Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 29
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 1. Філософія. Психологія -> 159.964.21. Пояснення ментальних процесів. Внутрішні імпульси, інстинкти. Лібідо тощо. Комплекси. Конфлікт. Сублімація. Компенсація ->

1. Бандурка А. М. Конфликтология. — Харьков: Ун-т внутр. дел, 1997. — 356 с. — ISBN 5-7707-9098-9
2. Галустова О. В. Конфликтология. — Изд-во Проспект, 2006. — 216 c.
3. Герасіна Л. М., Панов М. І. Конфліктологія: Підручник. — Харків : Право, 2002. — 256 с. — ISBN 966-7146-57-Х
4. За заг. ред. Панова М.І. Словник термінів з правової конфліктології. — Х.: "Одісей", 2006. — 208 с. — ISBN 966-633-457-9
5. Іванов В. М., Іванова О. В. Юридична конфліктологія : навч. посіб. — Київ : МАУП, 2004. — 224 с. — ISBN 966-608-491-0
6. Козырев Г. И. Введение в конфликтологию: Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по пед. специальностям. — Москва: Владос, 2001. — 176 с. — ISBN 5-691-00260-0
7. Нагаєв В. М. Конфліктологія : курс лекцій (модульний варіант). — Київ : Центр навчальної літератури, 2004. — 198 с. — ISBN 966-8365-17-8
8. Пірен М. І. Конфліктологія. — Київ :МАУП, 2003. — 360 c.
9. Примуш М. В. Конфліктологія : навч. посіб. — Київ : Професіонал, 2006. — 288 с. — ISBN 966-639-250-Х
10. Сельченок К. В. Прикладная конфликтология: хрестоматия. — М.: АСТ, 2003. — 624 с. — ISBN 985-13-1071-9
11. Тимченко А. В., Христенко В. Е. Прикладная психология в практике правохранительной деятельности. — Харьков, 2000.
12. Фрейд З. Психоаналитические этюды. — М., 2000. — 602 с.
13. Фрейд З. Толкование снов. — Мн.: ООО "Попурри", 2000. — 576 с.
14. Конфликт и общение: путеводитель по лабиринту регулирования конфликтов. — Кишинев: Изд. "ARC", 1997. — 320 с.