Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 36
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 517. Математичний аналіз ->

1. А. Картан. Элементарная теория аналитических функций одного и нескольких комплексных переменных. — Москва, 1963.
2. Абрамович М. И. Тригонометрия. — Ленинград, 1971.
3. Бахвалов Н. С. Численные методы анализ, алгебра, обыкновенные дифференциальные уравнения. — Москва, 1975. — 628 c.
4. Белинский П. П. Общие свойства квазикомфортных отображений. — Новосибирск, 1974.
5. Бицадзе А. В. Некоторые классы уравнений в частных производных. — Москва, 1981. — 448 c.
6. Борисенко А. И. Векторный анализ и начала тонзорного исчисления для студентов. — Москва, 1966.
7. Вірченко Н. О., Ляшко І. І. Графіки функцій .Довідник. — Київ.:Наукова думка, 1977. — 318 c.
8. Вірченко Н. О., Ляшко І. І. Графіки функцій. Довідник. — Київ.:Наукова думка, 1977. — 318 c.
9. Вічаренко, Ніна, Опанасівна. Графіки елементарних та спеціальних функцій:Довідник. — К.:Наукова думка, 1996. — 582 c.
10. Волковыский Л. И. Сборник задач по теории функций комплексного переменного для вузов. — Москва, 1975. — 320 c.
11. Воробъев Н. Н. Теория рядов. — Москва, 1973. — 207 c.
12. Гаврилов Н. И. Методы обыкновенных дифференциальных уравнений. — Москва, 1962.
13. Гаевский Х. Нелинейные операторные уравнения и операторные дифференциальные уравнения. Пер. с нем. В.Г.Задорожного, А.И.Перова/ Под ред.В.И.Соболева. — М.: Мир, 1978. — 333 с.
14. Гарщенко Ф. Г. Аналіз та оцінка параметричних систем для студентів. — Київ, 1995. — 140 c.
15. Гельфонд А. О. Исчисление конечных разностей для вузов. — Москва, 1967. — 374 c.
16. Глушкова В. М. Компъютерна математика. — Київ, 2001. — 452 c.
17. Комплексний аналіз: підручник. — Львів : Афіша, 2002. — 206 с. — ISBN 966-8013-05-0
18. Городецкий В. В. Методы решения задач по функциональному анализу. — Выща школа, 1991. — 479 c.
19. Городецький В. В., Нагнибида Н. И. Методы решения задач по функциональному анализу. — Киев "Высшая школа", 1990. — 475 c.
20. Гурвиц А. Курант Р. Теория функций. — Москва, 1968. — 647 c.