Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5809
Усього літератури: 12698
Відвідувачів на сайті: 57
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 511. Елементарна математика ->

1. Ангилейко И. М. Задачи по математике, предлагавшиеся в вузах на вступительных экзаменах. — Минск, 1976. — 160 c.
2. Банах С. Дифференциальное и интегральное исчисление: навч. посіб. — Москва : Гос. Из-во Физико-математической лит-ру, 1958. — 404 с.
3. Богомолов А. М. Вычислительная и прикладная математика. — Издательство Киевского университета, 1972. — 153 c.
4. Брадіс В. М. Чотиризначні математичні таблиці:Для серед. — К.:Рад шк, 1991. — 94 c.
5. Воробъев Н. Н. Числа Фибоначчи.- 6-е изд. Для студентов. — М.:Наука, 1992. — 192 c.
6. Захарійченко Ю. О. Математика:Зб.тест.завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання для студентів. — К.:Генеза, 2008. — 104 c.
7. Карачун В. Я. Російсько-український математичний словник. — Київ.: Вища школа, 1995. — 258 c. — ISBN 5-11-004518-6
8. Карачун О. О. Російсько-український математичний словник. — Київ, 1995. — 258 c.
9. Копцюх М. Г. Доведення нерівностей : навч. посіб. — Київ : Радянська школа, 1982. — 160 с.
10. Кремер Н. Ш., Путко Б. А., Тришин И. М. Висшая математика для экономистических специальностей.Учебник и Практикум. — М.:Висшие оброзование, 2005. — 486 c.
11. Кушнир И. Функции: задачи и решения : учеб. пособ. — Киев : Астарта, 1996. — 543 с. — ISBN 5-7707-9687-1
12. Лидский В. Б., Овсянников Л. В., Тулайков А. Н. [и др.] Задачи по элементарной математике: Сборник задач. — М.: Наука, 1969. — 416 с.
13. Матвеева Н. М. Курс математики для техникумов Часть I. — Москва, 1968. — 122 c.
14. Матвеева Н. М. Курс математики для техникумов Часть II. — Москва, 1976. — 393 c.
15. Михайленко В. М. Спеціальні розділи математики для студентів. — Київ, 1992. — 207 c.
16. Попова А. С. Математические эссе и развлечения. — Москва, 1986. — 474 c.
17. Пышкало А. М., Стойлова Л. П. Теоретические основы начального курса математики. — Москва, 1974. — 368 c.
18. Райкова Д. А. Введение в теорию категорий и функторов для студентов. — Москва, 1972. — 254 c.
19. ред. Сканава М. І. Збірник задач з математики для вступників до вузів. — Харків : учбова книга, 2004. — 445 с. — ISBN 2-13-02543-1
20. Рывкин А. А., Рывкин А. З. Справочник по математике:Справочное пособие для учащихся сред.спец.учеб.заведений и поступающих в вузы. — Москва, 1987. — 480 c.