Міжнародний Науково-технічний Університет

Безручко Ю. В. Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. — К.: ТОВ "Ніка-Прінт", 2006. — 516 с.

Вінник О. М. Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire. — К.: ВД"Професіонал", 2007. — 544 с.

Безродний Є. Ф. Світова класична думка про державу і право: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 400 с.

Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 304 с.

Дігтяр П. А. Історія держави і права України: навч. посіб. — К.: МНТУ, 1997. — 212 с.

Книжок у каталозі: 3205
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9155
Відвідувачів на сайті: 20
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 658.14/15. Фінансування. Економіка підприємства ->

1. Бердар М. М. Фінанси підприємств:Навч.пос. — К.:ЦУЛ, 2010. — 352 с. — ISBN 978-966-01-0090-8
2. Бєляєва С. В. Економіка підприємства: посіб. — Київ, 2007.
3. Бойчик І. М. Економіка підприємства: навч. посіб. - Вид. 2-ге, доповн. і переробл. вид. — Київ: Атіка, 2006. — 528 с. — ISBN 966-326-212-5
4. Бойчик І. М., Харів П. С. Економіка підприємства:Навч.пос.для студ економ.Друге вид виправ і доповнене. — К.:Каравела, 2001. — 298 c.
5. Витвицький Я. С. Економіка нафтогазових підприємств: навч. посіб. — Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. — 604 с. — ISBN 978-617-7009-97-8
6. Володькіна М. В. Економіка промислового підприємства: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 196 с. — ISBN 966-8253-85-Х
7. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка піприємства: навч. посіб. - 2-ге видання. — К.: "Центр учбової літератури", 2010. — 488 с. — ISBN 978-611-01-0005-2
8. Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8
9. Грицюк Е. О. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Дакор, 2009. — 304 с. — ISBN 978-966-8379-56-7
10. Зубовський В. М. Економіка підприємства: опорний курс лекцій. — К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000. — 59 с. — ISBN 966-7508-17-Х
11. Коба В.Г, Боняр С. М., Бабина О. Є. [та ін.] Економіка підприємств водного транспорту: навч. посіб. — Київ: ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2017. — 474 с. — ISBN 978-617-7457-20-5
12. Круш П. В., Клименко О. В., Подвігіна В. І. [та ін.] Капітал, основні та оборотні засоби підприємства: Навчальний посібник для вузів. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 328 с. — ISBN 978-966-364-652-7
13. Лігоненко Л. О., Гринюк Н. А. Фінанси підприємства.Опорний конспект лекцій. — К.:КНЕУ, 2004.
14. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент. — Київ, 2005. — 536 c.
15. Укл.: Ю.Є.Цвєнтух. Фінанси підприємства:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик/ Укл.: Ю.Є.Цвєнтух. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 204с.
16. Економіка підприємства: збірник тестів і задач. Навч. посіб. — Київ: Центр учбової літератури, 2010. — 240 с. — ISBN 978-966-364-993-1
17. Капітал та основні засоби підприємства: навч. посіб. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 168 с. — ISBN 966-364-107-Х