Міжнародний Науково-технічний Університет

Гавриленко О. В., Клименко О. М. Дискретна математика. Частина1: навч. посіб. — Київ: КПІ, 2020. — 75 с.

Кучерак І. В. Інклюзивне навчання у закладах професійної освіти: навч.-метод. посіб. — Біла Церква: БІНПО ДЗВО "УМО" НАПНУ, 2022. — 70 с.

Упоряд.: Софій Н. З., Найда Ю. М. Інклюзивне навчання: інформаційний посіб. — Київ, 2019. — 61 с.

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзив- ному середовищі: навч.-метод. посіб. — Харків : Вид-во "Ранок", 2019. — 304 с. — ISBN 978-617-09-4737-6

Порошенко М. А., Колупаєва А. А. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навч.-метод. посіб. — Київ, 2018. — 252 с. — ISBN 978-617-7239-29-0

Книжок у каталозі: 3185
Книжок у електр. бібліотеці: 5950
Усього літератури: 9135
Відвідувачів на сайті: 44
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 53. Фізика -> 531-534. Механіка ->

1. Вакарчук І. О. Теорія зоряних спектрів: навч. посіб. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. — 359 с. — ISBN 966-613-170-6
2. Деревенько І. А., Сивак Р. І. Короткий курс опору матеріалів: навч. посіб. — Вінниця: ВНАУ, 2020. — 308 с.
3. Дідур В. А., Журавель Д. П. Технічна механіка рідини і газу: підручник. — Меліто- поль: ТОВ "Колор Принт", 2019. — 476 с. — ISBN 978-966-2489-77-4
4. Довбуш Т. А., Хомик Н. І., Бабій А. В. Опір матеріалів: навчальний посібник до виконання розрахунково-графічних робіт і самостійної роботи. — Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2022. — 220 с.
5. Дудик М. В. Термодинаміка і статистична фізика (курс лекцій): навч посіб. — Умань: ПП "Жовтий", 2015. — 132 с.
6. Клубіс Я. Д., Шкатуляк Н. М. Деякі питання квантової механіки: навч. посіб. — Одеса, 2018. — 219 с.
7. Кобушкiн О. П., Кривенко-Еметов Я. Д. Збiрник задач з квантової механiки: навч. посiб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — 110 с.
8. Коваль В. М. Статистична фізика: Практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 82 с.
9. Колєчкіна І., Рижкова Т. Фізика. Механіка: навчально-методичний посібник для доуніверситетської підготовки іноземних слухачів: навч.-метод. посіб. — Полтава: Полтавський державний медичний університет, 2022. — 140 с.
10. Корнілов. Опір матеріалів. — Київ: "Лоrос", 2002.
11. Огородніков П., Сверида Б., Бугай В. Опір Матеріалів. — Київ, 2006.
12. Опір Матеріалів / Огородніков П. — К.: МНТУ, 2007. — Ч. 2..
13. Опір матеріалів. / Огородніков П. — К.: МНТУ, 2007. — Ч. 1..
14. Романюк О. Д., Теліпко Л. П., Ракша С. В. Теоретична та прикладна механіка: навч. посіб. — Кам’янське: ДДТУ, 2021. — 282 с.
15. Рудаков К. М. Числові і аналітичні методи аналізу динаміки і міцності машин та стійкості руху: посіб. — К.: НТУУ "КПІ ім.Ігоря Сікорського", 2022. — 120 с.
16. Слободянюк О. В. Механіка : підручник. — К. : Видавничо-полігра- фічний центр "Київський університет", 2016. — 478 с. — ISBN 978-966-439-548-6
17. Укл.: Курек І. Г., Курек Є. І., Олійнич–Лисюк А. В. Задачі для інженерів (механіка і молекулярна фізика). — Чернівці, 2022. — 100 с.
18. Укл.: Наказной П. О., Кравцов О. В. Класична механіка. Деякі задачі: навч. посіб. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 48 с.
19. Уклад. Холодняк Ю. С. Опір матеріалів : методичні вказівки. — Краматорськ : ДДМА, 2019. — 71 с.
20. Уклад.: Штефан Н. І., Гнатейко Н. В. Теоретична механіка в історичному розвитку: [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 35 с.