Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5021
Усього літератури: 12092
Відвідувачів на сайті: 68
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 658.14/15. Фінансування. Економіка підприємства ->

1. Витвицький Я. С. Економіка нафтогазових підприємств: навч. посіб. — Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. — 604 с. — ISBN 978-617-7009-97-8
2. Коба В.Г, Боняр С. М., Бабина О. Є. [та ін.] Економіка підприємств водного транспорту: навч. посіб. — Київ: ТОВ "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2017. — 474 с. — ISBN 978-617-7457-20-5
3. Економіка підприємства: збірник тестів і задач. Навч. посіб. — Київ: Центр учбової літератури, 2010. — 240 с. — ISBN 978-966-364-993-1
4. Грицюк Е. О. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Дакор, 2009. — 304 с. — ISBN 978-966-8379-56-7
5. Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8
6. Бойчик І. М. Економіка підприємства: навч. посіб. - Вид. 2-ге, доповн. і переробл. вид. — Київ: Атіка, 2006. — 528 с. — ISBN 966-326-212-5
7. Зубовський В. М. Економіка підприємства: опорний курс лекцій. — К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2000. — 59 с. — ISBN 966-7508-17-Х
8. Бєляєва С. В. Економіка підприємства: посіб. — Київ, 2007.
9. Бойчик І. М., Харів П. С. Економіка підприємства:Навч.пос.для студ економ.Друге вид виправ і доповнене. — К.:Каравела, 2001. — 298 c.
10. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка піприємства: навч. посіб. - 2-ге видання. — К.: "Центр учбової літератури", 2010. — 488 с. — ISBN 978-611-01-0005-2
11. Володькіна М. В. Економіка промислового підприємства: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 196 с. — ISBN 966-8253-85-Х
12. Мельник В. В. Инвестиционный менеджмент: Учебное пособие для вузов. — Академический Проект, 2005. — 272 c.
13. Капітал та основні засоби підприємства: навч. посіб. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 168 с. — ISBN 966-364-107-Х
14. Круш П. В., Клименко О. В., Подвігіна В. І. [та ін.] Капітал, основні та оборотні засоби підприємства: Навчальний посібник для вузів. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 328 с. — ISBN 978-966-364-652-7
15. Бердар М. М. Фінанси підприємств:Навч.пос. — К.:ЦУЛ, 2010. — 352 с. — ISBN 978-966-01-0090-8
16. Укл.: Ю.Є.Цвєнтух. Фінанси підприємства:Опорний навчально-методичний інтерактивний комплекс/ Під заг. ред. Т.В.Кухтик/ Укл.: Ю.Є.Цвєнтух. — Краматорськ.: ДІТМ МНТУ ім. Ю. Бугая, 2009. — 204с.
17. Лігоненко Л. О., Гринюк Н. А. Фінанси підприємства.Опорний конспект лекцій. — К.:КНЕУ, 2004.
18. Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент. — Київ, 2005. — 536 c.
19. сост. Кутыркин А. Н., и др. Экономика и финансы предприятия : учеб. пособ. — Донецк : ДИЭХП, 1997. — 266 c. — ISBN 966-02-0251-2
20. Кейлер В. А. Экономика предприятия:Курс лекций. — М.:ИНФРА-М;Новосибирск:НГАЭиУ,"Сибирское соглашение", 2000. — 132 с. — ISBN 5-86225-753-5(ИНФРА-М)