Міжнародний Науково-технічний Університет

Проблеми філософії права: міжнародний часопис. - Том ІІ. — Київ - Чернівці: Рута, 2004. — 240 с.

Колодій. А. М. Теорія держави і права: навч. посіб. — Київ : Юрінком інтер, 2002. — 368 с. — ISBN 966-667-051-8

Журавський В. С. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток. — Київ: Юрінком Інтер, 2003. — 296 с. — ISBN 966-667-104-2

Котюк В. О. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. — Київ: Атіка, 2005. — 592 с. — ISBN 966-8074-94-7

Котюк В. О. Основи держави і права: Навч. посіб. — Київ: Вентурі, 1998. — 320 с. — ISBN 966-570-015-4

Книжок у каталозі: 6142
Книжок у електр. бібліотеці: 2795
Усього літератури: 8937
Відвідувачів на сайті: 66
Користувачів у каталозі: 1258

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

1. Cowie A. P., A .Evison. Concise English-Chinese Cninese-English Dictionary. — Oxford University Press, 1986. — 600 c.
2. Babiel Nikolai, Schmolinger Annette. POST Карманный русско-немецкий, немецко-русский словарь. — Киев, "Методика", 2005. — 704 c. — ISBN 966-8315-75-8
3. Drosdowski G., Scholze -Stubenrecht W. Redewendungen und sprichwortliche Redensarten:Worterbuch der deutschen Idiomatik. — Dudenverlag, 1992. — 864 c. — ISBN 3-411-04111-0
4. Edmund Daum, Werner Schenk. Deutsch -Russisches Worterbuch. — Leipyig, 1962. — 718 c.
5. Holder R. W. A Dictionaru of Euphemisms. — Oxford Universitu Press, 1995. — 470 c. — ISBN 0-19-869275-7
6. Holder R. W. A Dictionary of Euphemisms. — Oxford University Press, 1995 1995. — 470 c. — ISBN 0-19-869275-7
7. Hornby A S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. — Oxford University Press, 2001. — 1599 c. — ISBN 0 19 431 424 3
8. Hornby A S. Oxford Advanced Learner’s of Current English. — Oxford University Press, 1989. — 1579 c. — ISBN 0 19 431167 8
9. Hornby A S. Oxvord Advanced Learner’s Distionary of Current English. — Oxford University Press, 2000. — 1600 c. — ISBN 0 19 431 424 3
10. Hornby A S. Oxford Advanced Learner’s Distionary of Current English .Special Edition for the USSR. Volume 1 A-L. — Oxford University Press, 1982. — 509 c.
11. Hornby A S. Oxford Advanced Learner’s Distionary of Current English .Special Edition for the USSR. Volume 11 M-Z. — Oxford University Press, 1982. — 527 c.
12. Hornby A S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. — Oxford University Press, 1995. — 1428 c. — ISBN 0 19 431421 9
13. John T. White, D. D. Latin-english dictionary for the use junior Students. — Boston, 1901. — 386 c.
14. Martin H .Manser, Gerge Beal, Clive Trott. Tne Great Big Guiz Book. — England :Bardfield Press, 2003. — 1014 c. — ISBN 1-84236-371-9
15. Onufrie Vinteler. Україн.-румунський словник Dictionar Ucrainean-Roman. — Editura Dacia Cluj-Napoca, 1999. — 333 с. — ISBN 973-35-0873-X
16. Sherrin Ned. The Oxford Dictionary of Humorous Quotations. — Oxford University Press, 1995. — 543 c. — ISBN 0-19-214244-5
17. Адрианов С. Н., Берсон А. С., Никифоров А. С. Англо-русский юридический словарь. — М.:" Русский язык"прпи участии ТОО"Рея", 1993. — 509 c. — ISBN 5-200-02218-5
18. Акульшин А. И., Акульшин А. А., Кучеровский В. М. Русско-украинский словарь по нефтепромыслов. делу. — Ивано-Франковск:Экор, 1988. — 315 С. — ISBN 966-95497-0-1
19. Балабан Тимотей. Англо-український словник-довідник інженерії довкілля. — Львів, Вид-во Дерд.ун-ту"Львів.політехніка", 2000. — 398c. — ISBN 966-553-164-6
20. Бартіків А. Б., Гринчишин О. Я., Гринчишин Я. Словник з інформатики,програмування,обсчислювальної техніки. — К.:Вища школа, 1995. — 445 c.