Міжнародний Науково-технічний Університет

Демчук П. О. Міжнародні відносини та проблеми Євроатлантичної інтеграції: навч. посіб. — К.: ППП, 2004. — 264 с.

За ред. Пирожкова С.І. Україна - Росія: проблеми економічної взаємодії: монографія. — К.: НІУРВ, 2000. — 256 с.

Савельєв Є. Європейська інтеграція і маркетинг: наукові нариси. — Тернопіль: Економічна думка, 2003. — 485 с.

Рокоча В. Транснаціональні корпорації. — К.: Таксон, 2001. — 304 с.

Шевчук С. В. Ніццький договір та розширення ЄС. — К.: Логос, 2001. — 196 с.

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 47
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Менеджмент. Організація виробництва -> 657. Бухгалтерський облік ->

1. Атамас П. Й. Основи обліку в бюджетних установах:Навч.посіб. — К.:ЦНЛ, 2005. — 288 c.
2. Бабіч В. В., Сагова С. В. Фінансовий облік:Навч.посіб ( облік активів). — К.:КНЕУ, 2006. — 282 c.
3. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку:Підручник. — Київ, 2000. — 692 c.
4. Бутинець Ф. Ф. Контроль і ревізія. — Житомир:ПП Рута, 2002. — 544 c.
5. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку. — Житомир:ПП Рута, 2003. — 444 c.
6. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінасновий облік. — Житомир:ПП Рута, 2003. — 726 c.
7. Велш Г., Глен, Шорт. Основи фінансового обліку:Пре з анл. — К.:Основи, 1999. — 943 c.
8. Верига Ю. А. Звітність підприємств.Навч.посіб. — К.:ЦНЛ, 2005. — 656 c.
9. Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: навч. посібник. — Київ : Центр учб. л-ри, 2010. — 488 с. — ISBN 978-611-01-0112-7
10. Гавриловська Л. М., Ларіонова А. С. Фінансовий облік :Навч.посіб для самост вивч.дисциплін. — К.:КНЕУ, 2006. — 320 c.
11. Голов С. Ф., Єфеменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. — К.:ТОВ "Авто інтерсервіс", 1996. — 544 c.
12. Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами. — К.:Екаунтінг, 2000. — 384 c.
13. Гуцайлюк Л. В., Сопко Ю., Іванченко. Бухгалтерський облік у бюджетних установах:первинні документи та облікові реєстри. — К.:ЦНЛ, 2006. — 160 c.
14. Данилюк М. О. Управлінський облік та аналіз витрат на видобуток нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2000. — 122 c.
15. Джога Р. Т., Сінельник Л. М. Облік у бюджетних установах:Навч.метод-посіб для самост вивчення дисциплін. — К.:КНЕУ, 2006. — 296 c.
16. Добровський Л. В., Гнилицька. Управлінський облік :Навч.посіб для самост.вивч.дисцип. — К.:КНЕУ, 2005. — 235 c.
17. Дубій О. 12 уроків з 1 С:Бухгалтерії 3-е вид ..оновл. і доп. — Львів:Бак, 2004. — 248 c.
18. Єфіменко В. І., Лук’яненко Л. І. Облік у зарубіжних країнах:Навч.метод.посіб для самост вивч дисцип. — К.:КНЕУ, 2006. — 216 c.
19. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках методології і практика:Монографія. — К.:КНЕУ, 2002. — 286 c.
20. Кірданов М. Г., Коцупатрий М. М. Бухгалтерський облік :Навч.посіб для самост. вивч.дисцип. — К.:КНЕУ, 2005. — 217 c.