 176 с. — ISBN 978-617-539-304-8

Книжок у каталозі: 6859
Книжок у електр. бібліотеці: 4259
Усього літератури: 11118
Відвідувачів на сайті: 24
Користувачів у каталозі: 1396

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.014. Управління підприємством ->

81. Сторожук В. П. Управління підприємствами та організаціями споживчої кооперації на засадах функціонального підходу : монографія. — Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. — 155 с. — ISBN 978-966-7971-66-3
82. Сумець О. М. Стратегія підприємства.Теорія ситуації приклади:Навч.посіб. — К.:ВД"Професіонал", 2005. — 320 c.
83. Тимошенко И. И., Сосни А. С. Менеджер организации:Учеб.пособие для менеджера. — К.:Вид-во Ун-ту, 2002. — 350 c.
84. Тоцький В. І., Лаврененко В. В. Організаційний розвиток підприємства:Навч.посіб. — К.:КНЕУ, 2005. — 247 c.
85. Чернышев М. А. Основы менеджмента:современные технологии.Учебно-методическое пособие. — Роство-на-Дону:ИКЦ"Март, 2004. — 320 c.
86. Чернышов М. А. Основы менеджмента:современные технологии.Учебно-методическое пособие. — Москва-Роство-на-Дону:ИКЦ"Март, 2004. — 320 c.
87. Шерньова З. Є. Стратегічне управління:Підручник. — К.:КНЕУ, 2004. — 699 c.
88. Шостак А.Г., Козаченко С.В., Сычев В.С. Использование оборудования непрерывного действия на карьерах черной металлургии УССР. — К.: Укрниинти, 1971. — 64с.
89. Юкаева В. С. Менеджмент:Краткий курс:Учеб.пособие. — М.:Изд-во корпорация "Дашков, 2005. — 104 c.
90. Яковлєв Ю. П. Контролінг на базі інформації технологій: Навч. пос. для студентів. — Київ: ЦНЛ, 2006. — 318 c. — ISBN 966-364-187-8
91. Ямпольский С., Козаченко С. В., Майданович А. М. [и др.] Совершенствование хозяйственного механизма управления научно-техническим прогрессом: Препринт научного доклада. — К.: Ин-т экономики АН УССР, 1983. — 60с.
92. Ямпольский С., Козаченко С., Майданович А. М. Экономическое управление научно-техническим прогрессом. В кн.:Пути повышения эффективности общественного производства: Сб. науч. трудов. — Одесса, 1974. — С.3-20
93. Ямпольский С., Козаченко С. Совершенствование управления процессом создания систем машин: Препринт науч. доклада. — К.: Ин-т экономики АН УССР, 1980. — 42с.
94. Ямпольский С. Научно-технический прогресс и экономическое управление воспроизводством МТБ социалистического производства: Препринт научного доклада. — К.: Изд-во АН УССР, 1983. — 43с.
95. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація виробництва" для студентів всіх форм навчання/ Укл.: І.О.Шпак. — Краматорськ: ДІТМ, 2010. — 45с.
96. Маркетингова діяльність виробничого підприємства: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 199с.
97. Контроллінг: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 227с.
98. Научные методы управления: Материалы семинарских занятий. — К.: "Доверие", 1992. — 127с. — ISBN 5-7707-2375-0