Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 49
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 512. Алгебра ->

1. Андрэ В. Основы теории чисел. — Москва, 1972. — 265 c.
2. Арнольд В. И. Допольнительные главы теории обикновенных диферециальных уравнений. — М.:Наука, 1978. — 304 c.
3. Архангельский А. В. Основы общей типологии в задачах и упражнениях. — Москва, 1974. — 417 c.
4. Архангельского А. В. Общая типология для студентов. — Москва, 1968. — 377 c.
5. Атья М. Введение в коммуникативную алгебру( для студентов). — Москва, 1972.
6. Бондаренко В. Диференційні рівняння:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 67 c.
7. Бугір М. К. Математика для економістів.Лінійна алгебра,лінійні моделі:Посіб.для студ.вищих навч.закладів. — К.:Академія, 1998. — 272 c.
8. Бурбаки Н. Группи и алгебры ли группы костера и системы титса группы, порожденные отражениями системы корней для вузов. — Москва, 1972. — 321 c.
9. Васильев Н. Б. Заочные математические олимпиады для вузів. — Москва, 1986. — 176 c.
10. Воеводина В. В. Задачник по линейной алгебре. — Москва, 1975.
11. Галушка І. М. Довідник з елементарної математики,механіки та фізики. — К.:Наук думка, 1996. — 191 c.
12. Данилов К. Г. Элементы линейной алгебры и некоторые их приложения. — Москва, 1968.
13. Дереч В. Д. Інтегральне числення - невизначений інтеграл: Для студентів. — Вінниця, 2002. — 118 c.
14. Дольд А. Лекции по алгебраической топологии. — Москва, 1976.
15. Дуженко В. С. Нелинейное оценивание параметров. — Москва, 1979.
16. Ермолаев Л. А. Введение в линейную алгебру и линейное программирование: Для студентов. — Алма-Ата, 1966. — 183 c.
17. Завало С. Т. Елементарная математика Алгебра. Для студентов. — Вища школа, 1971. — 356 c.
18. Интенберг С. И. Линейная алгебра и аналитическая геометрия на плоскости введение в анализ для студентов. — Ленинград, 1970.
19. Каргаполов М. И. Основы теории групп. — М.:Наука, 1982. — 288 c.
20. Каргаполов М. И. Основы теории групп. — Москва, 1972. — 240 c.