Міжнародний Науково-технічний Університет

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Мартин О. М. Мікроекономіка: теорія, тести, задачі. Частина 2: навч. посіб. — Львів : ЛДУ БЖД, 2023. — 324 с.

Зайцева І. Ю. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Харків: УкрДАЗТ, 2015. — 311 с. — ISBN 978-617-654-022-9

Булатова О. В., Марена Т. В. Міжнародні фінанси: Навч. посіб. — Маріуполь: МДУ, 2013. — 504 с.

Мельник Т. Ю. Товарознавство : підручник. — Житомир : Державний університет "Житомирська політехніка", 2020. — 364 с. — ISBN 978-966-683-549-2

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6280
Усього літератури: 9505
Відвідувачів на сайті: 23
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.65 Системи управління базами даних (СУБД) ->

21. Олександр Шелест, Ярослав Кутовий, Ігор Самоходський. Розвиток української IT-індустрії : аналітичний звіт. — Київ : [Б.в.] , 2018. — 68 с.
22. Олещенко Л. М. Технології оброблення великих даних: конспект лекцій. — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 227 с.
23. Опалко К. С. Інформаційні системи та технології у фінансово-кредитних установах. — Київ : Аграрна освіта, 978–966–2007–22–0. — 313 с. — ISBN 978–966–2007–22–0
24. Остапченко К. Б. Бази даних: комп’ютерний практикум. Навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 151 с.
25. Пасічник В. В., Резніченко В. А. Організація баз даних та знань. — BHV, 2006.
26. Подлевський А. А. Інформаційні технології у фінансах. — Рівне: НУВГП, 2018. — 124 с.
27. Пол Альбитц. DNS и BIND. 1990.
28. Поморцева О. Є. Основи геоінформаційних систем і бази даних : підручник. — Харків : ХНУМГ ім. О. М . Бекетова, 2022. — 346 с. — ISBN 978-966-695-568-8
29. Ситник Н. В. Проектування баз і сховищ даних: навч. посіб. — Київ : КНЕУ, 2004. — 348 с. — ISBN 966-574-625-1
30. Ситник Н. В. Інтелектуальний аналіз даних (дейтамайнінг): навч. посіб. — Київ : КНЕУ, 2007. — 376 с. — ISBN 978-966-483-018-5
31. Ситник Н. В. Проектування баз і сховищ даних: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — Київ : КНЕУ, 2005. — 264 с. — ISBN 966-574-762-2
32. Уклад.: Величко В.О. Конспект лекцій з дисципліни " Організація баз даних ". — Харків: ХДПК, 2020. — 116 с.
33. Ушакова І. О. Інформаційні системи та технології на підприємстві. — Харків: ХНЕУ, 2009. — 128 с.
34. Чаговець В. В. Інформаційні системи та технології на підприємствах та в міжнародному бізнесі : навч. посіб. — Харків : ХДУХТ, 2020. — 169 с.
35. Ярцев В. П. Розподілені бази даних: навч. посіб. — Київ: ДУТ, 2018. — 97 с.
36. Ясько М. М. Навчальний посібник до вивчення курсів "Паралельна обробка даних" та "Мови обчислень та кластерні системи". — Д.: РВВ ДНУ, 2010. — 76 с.