Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 61
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 16. Логіка. Теорія пізнання ->

1. За заг. ред. Кузьменка В.В. Елементи класичної логіки: навч. посіб. — Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. — 236 с. — ISBN 978-966-383-712-3
2. Тамос Кун. Логика и методология науки. Структура научных революций. Перевод с английского И. 3. НАЛЕТОВА. 1962.
3. Логика. История логики. Лекции по логике. 2004. — 595с.
4. Логические проблемы знания. 2005.
5. Жеребкін В. Є. Логіка. — Х.: Основа, 1995.
6. Логіка для юристів. — Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. — 144 с.
7. Бліхар В. С., Левкулич В. В., Олексюк М. М. Логіка для юристів: підручник. — Ужгород: Вид-во УжНУ "Говерла", 2022. — 316 с. — ISBN 978-617-7825-75-2
8. За наук. ред. проф. Бліхара В. С. Логіка юридична: навч.-метод. посіб. (у схемах і таблицях). — Львів: ПП "Арал", 2018. — 172 с. — ISBN 978-617-511-261-8
9. Орендарчук Г. О. Логіка: для студ. економ. та юридич. спец (вид. 2 перероб. та допов.). — Тернопіль : Астон, 2008. — 272 с. — ISBN 978-966-308-233-2
10. Заглада В. М. Логіка: методичні рекомендації. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022. — 40 с.
11. Сластенко Є. Ф. Логіка: навч. посіб. — Київ: НАУ, 2005. — 127 с.
12. Лебедєв В. О., Павлов В. І. Логіка: Навч. посіб. — Харків : УкрДУЗТ, 2019. — 146 с.
13. Сторожук С. В., Гоян І. М., Матвієнко І. С. Логіка: Навч. посіб. — Київ: Вадекс, 2020. — 370 с. — ISBN 978-966-9725-68-4
14. Уклад.:Данильян О. Г., Юркевич О. М., Кальницький Е. А. Логіка: навч.-метод. посіб. — Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. — 111 с. — ISBN 978-966-937-939-9
15. Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 127 c. — ISBN 966–574–406–2
16. Титов В. Д. Логіка: підручник. — Харків: Право, 2005. — 208 с. — ISBN 966-8467-30-2
17. Шепетяк О. М. Логіка: підручник. — Київ: Фенікс, 2015. — 256 с. — ISBN 978-966-136-276-4
18. Конверський А.Є. Логіка: підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2017. — 391 с. — ISBN 978‐966‐439‐915‐6
19. За заг. ред. Данильяна О. Г. Логіка: підручник. — Харків : Право, 2022. — 220 с. — ISBN 978-966-998-281-0
20. Конверський А. Є. Логіка: підручник для студ. юрид. факультетів. — Київ: Центр учбової літ., 2012. — 336 с. — ISBN 978-611-01-0283-4