Міжнародний Науково-технічний Університет

Конституція України (станом на 20.05.2020). — К.: Центр учбової літератури, 2020. — 66 с.

Конституція України (станом на 07.09.2022). — К.: Алерта, 2022. — 80 с.

За заг. ред. Яковюка І.В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Х.: Право, 2020. — 126 с.

За ред. Аракеляна М.Р. Міжнародний правовий захист прав людини: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с.

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини: практ. посіб. для суддів. — Х.: Право, 2018. — 398 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 226
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 517. Математичний аналіз ->

1. Гарщенко Ф. Г. Аналіз та оцінка параметричних систем для студентів. — Київ, 1995. — 140 c.
2. Вища математика:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. Укл.: Е.А.Нікіфоров, Румянцев А. О. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 302с.
3. Вічаренко, Ніна, Опанасівна. Графіки елементарних та спеціальних функцій:Довідник. — К.:Наукова думка, 1996. — 582 c.
4. Вірченко Н. О., Ляшко І. І. Графіки функцій .Довідник. — Київ.:Наукова думка, 1977. — 318 c.
5. Вірченко Н. О., Ляшко І. І. Графіки функцій. Довідник. — Київ.:Наукова думка, 1977. — 318 c.
6. Селін, Олександр, Миколайович. Дискретний аналіз:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1995. — 226 c.
7. Міхельс В. О. Економіко-математичні методи та моделі у будівництві: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — Київ: Міленіум, 2010. — 464 с. — ISBN 978-966-8063-15-6
8. Кудрик Т. С. Елементи нестандартного аналізу для студентів. — Київ, 1996. — 104 c.
9. Комплексний аналіз: підручник. — Львів : Афіша, 2002. — 206 с. — ISBN 966-8013-05-0
10. Глушкова В. М. Компъютерна математика. — Київ, 2001. — 452 c.
11. Математичний аналіз:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 163 c.
12. Крюков М. М. Метематика: Навч. посіб. з математики для слухачів підготов. курсів і вступників до вищ. навч. закладів. — Київ: КУЕТТ, 2007. — 292 с. — ISBN 966-7737-52-7
13. Городецький В. В., Нагнибида Н. И. Методы решения задач по функциональному анализу. — Киев "Высшая школа", 1990. — 475 c.
14. Городецкий В. В. Методы решения задач по функциональному анализу. — Выща школа, 1991. — 479 c.
15. Евдокимов А. Г. Минимизация функций. — Харьков, 1977. — 160 c.
16. Лопатинский Я. Б. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — Киев, 1984. — 200 c.
17. Ляшко И. И., Боярчук А. К., Гай Я. Г. [и др.] Справочное пособие по математическому анализу. Введение в анализ, производная, интеграл: Справочн. изд.- 2-е изд., перераб. и доп. — Киев: Вища школа, 1984. — 456 с.
18. Самойленко А. М. Теорія наближення функцій та її застосування. — Київ, 2000. — 500 c.
19. Шарова Л. И. Уравнения и неравенства. — Киев ;Высшая школа, 1985. — 101 c.
20. Фомін М. М. Чисельні методи:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1995. — 123 c.