Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5779
Усього літератури: 12668
Відвідувачів на сайті: 84
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 1. Філософія. Психологія -> 2. Релігія. Теологія ->

1. Атеистические чтения:Сборник. — М.:Политиздат, 1989. — 343 c. — ISBN 5-250-01078-4
2. Библия. — Мн.:Пикорп, 1993. — 296 с.
3. Библия. — М.:Изд.Московской Патриархии, 1988. — 1371 с.
4. Митрополит Швейцарский Дамаскин (Папандреу). Вера и знание: Выступление на Международном Симпозиуме 2-3.10.1996г.В кн. Православие на пороге третьего тысячелетия. — К. ВД "Альтернативи", 1999. — С.51-61 — ISBN 966-7217-45-0
5. Митрополит Швейцарский Дамаскин (Папандреу). Веротерпимость и фундаментализм: Выступление на 16-м Международном Семинаре.В кн. Православие на пороге третьего тысячелетия. — К.: ВД " Альтернативи", 1999. — С.61-65 — ISBN 966-7217-45-0
6. Митрополит Швейцарский Дамаскин (Папандреу). Вклад религии в развитие демократии: Выступление на Симпозиуме. В кн. Православие на пороге третьего тысячелетия. — К. ВД "Альтернативи", 1999. — С.65-67 — ISBN 966-7217-45-0
7. Гюлен Ф. Діалог і толерантність. — Київ : Вид-во Жупанського, 2012. — 372, [4] с. — ISBN 978-966-2355-27-7
8. Евангелие от Иоанна по Синодальному переводу. — Анахайм:Живой поток, 1994. — 1978 c.
9. Лекции по религиоведению:Учебное пособие/Под ред.проф.И.Н.Яблокова. — М.:Изд-во МГУ,из-во ЧеРо, 1998. — 144с. — ISBN 5-211-03547-Х
10. Аляєв Г. Є. Лекції з релігієзнавства:Навчальний посібник. — К.:Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1995. — 144 с. — ISBN 5-7763-9159-8
11. Білоусенко О. Новий Заповіт.Біблійна історія. — К.:Либідь, 1993. — 144 с,іл. — ISBN 5-325-00413-1
12. Новый Завет. — Мн.:Пикорп, 1995. — 296 с.
13. Новый Завет. — The Gideons International, 1999. — 408 c.
14. Новый Завет с методическими указаниями. — издание Синода, 2000. — 100 с.
15. священник Анатолий Гармаев. Обрести себя. — Мн.: Лучи Софии, 2002. — 336с. — ISBN 985-6171-50-04
16. Мартишин Д. С. Основи православної віри: Навчальний посібник для студентів МАУП. — К.: МАУП, 2005. — 176 с. — ISBN 966-608-400-7
17. Основы религиоведения:Учебник/Под ред.И.Н.Яблокова.-2-е изд.,перераб.и доп. — М.: Высш .школа, 1998. — 480 с. — ISBN 5-06-003422-4
18. Рассел Б. А. У. Почему я не христианин: Избр. атеист. произведения : Пер. с англ. — М.: Политиздат, 1987. — 334 с.
19. Православ’я:український вибір:Навч.посібн./За заг.ред.П.Ю.Сауха. — К.:Кондор, 2004. — 384 с. — ISBN 966-8251-61-Х
20. Православ’я:український вимір:Навч.посібн./За заг.ред.П.Ю.Сауха. — К.:Кондор, 2004. — 384 с. — ISBN 966-8251-61-Х