Міжнародний Науково-технічний Університет

Конституція України (станом на 20.05.2020). — К.: Центр учбової літератури, 2020. — 66 с.

Конституція України (станом на 07.09.2022). — К.: Алерта, 2022. — 80 с.

За заг. ред. Яковюка І.В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Х.: Право, 2020. — 126 с.

За ред. Аракеляна М.Р. Міжнародний правовий захист прав людини: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с.

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини: практ. посіб. для суддів. — Х.: Право, 2018. — 398 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 254
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 6. Прикладні науки -> 62. Техніка в цілому. Машинобудування -> 622. Гірнича справа. Технологія видобування нафти і газу -> 622.276. Розробка нафтових родовищ, способи видобутку нафти ->

1. Акульшин А. І. Технологія видобування, зберігання і транспортування нафти та газу:Навч.посіб. — Івано-Франківськ.:Факел, 2003. — 434 c.
2. Акульшин А. І. Технологія видобування, зберігання і транспортування нафти та газу:Науковий.посіб. — Івано-Франківськ.:Факел, 2003. — 434 c.
3. Инновации при добыче нефти и газа в различные периоды выработки нефтегазовых месторождений и скважин (Избранное)В 2-х тт. Т.1: Науч. изд / Ю. А. Балакиров. — К.: ЧП "Гарант-Сервис", 2011. — Т.1. — 616 с.
4. Инновации при добыче нефти и газа в различные периоды выработки нефтегазовых месторождений и скважин (Избранное)В 2-х тт. Т.2: Науч. изд / Ю. А. Балакиров. — К.: ЧП "Гарант-Сервис", 2011. — Т.2. — 720с.
5. Балакиров Ю. Н., Комерницкий В. В., Кравченко В. Рекомендации по технико-экономическому обоснованию перевода нефтяных скважин на газлифтный способ эксплутации. — Киев:, 1977. — 184 c.
6. Балакиров Ю. Ю., Бугай В. Ю. Инновационные технологии в нефтегазодобыче. — К.:МНТУ, 2000. — 476 c.
7. Бойко В. С., Бойко Р. В. Підземна гідрогазомеханіка:Підручник. — Львів:Апріорі, 2005. — 452 c. — ISBN 966-5-7763-9741-3
8. Бойко В. С., Кондрат Р. М., Яремійчук Р. С. Довідник з нафтогазової справи. — Львів, 1996. — 620 c.
9. Гах Й. М. Нафтовий комплекс Прикарпатття. — Івано-Франківський у-т нафти і газу, 1994.
10. Дячук В. В. Основи розробки та облаштування родовищ природних газів : навч. посіб. — Харків : [Б. в.], 2005. — 321 с. — ISBN 966-96585-0-0
11. Керимова Л. С. Система обеспечения эффективного функционирования нефтепромыслового оборудования. — Баку, 1999. — 72 c.
12. Кичигин А. Ф., Егер Д. А. Канонические ансамбли в процессах интенсификации добычи нефти для студентов. — Киев, 2002. — 184 c.
13. Кичигин А. Ф. Канонические ансамбли в процессах интенсификации добычи нефти. — К.: Техніка, 2002. — 184 с.: рис. — ISBN 966-575-065-8
14. Коваленко М. П. Нафта і газ України:Збірник наукових праць:Матеріали 6-й Міжнародної науково-практичної конференції Нафта і газ України. — Івано-Франківськ.:Факул, 2000. — 412 c.
15. Костриба І. Нафтопромислове обладнання.Задачі,вправи:Навч.посіб. — К.:ІЗМН, 1996. — 432 c.
16. Лисяний Г. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з курсу Фізика нафтового і газового пласта для студентів спеціальності Видобування нафти і газу. 2006.
17. Нагорний В. П., Денисюк І. І. Імпульсивні методи інтенсифікації видобутку вуглеводнів:Монографія. — К.: Ін-т геофізики ім.С.І.Суботіна, 2012. — 323 с.,іл. — ISBN 978-966-02-6337-6
18. Оганов К. О., Дорошенко В. М., Єгер Д. О. Нові методи підвищення нафтовилучення пластів:Монографія. — К.: Наукова думка, 2005. — 351 с. — ISBN 966-00-0461-3
19. Разладов В. Г. Збірник примірних інструкцій з охорони праці для робітників основних професій газової промисловості України. — ВАТ "УКЦЕБО Пнафтогаз, 2000. — 136 c.
20. Разладов В. Г. Збірник примірних інструкцій з охорони праці для робітників основних професій газової промисловості України. — ВАТ "УКЦЕБО Пнафтогаз, 1999. — 212 c.