Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 126
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 53. Фізика -> 531-534. Механіка ->

1. Клубіс Я. Д., Шкатуляк Н. М. Деякі питання квантової механіки: навч. посіб. — Одеса, 2018. — 219 с.
2. Укл.: Курек І. Г., Курек Є. І., Олійнич–Лисюк А. В. Задачі для інженерів (механіка і молекулярна фізика). — Чернівці, 2022. — 100 с.
3. Кобушкiн О. П., Кривенко-Еметов Я. Д. Збiрник задач з квантової механiки: навч. посiб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — 110 с.
4. Укл.: Наказной П. О., Кравцов О. В. Класична механіка. Деякі задачі: навч. посіб. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 48 с.
5. Деревенько І. А., Сивак Р. І. Короткий курс опору матеріалів: навч. посіб. — Вінниця: ВНАУ, 2020. — 308 с.
6. Слободянюк О. В. Механіка : підручник. — К. : Видавничо-полігра- фічний центр "Київський університет", 2016. — 478 с. — ISBN 978-966-439-548-6
7. Огородніков П., Сверида Б., Бугай В. Опір Матеріалів. — Київ, 2006.
8. Корнілов. Опір матеріалів. — Київ: "Лоrос", 2002.
9. Опір Матеріалів / Огородніков П. — К.: МНТУ, 2007. — Ч. 2..
10. Уклад. Холодняк Ю. С. Опір матеріалів : методичні вказівки. — Краматорськ : ДДМА, 2019. — 71 с.
11. Філатов Г. В. Опір матеріалів в задачах і прикладах : Розрахунок статично визначуваних стержневих систем Кн. 1 : Навч. посіб. — Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. — 360 с. — ISBN 978-617-7748-35-8
12. Довбуш Т. А., Хомик Н. І., Бабій А. В. Опір матеріалів: навчальний посібник до виконання розрахунково-графічних робіт і самостійної роботи. — Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2022. — 220 с.
13. Шваб’юк В. І. Опір матеріалів: Підручник. — К.: Знання, 2016. — 400 с. — ISBN 978-617-07-0360-4
14. Опір матеріалів. / Огородніков П. — К.: МНТУ, 2007. — Ч. 1..
15. Коваль В. М. Статистична фізика: Практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 82 с.
16. Уклад.: Штефан Н. І., Гнатейко Н. В. Теоретична механіка в історичному розвитку: [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 35 с.
17. Романюк О. Д., Теліпко Л. П., Ракша С. В. Теоретична та прикладна механіка: навч. посіб. — Кам’янське: ДДТУ, 2021. — 282 с.
18. Шевченко В. Г., Фурсіна А. Д., Шумикін С. О. Теоретична та прикладна механіка: навчальний посібник: в 4 ч. Ч. 1: Теоретична механіка. — Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2022. — 188 с. — ISBN 978-966-653-537-8
19. Вакарчук І. О. Теорія зоряних спектрів: навч. посіб. — Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. — 359 с. — ISBN 966-613-170-6
20. Дудик М. В. Термодинаміка і статистична фізика (курс лекцій): навч посіб. — Умань: ПП "Жовтий", 2015. — 132 с.