Міжнародний Науково-технічний Університет

за ред. Аракеляна М. Р. Міжнародно-правовий захист прав людини. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с. — ISBN 978-966-928-420-4

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Алетра, 2020. — 96 с. — ISBN 978-617-566-255-7

Манукян В. І. Стразьбурзьке право. Європейський суд з прав людини. Право, практика, коментар. — Харків: Право, 2019. — 560 с. — ISBN 978-966-937-485-1

упоряд. Ю. В. Паливода. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: збірник законодавчих актів. — Київ: Вид. Паливода А. В., 2019. — 116 с. — ISBN 978-966-437-266-1

Любашенко В. І. Концепція "обов’язок захищати" і права людини: монографія. — Одеса: Фенікс, 2019. — 260 с. — ISBN 978-966-928-434-1

Книжок у каталозі: 6804
Книжок у електр. бібліотеці: 3753
Усього літератури: 10557
Відвідувачів на сайті: 25
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 54. Хімія -> 540. Загальна хімія ->

1. Быков Г. В. История классической теории химического строения. — Москва, 1960. — 307 c.
2. Альтшулер С. Как был открыт Менделеевым периодический закон ). — Москва, 1948.
3. Моравец Г. Макромолекулы в растворе. — Москва, 1967. — 373 c.
4. Глинка Н. Л. Общая химия. — Ленинград, 1973. — 728 c.
5. Агафошин Н. П. Периодический закон и периодическая система элементов. — Москва, 1973. — 206 c.
6. Хомченко Г. П. Пособие по химии для поступающих в вузы. — Москва, 1972. — 480 c.
7. Семишин В. И. Практикум по общей химии. — Москва, 1960. — 208 c.
8. Соколовской Е. М. Практикум по общей химии. — Москва, 1973. — 385 c.
9. Вассер С. П., Дудка І. О., Єрмоленко В. І. Рос.-український словник наукової термінології .Біологія. Хімія. Медицина. — К: Наукова думка, 1996. — 660 c. — ISBN 966-00-0064-4
10. Джон Г. Справочник инженера-химика. — Ленинград, 1947. — 648 c.
11. Никольський Б. П. Справочник химика общие сведения свойства важнейших веществ таблицы спектральных и рентгеноспектральных линий. — Ленинград, 1951.
12. Рейтер Л. Г. Теоретичні розділи загальної хімії. — Київ, 2008. — 304 c.
13. Орлик Ю. Г. Химический калейдоскоп. — Минск, 1988. — 112 c.
14. Хімія: Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 102с.
15. Попель П. Хімія. Підручник для 11 класу. Рівень стандарту. — Київ: ВЦ "Академія", 2019. — 248 с. — ISBN 978-966-580-576-2
16. Карповой И. Н. Электрон и химические процессы. — Ленинград, 1987. — 128 c.