Міжнародний Науково-технічний Університет

Даниленко А. С., [та ін.]. Публічне адміністрування : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 288 с.

Битяк Ю. П., Матюхіна Н. П., Ковтун М. С. Основи публічного адміністрування : навч. посіб. — Харків : Право, 2018. — 172 с. — ISBN 978-966-937-535-3

Бутко М. П. Регіональна економіка в модернізаційному форматі : підруч. — Київ : Центр учбової літератури, 2020. — 432 с. — ISBN 978-611-01-2075-3

Антипов В. І. Кримінальний кодекс України в контексті міжнародного права та практики Європейського суду з прав людини: правові норми, судова практика, науково-практичний коментар. — Харків : Право, 2019. — 1200 с. — ISBN 978-966-937-621-3

Сироїд Т. Л., Фоміна Л. О. Міжнародний захист прав людини: навч. посіб. — Харків : Право, 2019. — 310 с. — ISBN 978-966-937-614-5

Книжок у каталозі: 6818
Книжок у електр. бібліотеці: 4115
Усього літератури: 10933
Відвідувачів на сайті: 26
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 811.133. Французька мова ->

1. Angot C. Syjet Angot. Roman. — Fayard, 1999. — 123 c. — ISBN 2-266-09405-Х
2. Daudet Alphonse. La Belle-nivernaise :Histoire d’un vieux bateau et de son equipage. — J .M . Meuelenhoff Amsterdam, 1967. — 50 c.
3. Donny Jean-Francois. Les aventures de Silas Belamour:Roman. — Editions Pierron, 1992. — 234 c.
4. Honore de Balzac. La Peau de chagrin:Preface, Commentaires et Notes de Pierre Barberis. — Le Livre de Poche, 1984. — 428 c.
5. HUGO. Les Miserables:Roman. Classigues Hachette. — Paris, 1995. — 352c. — ISBN 2.01.166743.7
6. Iss Raymond. ...et les roses ont menti !:Recit. — Editions Pierron, 1993. — 166 c.
7. Mauger G. Cours de Langue et de civilisation Frangaises. 1967. — 243c.
8. Maupassant. Le Horla et Autrescontes Fantastiques.Classigues Hachette. — Paris, 1994. — 124 c.
9. Patrick Jarnouen de Villartay. Fin d’un monde et psyche du futur. — JMG editions, 2001. — 488 c. — ISBN 2-912507-47-2
10. Бурбело В. Б. Словник :Французько- український.Українсько-французький:Посіб для загальноосвіт навч.заклад та вищих. — Ірпінь:ВТФ "Перун, 2002. — 528 c.
11. ВєдінаІ.В. Політичне та соціальне життя сучасної Франції: Посібник з країнознавства. — К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2003. — 57с.
12. Г. Г. П.Мамотенко, Крючков. М., Хлопук В. С. Francais accelere:Прискорений курс французької мови: Підручник.- 2-е авт., вид., перероб. — К.:, 2001. — 384с. — ISBN 966-539-265-4
13. Гак В. Г., Григорьев Б. Б. Теория и практика перевода.Французский язык. — М.:Интердиалект, 2003. — 456 c. — ISBN 5-89520-068-0
14. Гак В. Г. Теория и практика перевода: Французский язык :Учеб. пос. — М.: Интердиалект+, 2001. — 454, [1] c. — ISBN 5-89520-053-2
15. Гак В. Г. Теория и практика перевода. Французский язык. — М.: Интердиалект+, 2000. — 455 с. — ISBN 5-89520-040-0
16. Гак В. Учимся читать по французски за 30 дней: Учебн.пос. — М.: ИЛБИ, 1999. — 232с. — ISBN 5-87483-037-5
17. Ги де Мопассан, Доде А. Новеллы:Книга для чтения/Задания и комментарии А.И.Иванченко. — СПб.:КАРО, 2004. — 192 с.,ил. — ISBN 5-89815-326-8
18. Жерновей Є. Г. Релігійна термінологія сучасної французької мови: генеза, семантика, функціонування: Автореф. дис. — К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2003. — 20с.
19. Иванченко А. И. Практика французского языка: Сб. упражнений по уст. речи. — СПб.: Союз, 1998. — 160 с. — ISBN 5-87852-090-7
20. Клавель Бернар. Гром небесный (На французском языке). — М.:Цитадель, 2001. — 144 с. — ISBN 5-7657-0168-Х