Міжнародний Науково-технічний Університет

Конституція України (станом на 20.05.2020). — К.: Центр учбової літератури, 2020. — 66 с.

Конституція України (станом на 07.09.2022). — К.: Алерта, 2022. — 80 с.

За заг. ред. Яковюка І.В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Х.: Право, 2020. — 126 с.

За ред. Аракеляна М.Р. Міжнародний правовий захист прав людини: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с.

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини: практ. посіб. для суддів. — Х.: Право, 2018. — 398 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 260
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 65. Управління підприємствами. Організація виробництва, торгівлі та засобів зв’язку -> 65.014. Організаційна структура підприємств. Ієрархія ->

1. Кістерський Л. Управління бізнесом: доступне про складне. — К.: Знання України, 2001. — 246 с.
2. Круш П. В. Оцінка бізнесу: навч. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 264 с.
3. Ярошенко Ф. О. Організаційні зміни: наукові засади і проблеми управління. — К.: ДІТМ МНТУ, 2004. — 292 с.