Міжнародний Науково-технічний Університет

Щукін П. М. гр. зА21м. Державні цільові програми як засіб реалізації публічної політики. — К.: МНТУ, 2024. — 101 с.

Хілик Р. О. гр. А-21м. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ. — К.: МНТУ, 2024. — 68 c.

Татьянко Ю. В. гр. зА-21м. Дослідження та удосконалення методів комунікації державних установ та публічної влади в Україні. — К.: МНТУ, 2024. — 118 с.

Таранущенко О. М. гр. А21м. Територіальні громади в умовах децентралізації. — К.: МНТУ, 2024. — 99 с.

Стук Р. О. гр. А21м. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД. — К.: МНТУ, 2024. — 114 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 45
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 161/162 Основи логіки ->

1. За заг. ред. Кузьменка В.В. Елементи класичної логіки: навч. посіб. — Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. — 236 с. — ISBN 978-966-383-712-3
2. Жеребкін В. Є. Логіка. — Х.: Основа, 1995.
3. Логіка для юристів. — Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. — 144 с.
4. Бліхар В. С., Левкулич В. В., Олексюк М. М. Логіка для юристів: підручник. — Ужгород: Вид-во УжНУ "Говерла", 2022. — 316 с. — ISBN 978-617-7825-75-2
5. За наук. ред. проф. Бліхара В. С. Логіка юридична: навч.-метод. посіб. (у схемах і таблицях). — Львів: ПП "Арал", 2018. — 172 с. — ISBN 978-617-511-261-8
6. Орендарчук Г. О. Логіка: для студ. економ. та юридич. спец (вид. 2 перероб. та допов.). — Тернопіль : Астон, 2008. — 272 с. — ISBN 978-966-308-233-2
7. Заглада В. М. Логіка: методичні рекомендації. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022. — 40 с.
8. Сластенко Є. Ф. Логіка: навч. посіб. — Київ: НАУ, 2005. — 127 с.
9. Лебедєв В. О., Павлов В. І. Логіка: Навч. посіб. — Харків : УкрДУЗТ, 2019. — 146 с.
10. Сторожук С. В., Гоян І. М., Матвієнко І. С. Логіка: Навч. посіб. — Київ: Вадекс, 2020. — 370 с. — ISBN 978-966-9725-68-4
11. Уклад.:Данильян О. Г., Юркевич О. М., Кальницький Е. А. Логіка: навч.-метод. посіб. — Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. — 111 с. — ISBN 978-966-937-939-9
12. Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 127 c. — ISBN 966–574–406–2
13. Титов В. Д. Логіка: підручник. — Харків: Право, 2005. — 208 с. — ISBN 966-8467-30-2
14. Шепетяк О. М. Логіка: підручник. — Київ: Фенікс, 2015. — 256 с. — ISBN 978-966-136-276-4
15. Конверський А.Є. Логіка: підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2017. — 391 с. — ISBN 978‐966‐439‐915‐6
16. За заг. ред. Данильяна О. Г. Логіка: підручник. — Харків : Право, 2022. — 220 с. — ISBN 978-966-998-281-0
17. Конверський А. Є. Логіка: підручник для студ. юрид. факультетів. — Київ: Центр учбової літ., 2012. — 336 с. — ISBN 978-611-01-0283-4
18. Хоменко І. В. Логіка. Практикум: навч. посібник для вищих навч. закладів. — К.: Юрiнком Iнтер, 2002. — 240 с. — ISBN 966-667-034-8
19. Гасяк О. С. Формальна логіка. Розв’язкові процедури, алгоритми, словник базових термінів і понять: навч. посіб. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. — 544 с.
20. Юридична логіка. — Львів : ЛьвДУВС, 2016. — 248 с. — ISBN 978-617-511-225-0