Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 21
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 336.71. Банки. Банківська справа ->

1. Антонов В. М. Автоматизовані банківські системи в Internet: Метод. розробка для студ. ун-тів. — Київ: Київський університет, 1999. — 69 с.
2. Атаманюк Ю. А. Геоекономічний вимір валютно-фінансових відносин України в умовах виходу з системної кризи: [монографія]. — Київ: Новий друк, 2010. — 208 с. — ISBN 978-966-852-80-7
3. Герасимович А. М. Облік і аудит у банках : підручник. — Київ : КНЕУ, 2006. — 538 с. — ISBN 966-574-648-0
4. Головко А. Т., Грушко В. І. Система банківського менеджменту: навч. посібник. — Київ: ІНКОС, 2004. — 480 с. — ISBN 966-8347-08-0
5. Гроз’єан Р. К. Як працювати з банком.Успіх роботи з банком-кредити,грошові вклади,платіжки або перекази. — Київ:Основи, 1998. — 343 c. — ISBN 966-500-036-5
6. Данілов О. Д., Ліснічук О. А., Осипчук Л. Л. [та ін.] Казначейська справа в Україні: навч. посібник для вузів. — Київ: Комп’ютерпрес, 2007. — 316 с.
7. Денисенко М. П. Гроші та кредит у банківській справі : навч. посіб. — Київ : Алерта, 2004. — 478 с. — ISBN 966-8533-04-6
8. Кириченко О. Банківський менеджмент:Навч.посіб.для вищих заклад. — Київ:Основи, 1999. — 671 c. — ISBN 966-500-186-8
9. Котковський В. С. Банківські операції: навч. посібник. — Київ: Кондор, 2011. — 498 с. — ISBN 978-966-351-352-2
10. Крайнова Ю. Е. Краткий курс по банковскому делу: Учебное пособие.- 2-е изд., перераб. — Москва: Окей-книга, 2011. — 125, [1] с. — ISBN 978-5-409-00146-9
11. Кроливецкая Л. П. Банковское дело в вопросах и ответах: Учеб. пос. — М.: ЭКСМО, 2010. — 207 с. — ISBN 978-5-699-35401-6
12. Контрольні завдання та методичні рекомендації до їх виконання з курсу "Маркетинг у банку" для студентів спеціальності 7.050105 усіх форм навчання. — Харків: ХНЕУ, 2005. — 16 с.
13. Матвієнко П. В. Промінвестбанк в економічній системі України. — Київ:Наук.думка, 2000. — 112 c. — ISBN 966-00-0575-Х
14. Мещеряков А. А. Організація діяльності комерційного банку: навч. посіб. — К.: "Центр учбової літератури", 2007. — 608 с. — ISBN 966-364-398-6
15. Мочерний С. В., Тришак Л. С. Банківська система України. — Львів:Тріада плюс, 2004. — 304 c.
16. Петрук О. М. Банківська справа:Навч.посіб. — Київ: Кондор, 2004. — 461 c. — ISBN 966-7982-83-1
17. Поляков В. П. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт: Учеб. пособ. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 190 с. — ISBN 5-86225-253-3
18. Примостка Л. О. Банківський менеджмент:Хеджування фінансових ризиків:Навч.посіб. — Київ:КНЕУ, 1998. — 108 c. — ISBN 966-574-016-4
19. Романишин В. О. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. посібник. — Київ: Атіка, 2005. — 480 с. — ISBN 966-326-055-6
20. Спицын И. О., Спицын Я. О. Маркетинг в банке. — Тернополь: Тарнекс; Киев:Писпайн, 1993. — 656 c. — ISBN 5-8321-0005-0