Міжнародний Науково-технічний Університет

Рибачок Н. А. Операційні системи: лаб. практикум : навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. — 100 с.

Ніколюк П. К. Моделювання систем: навч. посіб. — Вінниця: ДонНУ, 2023. — 228 с.

Крилова І. Г. Основи інвестування: конспект лекцій. — Миколаїв, 2023. — 73 с.

За заг. ред. Ківалова С. Загальне адміністративне право України: підручник. — Одеса : Фенікс, 2023. — 792 с. — ISBN 978-966-928-929-2

Бажал Ю. М. Макроекономіка. Конспект лекцій : навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2024. — 41 с.

Книжок у каталозі: 3225
Книжок у електр. бібліотеці: 6284
Усього літератури: 9509
Відвідувачів на сайті: 253
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.89. Прикладні системи штучного інтелекту. Інтелектуальні системи, що основані на знаннях ->

21. Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. — 341 с.
22. Ткаліченко С. В. Штучні нейронні мережі: Навч. посіб. — Кривий Ріг: Державний університет економіки і технологій, 2023. — 150 с.
23. Троцько В. В. Методи штучного інтелекту: навчально-методичний і практичний посібник. — Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2020. — 86 с.
24. Трусов В. О., Удовик І. М. Навчальний посібник "Методи та системи штучного інтелекту" для студентів спеціальності 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". — Дніпро : Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", 2017. — 112 с.
25. Чанишев Р. І. Інформаційні системи та технології: навч.- метод. посіб. — Одеса, 2022. — 151 с.
26. Швачич Г. Г. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології. — Дніпро: НМетАУ, 2017. — 230 с.
27. Шилін В. П. CASE-технології. Опорний конспект лекцій. — К.: МНТУ, 2007. — 68 c.
28. Ямпольський Л. С. Системи штучного інтелекту в плануванні, моделюванні та управлінні. — Київ : Персонал, 2011. — 544 с. — ISBN 978-966-608-961-1
29. Мобільні інформаційні системи. — Тернопіль: [Б. в.], 2016. — 60 с.