Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 27
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 65.012.32. Менеджмент ->

101. Здоровье руководителя. Укрепление силы, управление риском: Глазами газеты " Financial Times". — Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. — 208 с. — ISBN 966-8216-46-6
102. Основи менеджменту: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ За ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 140с.
103. Операційний менеджмент: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В. Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 145с.
104. Інформаційні системи в менеджменті: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 166с.
105. Управління персоналом: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 144с.
106. Управління персоналом фірми:Навч.посіб. — К.:ЦУЛ, 2003. — 272 c.
107. Управлінський облік/Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 122с.
108. Управління якістю: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — К.: ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2009. — 139с.
109. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Операційний менеджмент" для студентів всіх форм навчання/ Укл.: І.О.Шпак. — Краматорськ.: ДІТМ, 2009. — 27с.
110. Логістика: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 80с.
111. Краткий курс по управлению качеством (Скорая помощь студенту). — М.: Окей-книга, 2012. — 140с. — ISBN 978-5-409-00302-9
112. Наука-техника-управление: интеграция науки, техники и технологии, организации и управления в США. Пер. с англ./ Под ред. Каста Ф., Розенцвейга Д. — М., 1966. — 518с.
113. Светский человек изучивший свод законов общественных и светских приличий/ Сост. К.Светозарская. — Л.: Невский проспект, 1991. — 127 с. — ISBN 5-86902-002-6
114. Тесты и методики деловых игр для менеджера:Сборник /Сост.А.Б.Боровский,И.А.Грабская. — К.: МЗУУП, 1994. — 204 с. — ISBN 5-86926-027-2
115. Системно-комплексне оцінювання потенціалу сталого розвитку країни/О.М.Алимов, В.В.Микитенко,І.М.Лицур та ін.. — К.:Держ.Установа"І-т економіки прирордокористування та сталого розвитку, 2013. — 88 с. — ISBN 978-966-02-6997-8
116. Теория и практика управления персоналом: учеб. - метод. пособ. — Киев: МАУП, 2003. — 280 с. — ISBN 966-608-343-4
117. Концептуальні засади формування менеджменту в Україні: зб. матер. Всеукр. наук. -практ. конф. — К.: МАУП, 2006. — 352 с. — ISBN 966-608-544-5

Перша | Попередня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6