Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 16
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 82. Художня література. Літературознавство -> 82-3. Художня проза ->

1. Hagemann Bernhard. Johnny Schweigt (Ксерокс): Книга для чтения на нем. яз. 1997. — 51с. — ISBN 3-468-49722-9
2. Schneider Hans. Ein Toter klagt an:Greifen Kriminal Roman(Ксерокс). — Greifenverlag zu Rudolstadt, 1986. — 53c. — ISBN 3-7352-0011-7
3. Акимов И. З. Перешагнувшие через юность.Повесть. — Москва, из-во "ДОСААФ", 1972.
4. Андреева В. Л. Эхо прошедшего.Роман. — Москва," Советский писатель", 1986. — 384 c.
5. Астафьев В. Царь-рыба. — Москва,"Советский писатель", 1980. — 400 c.
6. Астафьев В. П. Где гремит война. Повести. — Киев, "Радянська школа", 1988. — 353 c. — ISBN 5-330-00375-Х
7. Бальзак Оноре де. Тридцатилетняя женщина: Роман. Пер с фр. — Киев, "Вик", 1991. — 348 c. — ISBN 57707-1391-7
8. Барсов М. Казанский Фраер. Иерархия любви: Повести. — Москва, ООО "Издательство АСТ", 2002. — 283 c. — ISBN 5-17-006556-6
9. Бегбедер Ф., Волевич И. Лучшие книги ХХ века. Последняя опись перед распродажей: Эссе. Пер. с фр. И. Волевич. — М.: FreeFly, 2005. — 191 с. — ISBN 5-98358-063-9
10. Белый А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. В 3-х кн. Кн.1. — Москва,"Худож.литература", 1989. — 543 c. — ISBN 5-280-00516-9 ( Кн.1) 5-280-00517-7
11. Белый А. Между двух революций.Воспоминания. В 3-х кн. Кн.3. — Москва," Худож.литература", 1990. — 670 c. — ISBN 5-280-00519-3 (Кн.3) 5-280-00517-7
12. Бестужев(Марлинский) А. А. Ночь на корабле: Повести и рассказы. — Москва, "Худож. литература", 1988. — 366 c. — ISBN 5-280-00019-1
13. Булгаков М. Мастер и Маргарита. — Киев, 1988. — 352 c.
14. Булгаков М. А. Избр. произв.: В 2 т. Том 1. — Київ, "Дніпро", 1989. — 766 c. — ISBN 5-308-00394-7(т.1) 5-308-00396-3
15. Булгаков М. А. Избранное: "Мастер и Маргарита" : Роман; Рассказы. — Москва, "Худож. литература", 1983. — 480 c.
16. Булгаков М. А. Мастер и Маргарита: Роман. — Киев, "Молодь", 1988. — 352 c.
17. Виноградов А. К. Осуждение Паганини : Роман. — Київ ," Муз.Україна", 1985. — 328 c.
18. Войнич Этель Лилиан. Овод. Прерванная дружба. — Петрорзаводск, Госиздательство Карельской АССР, 1960. — 531 c.
19. Глэд Д. Беседы в изгнании: русское литературное зарубежье. — М.: Кн. палата, 1991. — 320 с. — ISBN 5-7000-0294-9
20. Голдинг У. Повелитель мух:Кн.для чтения на англ.языке. — СПб:Антология,КАРО, 2005. — 256 c. — ISBN 5-89815-509-0