Міжнародний Науково-технічний Університет

Замлинський В. А. Венчурне інвестування суб’єктів аграрного виробництва: науково-методичний аспект: монографія. — Одеса: Прес-кур’єр, 2016. — 344 с. — ISBN 978-966-2512-82-3

Кононенко С. В. Форми політологічного розуміння міжнародних відносин: монографія. — Київ, 2012. — 899 с. — ISBN 978-966-02-6197-6

Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: підручник. — Київ: МАУП, 1999. — 248 с. — ISBN 5-86926-121-Х

Палеха Ю. І. Управлінське документування: навч. посіб. : у 2 ч. — Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. — 283 с. — ISBN 966-7942-42-2

Волкотруб Г. Й. Українська ділова мова: Практикум. — Київ: МАУП, 2007. — 156 с. — ISBN 978-966-608-794-5

Книжок у каталозі: 5881
Книжок у електр. бібліотеці: 1931
Усього літератури: 7812
Виданої літератури: 0
Відвідувачів на сайті: 18
Користувачів у каталозі: 1307

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 62. Техніка в цілому. Машинобудування -> 620. Випробовування матеріалів. Енергозбереження ->

1. Береснева Б. И. Влияние высоких давлений на вещество Том 2 для студентов. — Киев, 1987. — 256 c.
2. Божидарнки В. В. Двовимірні задачі теорії пружності й термопружності структурно-неоднорідних тіл для студентів. — Львів, 1998. — 352 c.
3. Борисенко В. А., Ніхаєнко Ю. А., Левченко В. О. [та ін.] Водневе руйнування сталей в умовах транспортування природного газу. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 4. — С.48-50
4. Бугай Ю. М. Лекції з оперу матеріалів для студентів. — Київ, 2003. — 468 c.
5. Буденков Г. А., Недзвецкая О. В. Динамические задачи теории упругости в приложении к проблемам акустического контроля и диагностики. — М.: Физматлит, 2004. — 136с. — ISBN 5-94052-061-Х
6. Виноградов В. Н. Изнашивание при ударе. — Москва, 1982. — 192 c.
7. Методи і засоби частотно- дисперсійного аналізу речовин та матеріалів:Фізичні основи [В 2 кн.]. Кн. 1 / Д. Б. Головко. — К.: ФАДА, ЛТД, 2000. — 200 с.: рис. — ISBN 966-7625-07-9
8. Иванов В. С., Ермышкин В. А. Прочность и пластичность турплавки металлов и монокристаллов. — М.:Металлургия, 1976. — 80 c.
9. Клорнілов О. А. Опір матеріалів.Підр. — К.:Логос, 2002. — 562 c.
10. Пилянкевича А. Н. Влияние высоких давлений на вещество Том1 для студентов. — Киев, 1987. — 232 c.
11. ред. Клинова И. Я. Боротьба с коррозией в химической и нефтеперерабатывающей промышленности: Для студентов. — Москва, 1968. — 209 c.
12. ред. Сухотин А. М. Техника борьбы с коррозией. — Ленинград, 1978. — 304 c.
13. Самойловича Г. С. Неразрушающий контроль металлов и изделий. — Москва, 1976. — 456 c.
14. Стрижевский И. В. Защита металлов от коррозии. — Москва, 1986. — 112 c.
15. Стрижевский И. В., Сурис М. А. Защита подземных теплопроводов от коррозии. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 344 c.
16. Сухотин А. М. Химическое сопротивление материалов. — Ленинград, 1975. — 353 c.
17. Тимко И. А. Сопротивление материалов. — Харьков, 1971. — 326 c.
18. Томашов Н. Д. Лабораторные работы по коррозии и защите металлов. — Москва, 1961. — 238 c.
19. Уманского А. А. Сборник задач по сопротивлению материалов для студентов. — Москва, 1975. — 496 c.
20. Фесик С. П. Справочник по сопротивлению материалов. — Киев, 1970. — 308 c.