Міжнародний Науково-технічний Університет

Худолей В. Ю., Пономаренко Т. В., Кісілюк Е. М. Економічна безпека в умовах індустріальної революції 4.0: кейс - Україна: підруч. — Кривий ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2019. — 300 с. — ISBN 978-617-7553-84-6

Незалежна Україна в координатах сталого розвитку : моногр. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 770 с. — ISBN 978-617-7571-46-8

Тульчицький Р. В. Детермінанти становлення нового регіоналізму : теорія, методологія, практика : монографія. — Київ : Вид-во "ПП Вишемирський В. С.", 2018. — 404 с.

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Книжок у каталозі: 6821
Книжок у електр. бібліотеці: 4127
Усього літератури: 10948
Відвідувачів на сайті: 35
Користувачів у каталозі: 1396

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 030. Довідкові видання -> Словники ->

1. Cowie A. P., A .Evison. Concise English-Chinese Cninese-English Dictionary. — Oxford University Press, 1986. — 600 c.
2. Babiel Nikolai, Schmolinger Annette. POST Карманный русско-немецкий, немецко-русский словарь. — Киев, "Методика", 2005. — 704 c. — ISBN 966-8315-75-8
3. Drosdowski G., Scholze -Stubenrecht W. Redewendungen und sprichwortliche Redensarten:Worterbuch der deutschen Idiomatik. — Dudenverlag, 1992. — 864 c. — ISBN 3-411-04111-0
4. edited by Sally Wehmeier. Oxford wordpower dictionary. — Great Britan : Oxford University Press, 1997. — 746 p.
5. Edmund Daum, Werner Schenk. Deutsch -Russisches Worterbuch. — Leipyig, 1962. — 718 c.
6. Holder R. W. A Dictionaru of Euphemisms. — Oxford Universitu Press, 1995. — 470 c. — ISBN 0-19-869275-7
7. Holder R. W. A Dictionary of Euphemisms. — Oxford University Press, 1995 1995. — 470 c. — ISBN 0-19-869275-7
8. Hornby A S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. — Oxford University Press, 2001. — 1599 c. — ISBN 0 19 431 424 3
9. Hornby A S. Oxford Advanced Learner’s of Current English. — Oxford University Press, 1989. — 1579 c. — ISBN 0 19 431167 8
10. Hornby A S. Oxvord Advanced Learner’s Distionary of Current English. — Oxford University Press, 2000. — 1600 c. — ISBN 0 19 431 424 3
11. Hornby A S. Oxford Advanced Learner’s Distionary of Current English .Special Edition for the USSR. Volume 1 A-L. — Oxford University Press, 1982. — 509 c.
12. Hornby A S. Oxford Advanced Learner’s Distionary of Current English .Special Edition for the USSR. Volume 11 M-Z. — Oxford University Press, 1982. — 527 c.
13. Hornby A S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. — Oxford University Press, 1995. — 1428 c. — ISBN 0 19 431421 9
14. John T. White, D. D. Latin-english dictionary for the use junior Students. — Boston, 1901. — 386 c.
15. Martin H .Manser, Gerge Beal, Clive Trott. Tne Great Big Guiz Book. — England :Bardfield Press, 2003. — 1014 c. — ISBN 1-84236-371-9
16. Onufrie Vinteler. Україн.-румунський словник Dictionar Ucrainean-Roman. — Editura Dacia Cluj-Napoca, 1999. — 333 с. — ISBN 973-35-0873-X
17. Sherrin Ned. The Oxford Dictionary of Humorous Quotations. — Oxford University Press, 1995. — 543 c. — ISBN 0-19-214244-5
18. Адрианов С. Н., Берсон А. С., Никифоров А. С. Англо-русский юридический словарь. — М.:" Русский язык"прпи участии ТОО"Рея", 1993. — 509 c. — ISBN 5-200-02218-5
19. Акульшин А. И., Акульшин А. А., Кучеровский В. М. Русско-украинский словарь по нефтепромыслов. делу. — Ивано-Франковск:Экор, 1988. — 315 С. — ISBN 966-95497-0-1
20. Акульшин А. И. Російсько-український термінологічний словник з нафтогазовоїсправи. — Івано-Франківськ : ЕКОР, 1998. — 318 с. — ISBN 966-95497-0-1