Міжнародний Науково-технічний Університет

Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: посібник для всіх. — К.: Веселка, 1993. — 192 с.

Ріяка В. О. Конституційне право зарубіжних країн: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 512 с.

Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 464 с.

Упоряд.: Коліушко І. Реформа публічної адміністрації в Україні. Проекти концепції та законів. — Київ, 2005. — 192 с. — ISBN 966-96609-0-4

Вовк Т. В., Перемот С. В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України. — Київ: РВА "Тріумф", 2006. — 416 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 47
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 62. Техніка в цілому. Машинобудування -> 622. Гірнича справа. Технологія видобування нафти і газу -> 622. Гірнича справа. Технологія видобування нафти і газу ->

1. Англо-російсько-український словник з нафтогазової справи (Близько 12000 термінів)/ За ред. Ю.Н.Бугая. — К.: КМУЦА, 2000. — 578с. — ISBN 966-598-075-0
2. Коваленко Е. Г. Англо-русский словарь.Нефтегазовое оборудование.Надежность.Стандартизация.Сертификация.Около 17000 терм. — Наука и техника, 1997. — 413 c.
3. Англо-україно-російський словник з нафтогазопромислової справи.Близько 12 000 термінів / За ред. Ю.М.Бугая. — Киї : КМУЦА, 2000. — 578 c. — ISBN 966-598-075-0
4. Яремійчук Р. Англо-український нафтогазовий словник (45000 слів)/ Ред. Л.Крючкевич. — К.: Українська книга, 1998. — 544с. — ISBN 966-7219-06-2
5. Бугай Ю. М., Блакіров Ю. А., Гільман О. К. Англо-українсько-російський словник з нафтогазопромислової справи. — К.:КМУЦА, 2000. — 578 c.
6. Орлов А. А. Аномальные пластовые давления в нефтегазоносных областях Украины: Для студентов. — Львов, 1980. — 188 c.
7. Використання поверхнево-активних речовин в процесах нафтовидобутку на родовищах ВАТ "Укрнафта": Монографія / За ред..Михайлюка,В.Рудого. — Івано-Франківськ, 2009. — 399 с. — ISBN 978-966-97094-0-0
8. Бережковский М. И. Газгольдеры. — Москва : Химия, 1985. — 112 с.
9. Нагорний В. П. Гірнича справа: Дорога завдовжки у тисячоліття. — Київ : Академперіодика, 2014. — 324 с. — ISBN 978-966-360-259-2
10. Гірничий словник ( українсько-російський, українсько-німецький, українсько-англійський і російсько-український , німецько-український, англійсько-український)/Під ред. В.Г.Ільюшенка. — Донецьк, 1995. — 160 c.
11. Козьяков І. М. Гірничний закон України.Науково-практичний коментар. — К.:Істина, 2005. — 560 c.
12. Ілюшенка В. Г. Гірничний словник.:Українсько-російський,український і російсько-український,німецько-український,англійсько-український. — Академія гірничних наук України, 1995. — 160 c.
13. Нагорный В. П., Глоба В. М. Горное дело.Дорога длинной в тысячелетия. — К.:Ин-т геофизики им. С.И.Субботина, 2010. — 288 с.,табл.,библ. — ISBN 978-966-02-5755-9
14. Добыча нефти на морских месторождениях за рубежом: обзор по основным направлениям развития орасли. — Москва : ВНИИОЭНГ, 1978. — 63 с.
15. ред. Бойко В. С., Кондрат Р. М., Яремійчук Р. С. Довідник з нафтогазової справи. — Київ : Львів, 1996. — 620 с. — ISBN 5-335-01293-5
16. Коцкуоич Я. С., Тищенко О. В. Закінчування свердловин: підручник. — Київ : Інтерпрес ЛТД, 2004. — 366 с. — ISBN 966-501-042-5
17. Лысенко В. Д. Инновационная разработка нефтяных месторождений. — Москва : Недра, 2000. — 516 с. — ISBN 5-8365-0034-7
18. ред. Доленко Г. Н. Институт геологии и геохимии горючих ископаемых. — Киев : Наукова думка, 1976. — 77 с.
19. Пастихин Д. В. Инструкция по выполнению выпускной квалификационной работы бакалавра техники и технологии 2-е изд. — М.:МГГУ, 2004. — 24 c.
20. сост. Кравченко И. И. Курсовое проектирование . Учёт неоднородности пластов при проектировании разработки. Построение математической модели неоднородного пласта : метод. указ. — Ивано-Франковск : ЦНТИ, 1979. — 19 с.