Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5776
Усього літератури: 12665
Відвідувачів на сайті: 58
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 330.101.541. Макроекономіка ->

1. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка: навч. посіб. — К.: Атіка, 2002. — 368 с. — ISBN 966-8074-32-7
2. Базілінська О. Я. Макроекономіка: навч. посіб. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 442 с. — ISBN 966-364-011-1
3. Бзилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. — К.:Четверта хвиля, 1997. — 224 c.
4. Бзилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка:Тести.Ситуаційні завдання.Практикум розв’язання:Навч.посіб. — К.:Четверта хвиля, 1997. — 144 c.
5. Будаговська С. М., Кілієвич О. І., Луніна І. О. Мікроекономіка і макроекономіка: підручник. — К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. — 517 с. — ISBN 966-500-096-6
6. Бурда Майкл, Виплош. Макроекономіка: Європейський конспект. — К.:Основи, 1998. — 682 c.
7. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Макроэкономика. — СПб.:ЗАО"Издательство "Питер", 2000. — 208 с. — ISBN 5-272--00036-6
8. Доллан Э. Д., Дж, Линдсей. Макроэкономика. — С-Пб, 1997. — 408 c.
9. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика:Учебник /Пер. с англ. — М.:Из-во МГУ:ИНФРА-М, 1997. — 784 с. — ISBN 0-07-017787-2
10. Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил України:Національна макроекономіка:Посібник. — Академвидав, 2003. — 368 c.
11. Задоя А. А., Петруня иЮ.Е. Макроэкономика: учебник. — К.: О-во "Знання", 2004. — 368 с. — ISBN 966-620-200-Х
12. Задоя А. А., Петруня Ю. Е. Макроекономика:Учебник 2-е изд. — К.:Знання" КОО", 2000. — 176 c.
13. Кривцов О. С., Бережний В. М. Макроекономіка у запитаннях та відповідях:Навчальний посібник. — Х:Факт, 2003. — 199 c.
14. Панчиш С. М. Макроекономіка: Навч.посібник. — К.:Либідь, 2001. — 616 c.
15. Пашута М. Т., Калина А. В. Прогнозування та макроекономічне планування: навч. посіб. — Київ: МАУП, 1998. — 192 с. — ISBN 966-7312-32-1
16. Радіонова І. Ф. Макроекономіка: підручник. — К.: Таксон, 2004. — 348 с. — ISBN 966-7128-45-8
17. Самченко Г. О., Пухтаєвич О., Тітьонко. Макроекономіка:Підручник. — К.:Либідь, 1999. — 288 c.
18. Солонінко К. С. Макроекономіка: навч. посіб. — Київ: ЦУЛ, 2002. — 320 с. — ISBN 966-7938-88-3
19. Сотников В. И., Сотникова О. А. Макроэкономика в структурно-логических схемах. — ИД"ИНЖЕК", 2005. — 240 c.
20. Яковлева Е. Б. Макроэкономика: учебник. — СПб.: Поиск, 1997. — 380 с. — ISBN 5-85733-086-6