Міжнародний Науково-технічний Університет

Кульчицький С. В. Історія України: довідник. — К.: Літера ЛТД, 2018. — 528 с. — ISBN 978-966-178-878-6

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2019. — 288 с. — ISBN 978-617-09-5215-8

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2018. — 240 с. — ISBN 978-617-09-4340-8

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підруч. для 11 кл. — Х.: Гімназія, 2019. — 204 с. — ISBN 978-966-474-325-6

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підручник для 10 кл. — Х.: Гімназія, 2018. — 240 с. — ISBN 978-966-474-312-6

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6338
Усього літератури: 9563
Відвідувачів на сайті: 292
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 81. Мовознавство -> 811.124. Латинська мова ->

1. Ганич Д. И., Олейник И. С. Русско-украинский и украинско-русский словарь. — К.:МП "Феникс", 1992. — 560 c.
2. Жулай С. Т. Латинский язык для студентов-юриство:Учеб.пособие 2-е изд. перераб. и доп. — К.:МАУП, 2000. — 264 c. — ISBN 966-608-069-9
3. Кочерган М. П. Словарь русско-украинских межъязыковых синонимов.Словник російсько-українських міжмовних синонімов. — К.:Академія, 1997. — 400 c.
4. Литвинов В. Д. Латинсько-український словник. — Київ, Українські пропілеї, 1998. — 712 c. — ISBN 966-7015-30-0
5. Литвинов В. Д. Латинська мова: Елементарний курс.-2-е вид., випр. і доп. — К.: КМ "Академія", 2002. — 95с. — ISBN 966-518-014-2
6. Литвинов В. Д. Латинська мова: Пiдручник для студ.фак-тiв iноз.мов педiн-тiв i ун-тiв. — К.: Вища школа, 1990. — 247 с.
7. Лучканин С. М. Латинські сентенції з ісорико-літературним коментаремі відповідниками з давньогрецької та новоєвропейських мов: Навчальні матеріали до вивч. лат. афоризмів. — К.: Знання, 1999. — 56с.
8. Лучканин С. М. Навчальні матеріали до вивчення латинських юридичних афоризмів, визначень і термінів для студентів правознавчих спеціальностей (латинська юридична термінологія і фразеологія). — К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2005. — 63с. — ISBN 966-675-407-Х
9. Ревак Н. Г., Сулим В. Т. Латинська мова (для неспеціальних факультетів): Підручник. — Вінниця: Нова книга, 2009. — 440с. — ISBN 978-966-382-182-5
10. Скорина Л. П. PORTA ANTIOUA:Підручник з латинської мови для учнів гуманітарних коледжів,ліцеїв,гімназій. — К.:СІНТО, 1994. — 272 c. — ISBN 5-11-001056-0
11. Скорина Л. П. Латинська мова для студентів-юристів: Підруч. для студ. юрид. фак. ун-тів. — К.: Вища шк., 1995. — 255 с. — ISBN 5-11-004436-8
12. Старостенко Н. А. Практическое пособие по латинскому языку для студентов вузов: Уч.-метод. изд. — Ялта, 2001. — 102с.