Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 29
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

101. Туровер Г. Я., Ногейра Х. Большой русско-испанский словарь /Под ред. Г.Я.Туровера.-6-е изд.,стереотип. — М.:Рус.яз.-Медиа, 2005. — 832 c. — ISBN 5-9576-0156-Х
102. Большой русско-немецкий словарь /Под ред.К.Лейна.-18 изд.,исправ. — М.: Русский язык-Медиа, 2004. — 736 c. — ISBN 5-9576-0064-4
103. Большой словарь иностранных слов в русс. языке /Под ред.С.М.Локшина,В.Ф.Корецкого. — М.: ЮНВЕС, 1998. — 784 с. — ISBN 5-88682-042-6
104. Большой словарь иностранных слов в русском языке. — Москва, "Ювенс", 1998. — 784 c. — ISBN 5-88682-042-6
105. Большой современный нем.-русский рус.-немецкий словарь: 160 000 слов /Сост. С.Д.Романов. — Донецк:ООО ПКФ, 2004. — 640 с. — ISBN 966-548-242-4
106. Вебстерське видання синонімів, антонімів та омонімів. — Нью-Йорк, 1996. — 192 c.
107. Скрипник Л. Г. Власні імена людей:словник-довідник. 2-ге вид., випр. й доп./За ред.В.М.Русанівського. — К.:Наукова думка, 1996. — 355 c. — ISBN 5-12-002638-9
108. Гірничий словник ( українсько-російський, українсько-німецький, українсько-англійський і російсько-український , німецько-український, англійсько-український)/Під ред. В.Г.Ільюшенка. — Донецьк, 1995. — 160 c.
109. Дополнение к Большому англо-русскому словарю /Под рук.И.Р. Гальперина. — М.: Русский язык,, 1980. — 432 c.
110. За ред. Мочерного С.В. Економічний словник-довідник. — К: Феміна, 1995. — 368 c. — ISBN 5-7707-8835-6
111. Садиков А. В., Нарумов Б. П. Испанско-русский словарь современю употребления.-6-е изд., стереотип. — М.:Рус.яз.-Медиа, 2004. — 752 c. — ISBN 5-9576-0082-2
112. Ковалев В. Ф. Итальянско-русский и русско-итальян. словарь.- 4-е изд., стереотип. — М.: Русский язык Медиа, 2007. — 1077 c. — ISBN 978-5-9576-0341-2
113. Сахно В. Ф., Коваль С. А. Іспансько-російський російсько-іспанський словник .Посіб. для загальноосв. навч. закл. та вищ. навч. закл. — Київ,Ірпінь: ВТФ "Перун", 2006. — 544 c. — ISBN 966-569-000-0
114. Карманный словарь рус.-немецкий,нем.-русский.25 000 слов и оборотов. — К.:" Методика", 2005. — 378 c. — ISBN 966-8315-75-8
115. Раевская О. В. Карманный франц.-русский и русско-французский словарь. — М.: О.О.О. "Издательство "Пресса", 1992. — 544 с.
116. Раевская О. В. Карманный французско-русский и русско-французский словарь. — Москва ,ООО" Издательство "Пресса", 1992. — 544 c. — ISBN 5-87670-001-0
117. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р., Пуляев В. Т. Краткая экономическая энциклопедия. — СПб.: Петрополис, 1998. — 509 с. — ISBN 5-86708-107-9
118. Кузьмин Ю. А., Владимиров В. А., Гельман Я. Л. Краткий англо-русский технический словарь. — М.: ММШП, 1992. — 416 c. — ISBN 5-8234-0002-0
119. Краткий словарь по философии /Под общ.ред.И.В.Блауберга,И.К.Пантина.-4-е изд. — М.: Политиздат, 1982. — 431 с.
120. Литвинов В. Д. Латинсько-український словник. — Київ, Українські пропілеї, 1998. — 712 c. — ISBN 966-7015-30-0