Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 71
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 517. Математичний аналіз ->

1. Химмель Б. Анализ процессов статистическими методами. — М.:Мир, 1973.
2. Гарщенко Ф. Г. Аналіз та оцінка параметричних систем для студентів. — Київ, 1995. — 140 c.
3. Привалов И. И. Введение в теорию функций комплексного переменного для вузов. — Москва, 1977. — 444 c.
4. Борисенко А. И. Векторный анализ и начала тонзорного исчисления для студентов. — Москва, 1966.
5. Вища математика:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. Укл.: Е.А.Нікіфоров, Румянцев А. О. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 302с.
6. Восьмизначные таблицы тригонометрических функций. — Москва, 1975. — 463 c.
7. Вічаренко, Ніна, Опанасівна. Графіки елементарних та спеціальних функцій:Довідник. — К.:Наукова думка, 1996. — 582 c.
8. Вірченко Н. О., Ляшко І. І. Графіки функцій .Довідник. — Київ.:Наукова думка, 1977. — 318 c.
9. Вірченко Н. О., Ляшко І. І. Графіки функцій. Довідник. — Київ.:Наукова думка, 1977. — 318 c.
10. Селін, Олександр, Миколайович. Дискретний аналіз:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1995. — 226 c.
11. Корбут А. А. Дискретное программирование. — Москва, 1969. — 367 c.
12. Макаров И. П. Дополнительные главы математического анализа:Учеб.пособие. — М.:Просвещение, 1968. — 308 c.
13. Міхельс В. О. Економіко-математичні методи та моделі у будівництві: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. — Київ: Міленіум, 2010. — 464 с. — ISBN 978-966-8063-15-6
14. Кудрик Т. С. Елементи нестандартного аналізу для студентів. — Київ, 1996. — 104 c.
15. Гельфонд А. О. Исчисление конечных разностей для вузов. — Москва, 1967. — 374 c.
16. Еругин Н. П. Книга для чтения по общему курсу дифференциальных уравнений. — Минск, 1970. — 572 c.
17. Комплексний аналіз: підручник. — Львів : Афіша, 2002. — 206 с. — ISBN 966-8013-05-0
18. Глушкова В. М. Компъютерна математика. — Київ, 2001. — 452 c.
19. Мартыненко Н. А. Конечные интегральные преобразования и их применение к исследованию систем с распределенными параметрами: справ. пособие/ Под ред. А.Г.Бутковского. — М.: Наука, 1986. — 303 с.
20. Ладыженская О. А. Краевые задачи математической физики: Учебн. пос. — М.: Наука, 1973. — 407 с.