Міжнародний Науково-технічний Університет

Кульчицький С. В. Історія України: довідник. — К.: Літера ЛТД, 2018. — 528 с. — ISBN 978-966-178-878-6

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 11 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2019. — 288 с. — ISBN 978-617-09-5215-8

Гісем О. В., Мартинюк О. О. Історія України (рівень стандарту): підручник для 10 кл. — Харків: Вид-во "Ранок", 2018. — 240 с. — ISBN 978-617-09-4340-8

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підруч. для 11 кл. — Х.: Гімназія, 2019. — 204 с. — ISBN 978-966-474-325-6

Мерзляк А. Г. Геометрія: проф. рівень: підручник для 10 кл. — Х.: Гімназія, 2018. — 240 с. — ISBN 978-966-474-312-6

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6284
Усього літератури: 9509
Відвідувачів на сайті: 254
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 342.7. Основні права. Права людини. Права та обов’язки громадян ->

1. Бжезовська Т. Права людини: методичні рекомендації. — К.: Укр. Правнича Фундація, 1998. — 160 с.
2. Вовк Д. О. Верховенство права і толерантність. Навчальний посібник. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 172 с.
3. Гайдулін О. О. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення : навч. посіб. — Харків: ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 300 с.
4. Герц А. А. Права людини, сексуальна орієнтація та гендерна рівність : навч. посіб. — Київ; Харків : Лисенко І. Б., 2018. — 324 с. — ISBN 978-966-1681-32-2
5. Гом’єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини. — Львів:Кальварія, 2000. — 182 c.
6. Гринчак А. А. Протидія расизму, ксенофобії та екстемизму : навч. посіб. — Київ : ФОП Лисенко І. Б., 2018. — 248 с. — ISBN 978-966-1681-28-5
7. Демкова М. С., Фігель М. В. Доступ до інформації та електронне урядування. — К.: Факт, 2004. — 336 с. — ISBN 966-8408-93-4
8. Дудаш Т. І. Практика Європейського суду з прав людини: навч. посіб. — К.: Алерта, 2016. — 488 с. — ISBN 978-617-566-291-5
9. За заг. ред. Ковальського В.С. Рішення Європейського суду з прав людини в кримінальних справах. Захист життя, здоров’я, честі та гідності: [збірник]. — Київ: Юрінком Інтер, 2019. — 291 с. — ISBN 978-966-667-736-8
10. за заг. ред. Столітнього А. В. Право на життя в контексті кримінального провадження: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України: наук.-практ. посіб. — Харків: Право, 2019. — 186 с. — ISBN 978-966-937-537-7
11. За заг. ред. Столітнього А.В. Право на свободу та особисту недоторканність: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України: наук.-практ. посіб. — Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2019. — 448 с.
12. за заг. ред. Яковюка І. В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Харків: Право, 2020. — 126 с. — ISBN 978-966-937-864-4
13. За заг. ред. Яковюка І.В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Х.: Право, 2020. — 126 с.
14. за ред. Аракеляна М. Р. Міжнародно-правовий захист прав людини. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с. — ISBN 978-966-928-420-4
15. За ред. Аракеляна М.Р. Міжнародний правовий захист прав людини: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с.
16. За ред. Лутковської В.В. Європейський суд з прав людини.: Організація, діяльність, процес. — К.: Праксіс, 2005. — 168 с. — ISBN 966-313-289-2
17. За ред. Майданика Р.А. Права людини в сфері охорони здоров’я: практикум. — К.: Алерта, 2013. — 116 с.
18. за ред. О. В. Задорожнього, О.Р Поєдинок. Від території міжнародного права до практики захисту прав людини. Liber Amicorum до 60-річчя проф. В. В. Мицика. — Київ; Одеса: Фенікс, 2016. — 718 с. — ISBN 978-966-928-003-9
19. За ред. Столітнього А.В. Заборона катування: практика Європейського суду з прав людини, міжнародні нормативні акти та законодавство України: наук.-практ. посіб. — К.: Норма права, 2019. — 820 с.
20. Захарова О. С., Ковальський О. В. Рішення Європейського суду з прав людини в цивільних справах. Захист власності, приватного і сімейного життя та свободи поглядів: [збірник]. — Київ: Юрінком Інтер, 2019. — 320 с. — ISBN 978-966-667-734-4