Міжнародний Науково-технічний Університет

Замлинський В. А. Венчурне інвестування суб’єктів аграрного виробництва: науково-методичний аспект: монографія. — Одеса: Прес-кур’єр, 2016. — 344 с. — ISBN 978-966-2512-82-3

Кононенко С. В. Форми політологічного розуміння міжнародних відносин: монографія. — Київ, 2012. — 899 с. — ISBN 978-966-02-6197-6

Потелло Н. Я. Українська мова і ділове мовлення: підручник. — Київ: МАУП, 1999. — 248 с. — ISBN 5-86926-121-Х

Палеха Ю. І. Управлінське документування: навч. посіб. : у 2 ч. — Київ: Вид-во Європейського ун-ту, 2003. — 283 с. — ISBN 966-7942-42-2

Волкотруб Г. Й. Українська ділова мова: Практикум. — Київ: МАУП, 2007. — 156 с. — ISBN 978-966-608-794-5

Книжок у каталозі: 5881
Книжок у електр. бібліотеці: 1931
Усього літератури: 7812
Виданої літератури: 0
Відвідувачів на сайті: 18
Користувачів у каталозі: 1307

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 511. Вища математика ->

1. Бугір М. К. Математика для економістів:Посібник. — К.:Видав.центр Альматеор, 2003. — 520 c.
2. Васильченко І. П. Вища математика для економістів:Підручник. — К.:Знання, 2007. — 454 c.
3. Волкова В. А. Задачник практикум по высшей математике для вузов. — Ленинград, 1988. — 224 c.
4. Воронов М. В., Мещеряков Г. П. Высшая математика для экономиствов и менеджеров. — Феникс, 2004. — 288 c.
5. Данко П. Е. Высшая математика в упражненях и задачах. — М.:ООО"Изд-во Оникс, 2006. — 304 c.
6. Данко П. Е. Высшая математика в упражненях и задачах. — М.:ООО"Изд-во Оникс, 2006. — 416 c.
7. Дюженкова Л. І., Михалін Г. О. Вища математика:Приклади і задачі. — К.:ВЦ "Академія", 2003. — 624 c.
8. Єрмакова О. А. Вища математика :Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1995. — 232 c.
9. Єрмакова О. А. Вища математика :Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 176 c.
10. Жильцов О. Б., Торбін Г. М. Вища математика з елементами інформаційних технологій:Навч.посіб. — К.:МАУП, 2002. — 408 c.
11. Зайцев И. А. Высшая математика для студентов. — Москва, 1991. — 400 c.
12. Кац М. Математика и логика: Для студентов. — Москва, 1971. — 235 c.
13. Клименко Ю. И. Высшая математика для экономистов:Учебник. — М.:Изд-во "Экзамен", 2005. — 736 c.
14. Конет І. М. Вища математика для вузів. — Камянець-Подільський, 2001. — 112 c.
15. Кремера Н. Ш. Высшая математика для экономистов :Учебник. — М.:Банк ЮНИТИ, 2006. — 479 c.
16. Кремера Н. Ш. Высшая математика для экономистов:Учебник для вузов. — М.:Банк ЮНИТИ, 1999. — 471 c.
17. Кринский Х. Є. Математика для єкономистов. — Москва, 1970.
18. Отто Л. Выйти из квадрата: Для студентов. — Москва, 1989. — 416 c.
19. Пак В. В., Носенко Ю. Л. Высшая математика для экономистов:Учебник. — ДонецК.:Сталкер, 1997. — 560 c.
20. Плис А. И. Лабораторный практикум по высшей математике: Учебное пособие. — М.: Высш.шк., 1983. — 208 с.