Міжнародний Науково-технічний Університет

Мушак Н. Б., Муравйов В. І. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: монографія. — Київ: Ліра-К, 2014. — 192 с. — ISBN 978-966-2609-57-8

Сироїд Т. Л., Гавриленко О. А., Фоміна Л. О. Міжнародне публічне право, міжнародний захист прав людини: посіб. для підгот. до ЗНО. — Харків: Право, 2020. — 494 с. — ISBN 978-966-973-951-1

за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4

Лебідь В. І. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: навч. посіб. — Київ: Правова Єдність, 2018. — 36 с. — ISBN 978-617-7191-09-3

Збірник рішень у справах про заборону катувань чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання. — Харків: Право, 2020. — 842 с. — ISBN 978-966-937-868-2

Книжок у каталозі: 6811
Книжок у електр. бібліотеці: 3833
Усього літератури: 10644
Відвідувачів на сайті: 34
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 51. Математика -> 511. Елементарна математика ->

1. Ангилейко И. М. Задачи по математике, предлагавшиеся в вузах на вступительных экзаменах. — Минск, 1976. — 160 c.
2. Банах С. Дифференциальное и интегральное исчисление: навч. посіб. — Москва : Гос. Из-во Физико-математической лит-ру, 1958. — 404 с.
3. Богомолов А. М. Вычислительная и прикладная математика. — Издательство Киевского университета, 1972. — 153 c.
4. Брадіс В. М. Чотиризначні математичні таблиці:Для серед. — К.:Рад шк, 1991. — 94 c.
5. Воробъев Н. Н. Числа Фибоначчи.- 6-е изд. Для студентов. — М.:Наука, 1992. — 192 c.
6. Захарійченко Ю. О. Математика:Зб.тест.завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання для студентів. — К.:Генеза, 2008. — 104 c.
7. Карачун В. Я. Російсько-український математичний словник. — Київ.: Вища школа, 1995. — 258 c. — ISBN 5-11-004518-6
8. Карачун О. О. Російсько-український математичний словник. — Київ, 1995. — 258 c.
9. Копцюх М. Г. Доведення нерівностей : навч. посіб. — Київ : Радянська школа, 1982. — 160 с.
10. Кремер Н. Ш., Путко Б. А., Тришин И. М. Висшая математика для экономистических специальностей.Учебник и Практикум. — М.:Висшие оброзование, 2005. — 486 c.
11. Кушнир И. Функции: задачи и решения : учеб. пособ. — Киев : Астарта, 1996. — 543 с. — ISBN 5-7707-9687-1
12. Лидский В. Б., Овсянников Л. В., Тулайков А. Н. [и др.] Задачи по элементарной математике: Сборник задач. — М.: Наука, 1969. — 416 с.
13. Матвеева Н. М. Курс математики для техникумов Часть I. — Москва, 1968. — 122 c.
14. Матвеева Н. М. Курс математики для техникумов Часть II. — Москва, 1976. — 393 c.
15. Михайленко В. М. Спеціальні розділи математики для студентів. — Київ, 1992. — 207 c.
16. Попова А. С. Математические эссе и развлечения. — Москва, 1986. — 474 c.
17. Пышкало А. М., Стойлова Л. П. Теоретические основы начального курса математики. — Москва, 1974. — 368 c.
18. Райкова Д. А. Введение в теорию категорий и функторов для студентов. — Москва, 1972. — 254 c.
19. ред. Сканава М. І. Збірник задач з математики для вступників до вузів. — Харків : учбова книга, 2004. — 445 с. — ISBN 2-13-02543-1
20. Рывкин А. А., Рывкин А. З. Справочник по математике:Справочное пособие для учащихся сред.спец.учеб.заведений и поступающих в вузы. — Москва, 1987. — 480 c.