Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 48
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 62. Техніка в цілому. Машинобудування -> 621. Машинобудування ->

1. Microwave Technologies in Telokymynikeihon Systems. — Kiev, 2002. — 272 c.
2. Зайцев Л. В. Автомобильные краны : Учебник. — Москва : Высшая школа, 1978. — 327 с.
3. Цехович Л. И., Петриченко И. П. Атлас конструкций редукторов. — Киев: Высшая школа, 1990. — 151 с. — ISBN 5-11-002156-2
4. Кирилюк Ю. Є. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання : Підручник. — Київ : КМУЦА, 1997. — 212 с. — ISBN 966-598-013-0
5. Гончарук В. В. Водно-химическая технология ядерных энергетических установок и экология : справочник. — Киев : Наукова думка, 1993. — 447 с. — ISBN 5-12-004198-1
6. ПаневникО.В. Граничний режим експлуатації системи уловлювання парів вуглеводнів. — Нафтова і газова промисловість., 2011. — № 3. — С46-47
7. Туз В. О., Трубачев А. С. Дослідження зварних з’єднань елементів теплоенергетичного обладнання під впливом високих температур та тисків. — Нафтова і газова промисловість, 2011. — № 4. — С.51-54
8. Ковалко М.П., Денисюк С.П. Енергозбереження - пріоритетний напрямок державної політики України. — К.: УЕЗ, 1998. — 512 c. — ISBN 966-02-0525-2
9. Козаченко С. В., Нусинов В. Я. Инвестиционный анализ проектов техники. — Кривой Рог: Минерал, 1997. — 191с. — ISBN 966-7103-03-Х
10. Янгфельд Бенгт. Любовь это сердце всего. В.В.Маяковский и Л.Ю.Брик Переписка 1915-1930. — М.: Книга, 1991. — 287 c.
11. Ткачев В. Н. Методы повышения долговечности деталей машин. — Москва, 1971. — 272 c.
12. Михайлов А. А. Обработка деталей с гальваническими покрытиями. — Москва, 1981. — 144 c.
13. Желібо Є. П. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: навч. посіб. — Київ : Кондор, 2005. — 716 с. — ISBN 966-7982-85-8
14. Сидорина И. И. Основы материаловедения для студентов. — Москва, 1976. — 436 c.
15. Елизаветин М. А. Повышение надежности машин. — Москва, 1973. — 430 c.
16. Горошкин А. К. Приспособления для металлорежущих станков. — Москва, 1979. — 303 c.
17. Рычажные механизмы / И. И. Артоболевский. — М.: Наука, 1970. — Т. 1.. — 608 с.
18. Дубровська Г. М. Системи сучасних технологій: основні галузі машинобудування та металургії, енергетика, прогресивні методи обробки, галузі хімічної промисловості. — Київ : Центр учбової літератури, 2004. — 352 с. — ISBN 966-8568-05-2
19. Писаренко Г. С. Сопротивление материалов. — Киев : Гос. изд-во техн. лит-ры УССР, 1963. — 791 с.
20. Анурьева В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. — Москва, 1980. — 557 c.