Міжнародний Науково-технічний Університет

Говорушко Т. А. Малий бізнес: навч. посібник. — Київ: Центр навч. л-ри, 2006. — 200 с. — ISBN 966-364-253-X

Збарський В. К. Основи підприємництва та бізнесу: Підручник. — Вінниця: Нова Книга, 2004. — 464 с. — ISBN 966-860907-7

Іванов Ю. Б. Вступ до бізнесу. — Київ: Лібра, 1995. — 252 с. — ISBN 5-7707-8291-9

Аверьянов Б. В. Малый бизнес: правовой статус и бухгалтерский учёт предприятий. — Киев : [Б. в.], 1992. — 128 с. — ISBN 5-12-003407-1

Михалевич М. В. Моделирование переходной экономики: модели методы информационные технологии: [монография]. — Киев: Наук. думка, 2005. — 670 с. — ISBN 966-00-0536-9

Книжок у каталозі: 5991
Книжок у електр. бібліотеці: 1882
Усього літератури: 7873
Виданої літератури: 0
Відвідувачів на сайті: 35
Користувачів у каталозі: 1318

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 33. Економічні науки -> 339.9. Міжнародна торгівля. Міжнародні економічні відносини ->

1. Аблов А. С., Беззуб’як М. Й., Гальперіна Л. П. Фінансові інструменти забезпечення конкурентоспроможності в інституційній моделі:Монографія. — К.:Арістей, 2006. — 220 с. — ISBN 966-381-003-3
2. Бабенко Віталій. Міжнародна економіка: Навч. посіб.. — К.: Основа, 2010. — 184 c. — ISBN 978-966-699-582-0
3. Белорус О. Г. Глобальные трансформации и стратегии развития. — К.:, 2000. — 422 с. — ISBN 966-7373-33-9
4. Белорус О. Г. Глобальное устойчивое развитие: монография. — К.: КНЭУ, 2006. — 488 с. — ISBN 966-574-919-6
5. Білорус О. Г. Глобальні трансформації і стратегії розвитку: [монографія]. — К., 1998. — 416 с. — ISBN 5-8238-0614-0
6. Білошапка В. А. Управлінська результативністьв розвитку міжнародних компаній:Монографія. — К.: Графіка і Друк, 2007. — 236 с. — ISBN 978-966-2933-06-6
7. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини:Підручник 2-ге вид. — К.:Т-во "Знання", 1999. — 305 c.
8. Бураковський, Ігор. Теорія міжнародної торгівлі. — К.:Основи, 1996. — 241 c.
9. Васильев К. П., Исупов В. Т., Колкунова Н. А. [и др.] Многонациональные концерны и занятость. Пер. с нем. — М.: Прогресс, 1985. — 469 с.
10. Войчак, Анатолій, Володимирович. Маркетинговий менеджмент:Підручник. — К.:КНЕУ, 1998. — 268 c.
11. Гейк, Пол, Джексон. Вчись аналізувати ринок. — Львів:Сейбр-Світло, 1995. — 270 c.
12. Герасимчук В. Г. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. — К.: Знання, 2009. — 302 с. — ISBN 978-966-346-557-9
13. Гінгстон, Пітер. Найкраща книжка про збут і маркетинг:Практичний порадник для малого бізнесу. — Львів:Сейбр-Світло, 1995. — 208 c.
14. Гоголь Г. П. Міжнародний маркетинг:Навч.посіб. — Лівів:Націонал унт :Львівська політехніка", 2004. — 148 c.
15. Голіков А. П. Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів:Навч. посібник.-3-тє вид.,переробл.і доп. — К.: Знання, 2009. — 222 с. — ISBN 978-966-346-551-7
16. Горбач Л. М. Міжнародні економічні відносини для студентів. — Київ, 2005. — 266 c.
17. Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності:Підручник-3-тє вид.,перероб.і доп. — К.: ЦНЛ, 2008. — 432 с. — ISBN 978-966-364-581-0
18. Долгов С. И., Васильев В. В., Гончарова С. П. Основы внешнеэкономических знаний:Словарь-справочник. — М.:Высшая школа, 1990. — 432 c. — ISBN 5-06-0021129-7
19. Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства. — Київ, 2004. — 247 c.
20. Еппінг Р. Путівник по світовій економіці для початківців. — К.:Ін-т демократії ім.П.Орлика, 1995. — 145 c.