Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3997
Усього літератури: 10808
Відвідувачів на сайті: 18
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 512. Алгебра ->

1. Андрэ В. Основы теории чисел. — Москва, 1972. — 265 c.
2. Арнольд В. И. Допольнительные главы теории обикновенных диферециальных уравнений. — М.:Наука, 1978. — 304 c.
3. Архангельский А. В. Основы общей типологии в задачах и упражнениях. — Москва, 1974. — 417 c.
4. Архангельского А. В. Общая типология для студентов. — Москва, 1968. — 377 c.
5. Атья М. Введение в коммуникативную алгебру( для студентов). — Москва, 1972.
6. Бондаренко В. Диференційні рівняння:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 67 c.
7. Бугір М. К. Математика для економістів.Лінійна алгебра,лінійні моделі:Посіб.для студ.вищих навч.закладів. — К.:Академія, 1998. — 272 c.
8. Бурбаки Н. Группи и алгебры ли группы костера и системы титса группы, порожденные отражениями системы корней для вузов. — Москва, 1972. — 321 c.
9. Васильев Н. Б. Заочные математические олимпиады для вузів. — Москва, 1986. — 176 c.
10. Воеводина В. В. Задачник по линейной алгебре. — Москва, 1975.
11. Галушка І. М. Довідник з елементарної математики,механіки та фізики. — К.:Наук думка, 1996. — 191 c.
12. Данилов К. Г. Элементы линейной алгебры и некоторые их приложения. — Москва, 1968.
13. Дереч В. Д. Інтегральне числення - невизначений інтеграл: Для студентів. — Вінниця, 2002. — 118 c.
14. Дольд А. Лекции по алгебраической топологии. — Москва, 1976.
15. Дуженко В. С. Нелинейное оценивание параметров. — Москва, 1979.
16. Ермолаев Л. А. Введение в линейную алгебру и линейное программирование: Для студентов. — Алма-Ата, 1966. — 183 c.
17. Завало С. Т. Елементарная математика Алгебра. Для студентов. — Вища школа, 1971. — 356 c.
18. Интенберг С. И. Линейная алгебра и аналитическая геометрия на плоскости введение в анализ для студентов. — Ленинград, 1970.
19. Каргаполов М. И. Основы теории групп. — М.:Наука, 1982. — 288 c.
20. Каргаполов М. И. Основы теории групп. — Москва, 1972. — 240 c.