Міжнародний Науково-технічний Університет

Кульчицький С. В. Історія України: довідник. — К.: Літера ЛТД, 2018. — 528 с. — ISBN 978-966-178-878-6

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2019. — 288 с. — ISBN 978-617-09-5215-8

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2018. — 240 с. — ISBN 978-617-09-4340-8

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підруч. для 11 кл. — Х.: Гімназія, 2019. — 204 с. — ISBN 978-966-474-325-6

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підручник для 10 кл. — Х.: Гімназія, 2018. — 240 с. — ISBN 978-966-474-312-6

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 23
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 62. Техніка в цілому. Машинобудування -> 622. Гірнича справа. Технологія видобування нафти і газу -> 622. Гірнича справа. Технологія видобування нафти і газу ->

1. Англо-російсько-український словник з нафтогазової справи (Близько 12000 термінів)/ За ред. Ю.Н.Бугая. — К.: КМУЦА, 2000. — 578с. — ISBN 966-598-075-0
2. Англо-україно-російський словник з нафтогазопромислової справи.Близько 12 000 термінів / За ред. Ю.М.Бугая. — Киї : КМУЦА, 2000. — 578 c. — ISBN 966-598-075-0
3. Яремійчук Р. Англо-український нафтогазовий словник (45000 слів)/ Ред. Л.Крючкевич. — К.: Українська книга, 1998. — 544с. — ISBN 966-7219-06-2
4. Бугай Ю. М., Блакіров Ю. А., Гільман О. К. Англо-українсько-російський словник з нафтогазопромислової справи. — К.:КМУЦА, 2000. — 578 c.
5. Орлов А. А. Аномальные пластовые давления в нефтегазоносных областях Украины: Для студентов. — Львов, 1980. — 188 c.
6. Використання поверхнево-активних речовин в процесах нафтовидобутку на родовищах ВАТ "Укрнафта": Монографія / За ред..Михайлюка,В.Рудого. — Івано-Франківськ, 2009. — 399 с. — ISBN 978-966-97094-0-0
7. Нагорний В. П. Гірнича справа: Дорога завдовжки у тисячоліття. — Київ : Академперіодика, 2014. — 324 с. — ISBN 978-966-360-259-2
8. Гірничий словник ( українсько-російський, українсько-німецький, українсько-англійський і російсько-український , німецько-український, англійсько-український)/Під ред. В.Г.Ільюшенка. — Донецьк, 1995. — 160 c.
9. Козьяков І. М. Гірничний закон України.Науково-практичний коментар. — К.:Істина, 2005. — 560 c.
10. Ілюшенка В. Г. Гірничний словник.:Українсько-російський,український і російсько-український,німецько-український,англійсько-український. — Академія гірничних наук України, 1995. — 160 c.
11. Нагорный В. П., Глоба В. М. Горное дело.Дорога длинной в тысячелетия. — К.:Ин-т геофизики им. С.И.Субботина, 2010. — 288 с.,табл.,библ. — ISBN 978-966-02-5755-9
12. ред. Бойко В. С., Кондрат Р. М., Яремійчук Р. С. Довідник з нафтогазової справи. — Київ : Львів, 1996. — 620 с. — ISBN 5-335-01293-5
13. Коцкуоич Я. С., Тищенко О. В. Закінчування свердловин: підручник. — Київ : Інтерпрес ЛТД, 2004. — 366 с. — ISBN 966-501-042-5
14. ред. Доленко Г. Н. Институт геологии и геохимии горючих ископаемых. — Киев : Наукова думка, 1976. — 77 с.
15. сост. Кравченко И. И. Курсовое проектирование . Учёт неоднородности пластов при проектировании разработки. Построение математической модели неоднородного пласта : метод. указ. — Ивано-Франковск : ЦНТИ, 1979. — 19 с.
16. Нагорные В. П., Глоба В. М. Магистральные трубопроводы. — Киев : [?], 2012. — 310 с. — ISBN 978-966-02-6361-1
17. На допомогу студентам. Теоретична механіка. Методичні вказівки і завдання для студентів-заочників нафтогазового спрямування. — Київ : МНТУ, 2003. — 24 с.
18. Джамалов А. Т. Надежность систем учёта потребления газа. — Баку : Элм, 1998. — 115 с. — ISBN 5-8066-0571-х
19. Нафта і газ прикарпаття: нариси з історії. — Краків; Київ : Наукова думка, 2004. — 570 с. — ISBN 83-910859-1-0
20. Істомін О. М. Нафта і газ України. — Харків, 1996. — 272 c.