Міжнародний Науково-технічний Університет

Кульчицький С. В. Історія України: довідник. — К.: Літера ЛТД, 2018. — 528 с. — ISBN 978-966-178-878-6

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2019. — 288 с. — ISBN 978-617-09-5215-8

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2018. — 240 с. — ISBN 978-617-09-4340-8

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підруч. для 11 кл. — Х.: Гімназія, 2019. — 204 с. — ISBN 978-966-474-325-6

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підручник для 10 кл. — Х.: Гімназія, 2018. — 240 с. — ISBN 978-966-474-312-6

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6338
Усього літератури: 9563
Відвідувачів на сайті: 297
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 336.71. Банки. Банківська справа ->

1. Герасимович А. М. Облік і аудит в банках: підручник. — К.: КНЕУ, 2006. — 536 с.
2. Головко А. Т. Система банківського менеджменту: навч. посіб. — Київ: Фірма "ІНКОС", 2004. — 480 с.
3. Гроз’єан Р. К. Як працювати з банком: Успіх роботи з банком. — К.: Основи, 1998. — 343 с.
4. Денисенко М. П. Гроші та кредит в банківській справі: навч. посіб. — К.: Алерта, 2004. — 478 с.
5. За ред. Стовбчатого А.М. Казначейська справа в Україні. — К.: "Видавничий дім "Комп’ютерпрес", 2007. — 316 с.
6. Кириченкол О. Банківський менеджмент: НАВЧ. ПОСІБ. — К.: Основи, 1999. — 671 с.
7. Котковський В. С. Банківські операції: навч. посіб. — К.: Кондор, 2011. — 498 с.
8. Матвієнко П. Промінвестбанк вв економічній системі України. — К.: Наукова Думка, 2000. — 112 с.
9. Мещеряков А. А. Організація діяльності комерційного банку: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 608 с.
10. Мочерний С. В. Банківська система України: навч. посіб. — Львів: Тріада плюс, 2004. — 304 с.
11. Петрук О. М. Банківська справа: навч. посіб. — К.: Кондор, 2004. — 461 с.
12. Примостка Л. О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998. — 108 с.
13. Романишин В. О. Центральний банк і грошово-кредитна політика: навч. посіб. — К.: Атіка, 2005. — 480 с.
14. Старинський М. В. Банки як учасники адміністративно-делікатних відносин у сфері банківської діяльності: монографія. — Суми: ВВП "Мрія", 2009. — 208 с.
15. Укл.: Хмеленко О.В. Контрольні завдання та методичні рекомендації до їх виконання з курсу "Маркетинг у банку". — Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. — 16 с.
16. Упоряд.: Антонов В.М. Автоматизовані банківські системи в Internet. — К.: ВЦ "Київський університет", 1999. — 69 с.
17. Шкарлет С. М. Банківські операції: навч. посіб. — К.: "Дорадо-Друк", 2010. — 384 с.