Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 29
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.014. Управління підприємством ->

101. Швайка Л. А. Планування діяльності підприємства: навч. посіб. — Львів: "Новий Світ-2000", 2003. — 268 с. — ISBN 966-7827-32-1
102. Шерньова З. Є. Стратегічне управління:Підручник. — К.:КНЕУ, 2004. — 699 c.
103. Шостак А.Г., Козаченко С.В., Сычев В.С. Использование оборудования непрерывного действия на карьерах черной металлургии УССР. — К.: Укрниинти, 1971. — 64с.
104. Юкаева В. С. Менеджмент:Краткий курс:Учеб.пособие. — М.:Изд-во корпорация "Дашков, 2005. — 104 c.
105. Яковлєв Ю. П. Контролінг на базі інформації технологій: Навч. пос. для студентів. — Київ: ЦНЛ, 2006. — 318 c. — ISBN 966-364-187-8
106. Ямпольский С., Козаченко С. В., Майданович А. М. [и др.] Совершенствование хозяйственного механизма управления научно-техническим прогрессом: Препринт научного доклада. — К.: Ин-т экономики АН УССР, 1983. — 60с.
107. Ямпольский С., Козаченко С., Майданович А. М. Экономическое управление научно-техническим прогрессом. В кн.:Пути повышения эффективности общественного производства: Сб. науч. трудов. — Одесса, 1974. — С.3-20
108. Ямпольский С., Козаченко С. Совершенствование управления процессом создания систем машин: Препринт науч. доклада. — К.: Ин-т экономики АН УССР, 1980. — 42с.
109. Ямпольский С. Научно-технический прогресс и экономическое управление воспроизводством МТБ социалистического производства: Препринт научного доклада. — К.: Изд-во АН УССР, 1983. — 43с.
110. Яців І. Б. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств: монографія. — Львів: Український бестселер, 2013. — 427 с. — ISBN 978-966-2384-17-8
111. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація виробництва" для студентів всіх форм навчання/ Укл.: І.О.Шпак. — Краматорськ: ДІТМ, 2010. — 45с.
112. Маркетингова діяльність виробничого підприємства: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 199с.
113. Контроллінг: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 227с.
114. Научные методы управления: Материалы семинарских занятий. — К.: "Доверие", 1992. — 127с. — ISBN 5-7707-2375-0

Перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6