Міжнародний Науково-технічний Університет

Конституція України (станом на 20.05.2020). — К.: Центр учбової літератури, 2020. — 66 с.

Конституція України (станом на 07.09.2022). — К.: Алерта, 2022. — 80 с.

За заг. ред. Яковюка І.В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Х.: Право, 2020. — 126 с.

За ред. Аракеляна М.Р. Міжнародний правовий захист прав людини: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с.

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини: практ. посіб. для суддів. — Х.: Право, 2018. — 398 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 45
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 811.133. Французька мова ->

1. Angot C. Syjet Angot. Roman. — Fayard, 1999. — 123 c. — ISBN 2-266-09405-Х
2. Daudet Alphonse. La Belle-nivernaise :Histoire d’un vieux bateau et de son equipage. — J .M . Meuelenhoff Amsterdam, 1967. — 50 c.
3. Donny Jean-Francois. Les aventures de Silas Belamour:Roman. — Editions Pierron, 1992. — 234 c.
4. Honore de Balzac. La Peau de chagrin:Preface, Commentaires et Notes de Pierre Barberis. — Le Livre de Poche, 1984. — 428 c.
5. HUGO. Les Miserables:Roman. Classigues Hachette. — Paris, 1995. — 352c. — ISBN 2.01.166743.7
6. Iss Raymond. ...et les roses ont menti !:Recit. — Editions Pierron, 1993. — 166 c.
7. Mauger G. Cours de Langue et de civilisation Frangaises. 1967. — 243c.
8. Maupassant. Le Horla et Autrescontes Fantastiques.Classigues Hachette. — Paris, 1994. — 124 c.
9. Patrick Jarnouen de Villartay. Fin d’un monde et psyche du futur. — JMG editions, 2001. — 488 c. — ISBN 2-912507-47-2
10. Бурбело В. Б. Словник :Французько- український.Українсько-французький:Посіб для загальноосвіт навч.заклад та вищих. — Ірпінь:ВТФ "Перун, 2002. — 528 c.
11. ВєдінаІ.В. Політичне та соціальне життя сучасної Франції: Посібник з країнознавства. — К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2003. — 57с.
12. Г. Г. П.Мамотенко, Крючков. М., Хлопук В. С. Francais accelere:Прискорений курс французької мови: Підручник.- 2-е авт., вид., перероб. — К.:, 2001. — 384с. — ISBN 966-539-265-4
13. Жерновей Є. Г. Релігійна термінологія сучасної французької мови: генеза, семантика, функціонування: Автореф. дис. — К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2003. — 20с.
14. Крючков Г. Г., Хлопук В. С., Корж Л. П. Поглиблений курс французької мови: Підручник для студ. ун-тів, ін-тів і факультетів іноземних мов. — К.: Вища школа, 2000. — 398 с. — ISBN 966-642-010-4
15. Крючков Г. Г., Хлопук В. С., Корж Л. П. Поглиблений курс французької мови: Підруч. для студ. ун-тів, ін-тів і ф-тів інозем. мов. — К.: Вища школа, 1998. — 400 с. — ISBN 5-11-004688-3
16. Лисенко О. М. Функціональна граматика французької мови. Артикль: Навч. пос. — К.: ВЦ "Київський університет", 2000. — 147с. — ISBN 966-594-100-3
17. Максименко О. В. Усний переклад: теорія, вправи, тексти (французька мова): Навч. пос. — Вінниця: Нова Книга, 2008. — 168с. — ISBN 978-966-382-136-8
18. Може Ж. Учебник современного французского языка: Репринтное воспроизведение издания. Т.2. — К.: СП "Свенас", 1995. — 280с. — ISBN 5-85722-063-7
19. Може Ж. Учебник современного французского языка: Репринтное воспроизведение издания. Т.1. — К.: СП, 1995. — 244с.
20. Мокреева Н. Г. Французский язык: разговорные темы для выпускников школ и поступающим в вузы. — К.: Методика, 1998. — 95 с. — ISBN 966-7269-00-0