Міжнародний Науково-технічний Університет

Проблеми філософії права: міжнародний часопис. - Том ІІ. — Київ - Чернівці: Рута, 2004. — 240 с.

Колодій. А. М. Теорія держави і права: навч. посіб. — Київ : Юрінком інтер, 2002. — 368 с. — ISBN 966-667-051-8

Журавський В. С. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток. — Київ: Юрінком Інтер, 2003. — 296 с. — ISBN 966-667-104-2

Котюк В. О. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. — Київ: Атіка, 2005. — 592 с. — ISBN 966-8074-94-7

Котюк В. О. Основи держави і права: Навч. посіб. — Київ: Вентурі, 1998. — 320 с. — ISBN 966-570-015-4

Книжок у каталозі: 6142
Книжок у електр. бібліотеці: 2770
Усього літератури: 8912
Відвідувачів на сайті: 80
Користувачів у каталозі: 1259

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 62. Техніка в цілому. Машинобудування -> 622. Гірнича справа. Технологія видобування нафти і газу -> 622. Гірнича справа. Технологія видобування нафти і газу ->

1. Бакулін Є. М. Розмірності та скорочення в англомовній нафтогазовій літературі: Довідник. — Київ: Інтерпрес ЛТД, 2007. — 248 с. — ISBN 978-966-501-057-9
2. Балабеков О. С., Балтабаев Л. Очистка газов в химической промышленности.Процессы и аппараты. — М.:Химия, 1991. — 256 c.
3. Бизов В. Ф. Основи технології гірничного виробництва.Т 5.Технологічні засоби Підр.для студ.вищих навч.заклад. — Кривий Ріг:Мінарал, 2000. — 270 c.
4. Бизов В. Ф. Основи технології гірничного виробництва.Т. 4.Виробничі процеси.Підр. для студ. вищих навч.заклад. — Кривий Ріг:Мінарал, 2000. — 247 c.
5. Бойкин Б. И. Практический курс горного искусства.Т.2:Горные работы, разведки и бурение. — М.:Госиздат, 1923. — 516 c.
6. Бойкин Б. И. Практический курс горного искусства.Т.3:Эксплуатация месторождений. — М.:Госиздат, 1923. — 683 c.
7. Бугай Ю. М., Блакіров Ю. А., Гільман О. К. Англо-українсько-російський словник з нафтогазопромислової справи. — К.:КМУЦА, 2000. — 578 c.
8. Ілюшенка В. Г. Гірничний словник.:Українсько-російський,український і російсько-український,німецько-український,англійсько-український. — Академія гірничних наук України, 1995. — 160 c.
9. Істомін О. М. Нафта і газ України. — Харків, 1996. — 272 c.
10. Каневская Р. Д. Математическое моделирование разработки месторождений нефти и газа с применение гидравлического разрыва пласта. — М.:Недра, 1999. — 212 c.
11. Коваленко Е. Г. Англо-русский словарь.Нефтегазовое оборудование.Надежность.Стандартизация.Сертификация.Около 17000 терм. — Наука и техника, 1997. — 413 c.
12. Козьяков І. М. Гірничний закон України.Науково-практичний коментар. — К.:Істина, 2005. — 560 c.
13. Крук І. С., Болховітін М. І. Сучасні методи вимірювання витрати природного газу. — Трубопровідний транспорт, 2011. — № 6. — С.12-16
14. Нагорный В. П., Глоба В. М. Горное дело.Дорога длинной в тысячелетия. — К.:Ин-т геофизики им. С.И.Субботина, 2010. — 288 с.,табл.,библ. — ISBN 978-966-02-5755-9
15. Нагорный В. П., Глоба В. М. Обо всем,что под землей(добывается,сооружается,размещается): Монография. — К.: НАН Украины, 2010. — 205 с. — ISBN 978-966-02-5541-8
16. Орлов А. А. Аномальные пластовые давления в нефтегазоносных областях Украины: Для студентов. — Львов, 1980. — 188 c.
17. Пастихин Д. В. Инструкция по выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра техники и технологии 2-е изд. — М.:МГГУ, 2004. — 24 c.
18. Пыхачев Г. Б., Исаев Р. Подземная гидравлика. — Москва, 1973. — 360 c.
19. Цукин Ю. Г., Кутузов Б. Б., Мацеевич. Промышленные взрывчатые вешества на основе утилизированных боеприпасов:Учеб.пособие. — М.:Недра, 1998. — 319 c.
20. Цыркин Е. Б. О нефти и газе без формул. — Ленинград, 1989. — 160 c.