Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3997
Усього літератури: 10808
Відвідувачів на сайті: 8
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 517. Математичний аналіз ->

1. А. Картан. Элементарная теория аналитических функций одного и нескольких комплексных переменных. — Москва, 1963.
2. Абрамович М. И. Тригонометрия. — Ленинград, 1971.
3. Бахвалов Н. С. Численные методы анализ, алгебра, обыкновенные дифференциальные уравнения. — Москва, 1975. — 628 c.
4. Белинский П. П. Общие свойства квазикомфортных отображений. — Новосибирск, 1974.
5. Бицадзе А. В. Некоторые классы уравнений в частных производных. — Москва, 1981. — 448 c.
6. Борисенко А. И. Векторный анализ и начала тонзорного исчисления для студентов. — Москва, 1966.
7. Вірченко Н. О., Ляшко І. І. Графіки функцій .Довідник. — Київ.:Наукова думка, 1977. — 318 c.
8. Вірченко Н. О., Ляшко І. І. Графіки функцій. Довідник. — Київ.:Наукова думка, 1977. — 318 c.
9. Вічаренко, Ніна, Опанасівна. Графіки елементарних та спеціальних функцій:Довідник. — К.:Наукова думка, 1996. — 582 c.
10. Волковыский Л. И. Сборник задач по теории функций комплексного переменного для вузов. — Москва, 1975. — 320 c.
11. Воробъев Н. Н. Теория рядов. — Москва, 1973. — 207 c.
12. Гаврилов Н. И. Методы обыкновенных дифференциальных уравнений. — Москва, 1962.
13. Гаевский Х. Нелинейные операторные уравнения и операторные дифференциальные уравнения. Пер. с нем. В.Г.Задорожного, А.И.Перова/ Под ред.В.И.Соболева. — М.: Мир, 1978. — 333 с.
14. Гарщенко Ф. Г. Аналіз та оцінка параметричних систем для студентів. — Київ, 1995. — 140 c.
15. Гельфонд А. О. Исчисление конечных разностей для вузов. — Москва, 1967. — 374 c.
16. Глушкова В. М. Компъютерна математика. — Київ, 2001. — 452 c.
17. Комплексний аналіз: підручник. — Львів : Афіша, 2002. — 206 с. — ISBN 966-8013-05-0
18. Городецкий В. В. Методы решения задач по функциональному анализу. — Выща школа, 1991. — 479 c.
19. Городецький В. В., Нагнибида Н. И. Методы решения задач по функциональному анализу. — Киев "Высшая школа", 1990. — 475 c.
20. Гурвиц А. Курант Р. Теория функций. — Москва, 1968. — 647 c.