Міжнародний Науково-технічний Університет

Демчук П. О. Міжнародні відносини та проблеми Євроатлантичної інтеграції: навч. посіб. — К.: ППП, 2004. — 264 с.

За ред. Пирожкова С.І. Україна - Росія: проблеми економічної взаємодії: монографія. — К.: НІУРВ, 2000. — 256 с.

Савельєв Є. Європейська інтеграція і маркетинг: наукові нариси. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — 485 с.

Рокоча В. Транснаціональні корпорації. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.

Шевчук С. В. Ніццький договір та розширення ЄС. — К.: Логос, 2001. — 196 с.

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 41
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

121. Борисенко И. И., Саенко В. В. Русско-английский юридический словарь: 22 000 терминов. — К.:Юрінком Інтер, 1999. — 608 c. — ISBN 966-7302-79-2
122. Вернер Шенк. Русско-немецкий немецко-русский. — Langenscheidt, 1999. — 624 c. — ISBN 3-468-12290- Х
123. Русско-немецкий немецко-русский словарь/Сост.В.Шенк. — Langenscheidt, 1999. — 624 c. — ISBN 3-468-12290-х
124. Мацько Л. И., Сидоренко О. М., Шевчук С. В. Русско-украинский и украинско-русский словарь: Отличающаяся лексика. — К:Высшая школа, 1992. — 255 c. — ISBN 5-11-003919-4
125. Ганич Д. И., Олейник И. С. Русско-украинский и украинско-русский словарь.-6-е стер. изд. — Киев.: МП "Феникс", 1992. — 560 c. — ISBN 5-87534-058-4
126. Білинський М. Е. Синоніміка англійського дієслова: Словник семантичних відстаней.. — Львів: ЛДУ ім.Івана Франка, 1999. — 382 с. — ISBN 966-613-019-Х
127. Головащук С. І. Складні випадки наголошення:Словник-довідник. — К.:Либідь, 1995. — 192 с. — ISBN 5-325-00697-5
128. Бартіків А. Б., Гринчишин О. Я., Гринчишин Я. Словник з інформатики,програмування,обсчислювальної техніки. — К.:Вища школа, 1995. — 445 c.
129. Словник синонімів україн. мови: в 2 т. Т.1 А-Н /А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк,С.І.Головащук та ін. — К.:Наукова думка, 2006. — 1040 c. — ISBN 966-00-0517-2(1)
130. Словник синонімів україн. мови: в 2 т. Т.2: О-Я/ А.А.Бурячок,Г.М.Гнатюк,С.І.Головащук та ін. — К.: Наукова думка, 2006. — 960 c. — ISBN 966-00-0522-9(2)
131. Словник труднощів української мови: Біля 15 000 слів/ За ред.С.Я.Єрмоленко. — К.:Радянська школа, 1989. — 336 c. — ISBN 5- 330-00702-Х
132. Масляк П. О., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Словник-довідник учня з економічної та соціальної географії світу. — К.: Лібра, 1996. — 328 с. — ISBN 5-707-9576-Х
133. Словник:Іспан.-рос.Російсько-іспан.:Посіб.для заг.навч.закл.та вузів /Уклад.:В.Ф.Сахно,С.А.Коваль. — К.:Ірпінь, 2006. — 544 с. — ISBN 966-569-000-0
134. Словник:Франц.-український.Україн.-франц.:Посіб. для загальноосв.навч.закл.та вищ.навч.закл./Уклад.:В.Б.Бурбело,К.М.Андрашко та ін. — К.:Ірпінь, 2002. — 528 с. — ISBN 5-7707-6409-0
135. Головащук С. І. Словники України. Російсько-український словник сталих словосполучень. — Київ : Наукова думка, 2001. — 638 с. — ISBN 966-00-0666-7
136. Современ. итальянско-русский,русско-итальян. словарь с грамматикой / Сост.А.В.Вайнер. — Киев, ВКТФ " Кобза", 2002. — 736 c. — ISBN 966-8024-01-Х
137. Современный англо-русский русско-английский словарь+грамматика / Сост.Д.А. Романов. — Донецк:ПКФ " БАО", 2000. — 464 c. — ISBN 966-548-149-5
138. Нечволод Л. І. Сучасний словник іншомовних слів. — Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008. — 768 с. — ISBN 978-966-404-277-9
139. Сучасний словник німецької мови. Том 3. — Берлін, 1970. — 2412 c.
140. Термінологічний словник з культурології/Авт.-уклад.: Н.Ю.Больша,Н.І.Єфімчук. — К.:МАУП, 2004. — 144 с. — ISBN 966-608-439-2