Міжнародний Науково-технічний Університет

Драпак Г. М. Основи інтелектуальної власності. — К.: Кондор, 2007. — 156 с.

Альтшулер А. Б. Международное валютное право. — М.: Междунар. отношения, 1984. — 256 с.

Головашевич О. О. Фінансове право: посібник для підготовки до іспитів. — Х.: Право, 2017. — 228 с.

Упоряд. Кучерявенко М.П. Літопис дисертаціних досліджень з фінансового права. — Х.: Право, 2018. — 566 с.

Монаєнко А. О. Правові основи фінансування видатків на освіту та науку: монографія. — Львів: Червона калина, 2009. — 251 с. — ISBN 978-966-8997-16-7

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 27
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 330.101.541. Макроекономіка ->

1. Задоя А. А., Петруня Ю. Е. Макроекономика:Учебник 2-е изд. — К.:Знання" КОО", 2000. — 176 c.
2. Кривцов О. С., Бережний В. М. Макроекономіка у запитаннях та відповідях:Навчальний посібник. — Х:Факт, 2003. — 199 c.
3. Бурда Майкл, Виплош. Макроекономіка: Європейський конспект. — К.:Основи, 1998. — 682 c.
4. Базілінська О. Я. Макроекономіка: навч. посіб. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 442 с. — ISBN 966-364-011-1
5. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка: навч. посіб. — К.: Атіка, 2002. — 368 с. — ISBN 966-8074-32-7
6. Солонінко К. С. Макроекономіка: навч. посіб. — Київ: ЦУЛ, 2002. — 320 с. — ISBN 966-7938-88-3
7. Панчишин С. М. Макроекономіка: Навч.посібник. — К.:Либідь, 2001. — 616 c.
8. Бзилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. — К.:Четверта хвиля, 1997. — 224 c.
9. Радіонова І. Ф. Макроекономіка: підручник. — К.: Таксон, 2004. — 348 с. — ISBN 966-7128-45-8
10. Макроекономіка:Конспект лекцій. — К.:МНТУ, 1994. — 188 c.
11. Самченко Г. О., Пухтаєвич О., Тітьонко. Макроекономіка:Підручник. — К.:Либідь, 1999. — 288 c.
12. Бзилевич В. Д., Баластрик Л. О. Макроекономіка:Тести.Ситуаційні завдання.Практикум розв’язання:Навч.посіб. — К.:Четверта хвиля, 1997. — 144 c.
13. Доллан Э. Д., Дж, Линдсей. Макроэкономика. — С-Пб, 1997. — 408 c.
14. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Макроэкономика. — СПб.:ЗАО"Издательство "Питер", 2000. — 208 с. — ISBN 5-272--00036-6
15. Сотников В. И., Сотникова О. А. Макроэкономика в структурно-логических схемах. — ИД"ИНЖЕК", 2005. — 240 c.
16. Яковлева Е. Б. Макроэкономика: учебник. — СПб.: Поиск, 1997. — 380 с. — ISBN 5-85733-086-6
17. Задоя А. А., Петруня Ю. Е. Макроэкономика: учебник. — К.: О-во "Знання", 2006. — 368 с. — ISBN 966-620-236-0
18. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика:Учебник /Пер. с англ. — М.:Из-во МГУ:ИНФРА-М, 1997. — 784 с. — ISBN 0-07-017787-2
19. Будаговська С. М., Кілієвич О. І., Луніна І. О. Мікроекономіка і макроекономіка: підручник. — К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. — 517 с. — ISBN 966-500-096-6
20. Пашута М. Т., Калина А. В. Прогнозування та макроекономічне планування: навч. посіб. — Київ: МАУП, 1998. — 192 с. — ISBN 966-7312-32-1