Міжнародний Науково-технічний Університет

Конституція України (станом на 20.05.2020). — К.: Центр учбової літератури, 2020. — 66 с.

Конституція України (станом на 07.09.2022). — К.: Алерта, 2022. — 80 с.

За заг. ред. Яковюка І.В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Х.: Право, 2020. — 126 с.

За ред. Аракеляна М.Р. Міжнародний правовий захист прав людини: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с.

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини: практ. посіб. для суддів. — Х.: Право, 2018. — 398 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 44
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 330.101.541. Макроекономіка ->

1. Базилевич В. Д. Макроекономіка: навч. посіб. — К.: Атіка, 2002. — 368 с.
2. Базілінська О. Я. Макроекономіка: навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 442 с..
3. Панчишин С. М. Макроекономіка: навч. посіб. — К.: Либідь, 2001. — 616 с.
4. Пашута М. Т. Прогнозування та макроекономічне планування: навч. посіб. — К.: МАУП, 1998. — 192 с.
5. Радіонова І. Ф. Макроекономіка: теорія та політика: підручник. — К.: Таксон, 2004. — 348 с.
6. Солонінко К. С. Макроекономіка: навч. посіб. — К.:ЦУЛ, 2002. — 320 с.