Міжнародний Науково-технічний Університет

Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.

Свящук А. А. Правовий захист ЛГБТ-спільноти. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 212 с.

Уварова О. О. Бізнес і права людини. Навчальний посібник. 2019. — 148 с.

Уварова О. О. Захист прав жінок: юридичні інструменти забезпечення ґендерної рівності і Україні. Навчальний посібник. 2019. — 116 с.

Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.

Книжок у каталозі: 6783
Книжок у електр. бібліотеці: 3689
Усього літератури: 10472
Відвідувачів на сайті: 42
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 55. Геологія -> 551. Загальна геологія. Метеорологія ->

1. Козлов И. Г. Геологический сборник: Для студентов. — Ленинград, 1955. — 566 c.
2. Смирнов В. И. Геология полезных искомаемых. — М.:Недра, 1965.
3. Елохова Г. В., Науменко П. В. Геология: Учебник для студентов. — Москва, 1990. — 219 c.
4. Васючков Ю. Ф. Горное дело для студентов. — Москва, 1990. — 512 c.
5. Немков Г. И. Историческая геология для студентов. — Москва, 1974. — 320 c.
6. Кузьменко Е. Е. Историческая геология и геология СССР. — Москва, 1980. — 280 c.
7. Колодій В. В., Бойко Г. Ю., Бойчевська Л. Е. Карпатська нафтогазоносна провінція:Монографія. — Львів:Київ:ТОВ, 2004. — 390 с. — ISBN 966-8244-13-3
8. Максимов А. А. Краткий курс геологоразведочного дела. — Москва, 1980. — 232 c.
9. Максимов А. А. Краткий курс геологоразведочного дела. — Москва : изд-во МГУ, 1980. — 232 с.
10. Ермолкин В. И., Бакиров Э. А., Сорокова Е. И. Критерии прогноза фазовой зональности углеводородов в осадочных толщах земной коры. — М.:Недра, 1998. — 319 c.
11. Николаевский В. Н., Басниев К. С. Механика насыщенных пористых сред. — Москва, 1970. — 339 c.
12. Горшков Г. П. Общая геология : учебник. — Москва : Издательство московского университета, 1973. — 592 с.
13. Бизов В. Ф., Паранько І. С. Основи динамічної та прикладної геології:Динамічна геологія.Підр.для студ.вищих.навч.заклад. — Кривий Ріг:Мінарал, 2000. — 205 c.
14. Бизов В. Ф., Паранько І. С. Основи динамічної та прикладної геології:Динамічна геологія.Підр.для студ.вищих.навч.заклад. — Кривий Ріг:Мінарал, 2000. — 205 c.
15. Бизов В. Ф., Паранько І. С. Основи динамічної та прикладної геології:Приклана геологія.Підр.для студ.вищих.навч.заклад. — Кривий Ріг:Мінарал, 2000. — 137 c.
16. Бизов В. Ф., Паранько І. С. Основи динамічної та прикладної геології:Приклана геологія.Підр.для студ.вищих.навч.заклад. — Кривий Ріг:Мінарал, 2000. — 137 c.
17. Смирнова М. Н. Основы геологии СССР. — Москва, 1971. — 416 c.
18. Харченко М. В. ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ТЕКТОНІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ТА УМОВИ ЕКРАНУВАННЯ ТЕКТОНІЧНО ЕКРАНОВАНИХ ПАСТОК ВУГЛЕВОДНІВ. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 3. — С.3-10
19. Казанцев В. М. Промысловая геофизика и интерпретация.Консп.лекций. — К.:МНТУ, 2003. — 144 c.
20. Добрынин В. М. Промышленная геофизика:Учебник для вузов. — М.:ФГУП, 2004. — 400 c.