Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7007
Книжок у електр. бібліотеці: 5869
Усього літератури: 12876
Відвідувачів на сайті: 76
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 004. Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера -> 004.8. Інтелектуальні системи ->

21. Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень: навчальний посібник. — Київ: КНЕУ, 2009. — 614 c.
22. Соколов В. Ю. Інформаційні системи і технології: навч. посіб. — Київ : ДУІКТ, 2010. — 138 с. — ISBN 978-966-8546-95-2
23. Спірін О. М. Початки штучного інтелекту. — Житомирн : ЖДУ, 2004. — 172 с. — ISBN 966-8456-00-9
24. Субботін С. О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. — 341 с.
25. Ткаліченко С. В. Штучні нейронні мережі: Навч. посіб. — Кривий Ріг: Державний університет економіки і технологій, 2023. — 150 с.
26. Трофимова, Е. А. Нейронные сети в прикладной экономике : учеб. пособие. — изд-во урал. ун-та, 2017.
27. Троцько В. В. Методи штучного інтелекту: навчально-методичний і практичний посібник. — Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2020. — 86 с.
28. Трусов В. О., Удовик І. М. Навчальний посібник "Методи та системи штучного інтелекту" для студентів спеціальності 122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології". — Дніпро : Державний ВНЗ "Національний гірничий університет", 2017. — 112 с.
29. Чанишев Р. І. Інформаційні системи та технології: навч.- метод. посіб. — Одеса, 2022. — 151 с.
30. Шампандер А. Дж. Искусственный интеллект в компьютерных играх. — ООО "И.Д. Вильямс", 2007. — 768 c.
31. Швачич Г. Г. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології. — Дніпро: НМетАУ, 2017. — 230 с.
32. Шилін В. П. CASE-технології. Опорний конспект лекцій. — К.: МНТУ, 2007. — 68 c.
33. Шумейко А.А. Интеллектуальный анализ данных (Введение в Data Mining). — Днепропетровск: Белая Е.А, 2012. — 212 c.
34. Ямпольський Л. С. Системи штучного інтелекту в плануванні, моделюванні та управлінні. — Київ : Персонал, 2011. — 544 с. — ISBN 978-966-608-961-1
35. Мобільні інформаційні системи. — Тернопіль: [Б. в.], 2016. — 60 с.