Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 33
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.014. Управління підприємством ->

81. Міщенко А. Стратегічне управління:Навч.посіб. — Київ: Центр навч. літер., 2004. — 336 c. — ISBN 966-8568-07-9
82. Мыльник В. Инвестиционный менеджмент:Учеб.пособие для вузов. — К.:Академичиский Проект, 2005. — 272 c.
83. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства: підручник. — К.: Скарби, 2002. — 336 с. — ISBN 966-8016-00-9
84. Палеха Ю. Менежджмент для початківців:Навч.посіб. — К.:Вид-во Ун-ту, 2003. — 217 c.
85. Пасічнік В. Г., Акіліна О. В. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 256 с. — ISBN 966-364-023-5
86. Под ред. Г.Ф.Линника, О.Г.Скрипкина. Экономическая эффективность автоматизации производственных процессов. Вып.2. — К., 1974. — 145с.
87. Свінцицька О. М. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. — К.: Вид.-во Європ. ун-ту, 2004. — 232 с. — ISBN 966-301--026-6
88. Сердюк О. П. Основы управления коммуникативным процессом. — К.:ІЗМН, 1998. — 240 c.
89. Сімченко Н. О. Соціально орієнтовані системи управління підприємствами:Монографія. — К.: ТОВ "ДКС центр", 2010. — 340 с. — ISBN 978-966-2339-09-3
90. Сторожук В. П. Управління підприємствами та організаціями споживчої кооперації на засадах функціонального підходу : монографія. — Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. — 155 с. — ISBN 978-966-7971-66-3
91. Сумець О. М. Стратегія підприємства.Теорія ситуації приклади:Навч.посіб. — К.:ВД"Професіонал", 2005. — 320 c.
92. Сумець О. М., Сомова О. Є., Пєліхов Є. Ф. Оцінка конкурентоспроможності сучасного промислового підприємства: навч. - паркт. посіб. — К.: Професіонал, 2007. — 208 с. — ISBN 966-370-050-5
93. Сумець О. М., Тумар М. Б. Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека: навч. посіб. — К.: "Хай-Тек Прес", 2008. — 400 с. — ISBN 978-966-2143-09-6
94. Тарасюк Г. М. Планування діяльності підприємства. Практикум: навч. посіб. — К.: Кондор, 2004. — 266 с. — ISBN 966-7882-40-8
95. Тимошенко И. И., Сосни А. С. Менеджер организации:Учеб.пособие для менеджера. — К.:Вид-во Ун-ту, 2002. — 350 c.
96. Тоцький В. І., Лаврененко В. В. Організаційний розвиток підприємства:Навч.посіб. — К.:КНЕУ, 2005. — 247 c.
97. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент. — М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2002. — 892 с. — ISBN 5-94462-137-0
98. Федонін О. С., Рєпіна І. М., Олексюк О. І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2004. — 316 с. — ISBN 966-574-519-0
99. Чернышев М. А. Основы менеджмента:современные технологии.Учебно-методическое пособие. — Роство-на-Дону:ИКЦ"Март, 2004. — 320 c.
100. Чернышов М. А. Основы менеджмента:современные технологии.Учебно-методическое пособие. — Москва-Роство-на-Дону:ИКЦ"Март, 2004. — 320 c.